ประจำวันที่ 08 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1 นครราชสีมา  vs ราชบุรี
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 09:00 เทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 2 นครปฐม  vs นนทบุรี
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 09:00 เทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3 นครศรีธรรมราช  vs เชียงใหม่
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 09:00 เทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 4 อำนาจเจริญ  vs นครปฐม
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5 09:00 เทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 5 พระนครศรีอยุธยา  vs นนทบุรี
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 2 นครราชสีมา  vs สุพรรณบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 3 เชียงใหม่  vs ราชบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
8 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 4 นนทบุรี  vs สงขลา
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
9 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ยุวชน  พบกันหมด คู่ที่ 4 กรุงเทพมหานคร  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
10 10:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย 2 นนทบุรี  vs นครปฐม
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
11 10:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย 3 นครราชสีมา  vs ขอนแก่น
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
12 10:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย 4 เพชรบุรี  vs ภูเก็ต
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
13 10:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ยุวชน  พบกันหมด คู่ที่ 8 พิจิตร  vs ขอนแก่น
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
14 11:00 เทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 6 เชียงใหม่  vs สงขลา
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
15 12:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย 2 สุพรรณบุรี  vs พิษณุโลก
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
16 12:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย 3 ราชบุรี  vs ระนอง
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
17 12:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ยุวชน  พบกันหมด คู่ที่ 11 กรุงเทพมหานคร  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
18 12:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ยุวชน  พบกันหมด คู่ที่ 12 ยโสธร  vs พิจิตร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
19 13:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย 4 นนทบุรี  vs อุบลราชธานี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
20 13:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย 2 นนทบุรี  vs ลำพูน
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
21 13:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย 3 นครราชสีมา  vs พิจิตร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
22 13:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย 4 เพชรบุรี  vs สงขลา
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
23 15:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ยุวชน  พบกันหมด คู่ที่ 17 สุราษฎร์ธานี  vs ขอนแก่น
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
24 15:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ยุวชน  พบกันหมด คู่ที่ 18 ราชบุรี  vs พิจิตร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
25 15:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ยุวชน  พบกันหมด คู่ที่ 19 สุราษฎร์ธานี  vs พิจิตร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
26 15:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ยุวชน  พบกันหมด คู่ที่ 20 นครปฐม  vs ยโสธร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
27 16:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย 1 กรุงเทพมหานคร  vs บุรีรัมย์
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
28 16:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 22  สาย 2 พิษณุโลก  vs นครราชสีมา
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
29 16:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 23  สาย 3 ระนอง  vs เชียงใหม่
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
30 16:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 24  สาย 4 อุบลราชธานี  vs สงขลา
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
31 18:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 25  สาย 1 กรุงเทพมหานคร  vs บุรีรัมย์
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
32 18:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 26  สาย 2 ลำพูน  vs นครปฐม
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
33 18:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 27  สาย 3 พิจิตร  vs ขอนแก่น
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
34 18:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 28  สาย 4 สงขลา  vs ภูเก็ต
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 34 รายการ
 
ประจำวันที่ 09 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เทนนิส - ทีมหญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 สุพรรณบุรี  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 09:00 เทนนิส - ทีมหญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 พิษณุโลก  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 09:00 เทนนิส - ทีมหญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 นนทบุรี  vs ขอนแก่น
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 09:00 เทนนิส - ทีมหญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 นครศรีธรรมราช  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5 09:00 เทนนิส - ทีมชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 5 กำแพงเพชร  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 29 กรุงเทพมหานคร  vs พิษณุโลก
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 30 เชียงใหม่  vs นนทบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
8 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 31 ราชบุรี  vs สงขลา
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
9 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 32 บุรีรัมย์  vs สุพรรณบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
10 09:00 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย ก อ่างทอง  vs ระนอง
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
11 10:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบแรก .None  สาย 1 ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
12 10:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ยุวชน  พบกันหมด คู่ที่ 33 กรุงเทพมหานคร  vs ขอนแก่น
