ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2562

กาบัดดี้
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง   คู่ที่ 19
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
เพชรบูรณ์  vs  นครศรีธรรมราช
โดม โรงเรียนพระครูพิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ทีมชาย   คู่ที่ 19
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
กระบี่  vs  นครศรีธรรมราช
โดม โรงเรียนพระครูพิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รวม กาบัดดี้  2 รายการ  
 
จักรยาน
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ประเภทลู่ พอยท์เรส - ชาย (24 กม.) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
ประเภทลู่ ทีมสปรินท์ - ทีมชาย (3 รอบ) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:15
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลหญิง (2 กม.) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:25
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลชาย (3 กม.) 
รอบชิงชนะเลิศ
10:10
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
ประเภทลู่ สปรินท์ - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
10:35
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
รวม จักรยาน  6 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมชุด - ชาย   คู่ที่ 81
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อุบลราชธานี  vs  นครปฐม
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ทีมชุด - หญิง   คู่ที่ 82
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  ราชบุรี
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รวม เซปักตะกร้อ  2 รายการ  
 
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ยุวชน ชายเดี่ยว 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
หญิงเดี่ยว 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ยุวชน หญิงเดี่ยว 
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
เชียงใหม่  vs  ระยอง
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
คู่ผสม 
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
กรุงเทพมหานคร  vs  ระยอง
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ชายเดี่ยว 
รอบชิงชนะเลิศ
10:15
เชียงใหม่  vs  ปราจีนบุรี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
หญิงคู่ 
รอบชิงชนะเลิศ
10:50
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ชายคู่ 
รอบชิงชนะเลิศ
11:05
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รวม แบดมินตัน  7 รายการ  
 
ยิมนาสติก
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ยิมนาสติกลีลา - เชือก - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
ยิมนาสติกลีลา - บอล - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10:15
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
ยิมนาสติกลีลา - คฑา - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
ยิมนาสติกลีลา - ริบบิ้น - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
11:45
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
รวม ยิมนาสติก  4 รายการ  
 
รักบี้ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ประเภท 15 คน - ทีมชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
สนามฟุตบอล มณฑลทหารบกที่ 26 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รวม รักบี้ฟุตบอล  1 รายการ  
 
เรือพาย
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
คยัค หญิง 2 คน (k2) 200 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09:05
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
แคนู ชาย 1 คน (C2) ระยะ 200 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09:10
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
คยัค 1 คน หญิง (K1W) ระยะ 200 เมตร อายุไม่เกิน 15 ปี 
รอบชิงชนะเลิศ
09:15
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09:20
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09:25
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09:35
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 200 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09:40
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
คยัค 1 คน ชาย (K1M) ระยะ 200 เมตร อายุไม่เกิน 15 ปี 
รอบชิงชนะเลิศ
09:45
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09:50
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09:55
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รวม เรือพาย  12 รายการ  
 
วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมชาย   คู่ที่ 73
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สุพรรณบุรี  vs  ขอนแก่น
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ทีมหญิง   คู่ที่ 74
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
นนทบุรี  vs  พระนครศรีอยุธยา
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รวม วอลเลย์บอล  2 รายการ  
 
วอลเลย์บอลชายหาด
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ยุวชน ชาย   คู่ที่ 115
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
นนทบุรี  vs  กาฬสินธุ์
สวนศิวะ 12 บุรีรัมย์คาสเซิ่ล อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ยุวชน หญิง   คู่ที่ 116
รอบชิงชนะเลิศ
09:45
กาญจนบุรี  vs  กาฬสินธุ์
สวนศิวะ 12 บุรีรัมย์คาสเซิ่ล อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ทีมชาย   คู่ที่ 117
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
กาฬสินธุ์  vs  จันทบุรี
สวนศิวะ 12 บุรีรัมย์คาสเซิ่ล อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ทีมหญิง   คู่ที่ 118
รอบชิงชนะเลิศ
11:15
กรุงเทพมหานคร  vs  กาญจนบุรี
สวนศิวะ 12 บุรีรัมย์คาสเซิ่ล อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รวม วอลเลย์บอลชายหาด  4 รายการ  
 
วู้ดบอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
นับจำนวนการตี บุคคลชาย 
 รอบห้า
09:00
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
นับจำนวนการตี บุคคลหญิง 
 รอบห้า
09:00
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
นับจำนวนการตี บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
นับจำนวนการตี บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รวม วู้ดบอล   4 รายการ  
 
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
แบบนับจำนวนเกท ชาย    สาย A  คู่ที่ 33
 รอบสาม
08:00
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
แบบนับจำนวนเกท ชาย    สาย B  คู่ที่ 34
 รอบสาม
08:00
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
แบบนับจำนวนเกท ชาย    สาย A  คู่ที่ 35
 รอบสาม
08:00
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
แบบนับจำนวนเกท หญิง    สาย A  คู่ที่ 33
 รอบสาม
08:30
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
แบบนับจำนวนเกท หญิง    สาย B  คู่ที่ 34
 รอบสาม
08:30
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
แบบนับจำนวนเกท หญิง    สาย A  คู่ที่ 35
 รอบสาม
08:30
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
แบบนับจำนวนเกท หญิง    สาย A  คู่ที่ 36
 รอบสาม
08:30
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
แบบนับจำนวนเกท หญิง    สาย C  คู่ที่ 37
 รอบสาม
08:30
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
แบบนับจำนวนเกท หญิง    สาย D  คู่ที่ 38
 รอบสาม
08:30
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
แบบนับจำนวนเกท หญิง    สาย C  คู่ที่ 39
 รอบสาม
08:30
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
แบบนับจำนวนเกท หญิง    สาย D  คู่ที่ 40
 รอบสาม
08:30
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
แบบนับจำนวนเกท ชาย    สาย B  คู่ที่ 36
 รอบสาม
08:30
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
แบบนับจำนวนเกท ชาย    สาย C  คู่ที่ 37
 รอบสาม
08:30
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
แบบนับจำนวนเกท ชาย    สาย D  คู่ที่ 38
 รอบสาม
08:30
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
แบบนับจำนวนเกท ชาย    สาย C  คู่ที่ 39
 รอบสาม
08:30
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
แบบนับจำนวนเกท ชาย    สาย D  คู่ที่ 40
 รอบสาม
08:30
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
แบบนับจำนวนเกท ชาย    คู่ที่ 45
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
แบบนับจำนวนเกท ชาย    คู่ที่ 46
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
แบบนับจำนวนเกท หญิง    คู่ที่ 45
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
แบบนับจำนวนเกท หญิง    คู่ที่ 46
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
แบบนับจำนวนเกท ชาย    คู่ที่ 47
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
แบบนับจำนวนเกท หญิง    คู่ที่ 47
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รวม วู้ดบอลนับจำนวนเกท  22 รายการ