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
13 10:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ยุวชน  พบกันหมด คู่ที่ 34 สุราษฎร์ธานี  vs ราชบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
14 10:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ยุวชน  พบกันหมด คู่ที่ 35 กรุงเทพมหานคร  vs พิจิตร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
15 10:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ยุวชน  พบกันหมด คู่ที่ 36 สุราษฎร์ธานี  vs นครปฐม
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
16 11:00 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
17 12:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 37 กรุงเทพมหานคร  vs สงขลา
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
18 12:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 38 ลำพูน  vs นครราชสีมา
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
19 12:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 39 เพชรบุรี  vs บุรีรัมย์
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
20 12:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 40 พิจิตร  vs นนทบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
21 12:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบแรก .None  สาย 2 อุทัยธานี  vs นครศรีธรรมราช
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
22 13.00 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย ข กรุงเทพมหานคร  vs ราชบุรี
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
23 13.00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก .None  สาย 1 ลำปาง  vs ชลบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
24 13:00 แฮนด์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A ศรีสะเกษ  vs ชัยภูมิ
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
25 13:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ยุวชน  พบกันหมด คู่ที่ 41 กรุงเทพมหานคร  vs พิจิตร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
26 13:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ยุวชน  พบกันหมด คู่ที่ 42 ขอนแก่น  vs ราชบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
27 13:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ยุวชน  พบกันหมด คู่ที่ 43 กรุงเทพมหานคร  vs ยโสธร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
28 13:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ยุวชน  พบกันหมด คู่ที่ 44 พิจิตร  vs นครปฐม
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
29 14.30 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B นครปฐม  vs สุรินทร์
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
30 14:30 แฮนด์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B พัทลุง  vs นนทบุรี
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
31 15.00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก .None  สาย 2 สุรินทร์  vs สุพรรณบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
32 15:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 45 กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
33 15:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 46 สงขลา  vs สุพรรณบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
34 15:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 47 กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
35 15:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 48 เพชรบุรี  vs นนทบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
36 15:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก .None  สาย 2 ขอนแก่น  vs ชลบุรี
สนามกีฬากลาง อบจ.บุรีรัมย์ (เขากระโดง สเตเดียม) สนาม 2
37 15:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก .None  สาย 1 นครราชสีมา  vs สมุทรปราการ
สนามกีฬากลาง อบจ.บุรีรัมย์ (เขากระโดง สเตเดียม) สนาม 3
38 15:00 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A จันทบุรี  vs อุบลราชธานี
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
39 16.25 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย ค นครปฐม  vs เชียงใหม่
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
40 16:00 แฮนด์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย A พะเยา  vs เพชรบุรี
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
41 16:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ยุวชน  พบกันหมด คู่ที่ 49 กรุงเทพมหานคร  vs ราชบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
42 16:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ยุวชน  พบกันหมด คู่ที่ 50 พิจิตร  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
43 16:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ยุวชน  พบกันหมด คู่ที่ 51 กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
44 16:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ยุวชน  พบกันหมด คู่ที่ 52 ยโสธร  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
45 17:30 แฮนด์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs สมุทรสงคราม
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
46 18.00 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย C ปทุมธานี  vs บุรีรัมย์
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 46 รายการ
 
ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:00 เทนนิส - ทีมชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 6 สุพรรณบุรี  vs อำนาจเจริญ
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 08:00 เทนนิส - ทีมชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 7 ภูเก็ต  vs นนทบุรี
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 08:00 เทนนิส - ทีมชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 8 เชียงใหม่  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 08:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบแรก .None  สาย 3 ขอนแก่น  vs สมุทรสงคราม
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5 08:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบแรก .None  สาย 4 สุพรรณบุรี  vs สงขลา
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6 08:30 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  รอบแรก M1  สาย A สุราษฎร์ธานี  vs เชียงใหม่
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
7 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบแรก คู่ที่ 1
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
8 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบแรก คู่ที่ 2
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
9 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบแรก คู่ที่ 3
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
10 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบแรก คู่ที่ 4
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
11 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบแรก คู่ที่ 5
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
12 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบแรก คู่ที่ 6
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
13 09:00 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A ลำพูน  vs สุราษฎร์ธานี
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
14 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A ชลบุรี  vs บุรีรัมย์
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
15 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A นครปฐม  vs กรุงเทพมหานคร
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
16 09:00 เทนนิส - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 ขอนแก่น  vs นครศรีธรรมราช
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
17 09:00 เทนนิส - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 สุพรรณบุรี  vs พิษณุโลก
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
18 09:00 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย ข อุดรธานี  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
19 09:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs สุราษฎร์ธานี
สนามฟุตบอล มณฑลทหารบกที่ 26 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
20 09:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย ก สุพรรณบุรี  vs ชลบุรี
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
21 09:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน ชาย  รอบแรก คู่ที่ 1 สุพรรณบุรี  vs เชียงใหม่
สวนศิวะ 12 บุรีรัมย์คาสเซิ่ล อำเภอเมืองบุรีรัมย์
22 09:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน ชาย  รอบแรก คู่ที่ 2 นนทบุรี  vs กาฬสินธุ์
สวนศิวะ 12 บุรีรัมย์คาสเซิ่ล อำเภอเมืองบุรีรัมย์
23 09:00 แฮนด์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย C พะเยา  vs ตรัง
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
24 09:00 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย A ตาก  vs กรุงเทพมหานคร
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
25 09:10 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบสอง คู่ที่ 7
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
26 09:10 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบสอง คู่ที่ 8
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
27 09:10 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบสอง คู่ที่ 9
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
28 09:10 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบสอง คู่ที่ 10
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
29 09:20 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบสาม คู่ที่ 11
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
30 09:20 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบสาม คู่ที่ 12
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
31 09:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน ชาย  รอบแรก คู่ที่ 3 บุรีรัมย์  vs ภูเก็ต
สวนศิวะ 12 บุรีรัมย์คาสเซิ่ล อำเภอเมืองบุรีรัมย์
32 09:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย ง ชัยนาท  vs สงขลา
สวนศิวะ 12 บุรีรัมย์คาสเซิ่ล อำเภอเมืองบุรีรัมย์
33 09:40 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบแรก คู่ที่ 13
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
34 09:40 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบแรก คู่ที่ 14
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
35 09:40 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบแรก คู่ที่ 15
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
36 09:40 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบแรก คู่ที่ 16
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
37 09:40 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบแรก คู่ที่ 17
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
38 09:40 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบแรก คู่ที่ 18
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
39 09:40 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบสอง คู่ที่ 20
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
40 09:40 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย A เชียงราย  vs นครศรีธรรมราช
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
41 09:50 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบสอง คู่ที่ 19
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
42 09:50 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบสอง คู่ที่ 21
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
43 09:50 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบสอง คู่ที่ 22
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
44 10:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบสาม คู่ที่ 23
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
45 10:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบสาม คู่ที่ 24
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
46 10:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย B ตรัง  vs สุพรรณบุรี
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
47 10:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B พัทลุง  vs ลำปาง
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
48 10:00 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
49 10:00 เทนนิส - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 อำนาจเจริญ  vs ภูเก็ต
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
50 10:00 เทนนิส - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
51 10:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก .None  สาย 1 สมุทรสาคร  vs กรุงเทพมหานคร
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
52 10:00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - ทีมชาย  สะสมคะแนน .None
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
53 10:00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - ทีมหญิง  สะสมคะแนน .None
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
54 10:00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - บุคคลรวมอุปกรณ์ - ชาย  สะสมคะแนน .None
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
55 10:00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - บุคคลรวมอุปกรณ์ - หญิง  สะสมคะแนน .None
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
56 10:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย ง บุรีรัมย์  vs แม่ฮ่องสอน
สวนศิวะ 12 บุรีรัมย์คาสเซิ่ล อำเภอเมืองบุรีรัมย์
57 10:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย ก เพชรบุรี  vs แม่ฮ่องสอน
สวนศิวะ 12 บุรีรัมย์คาสเซิ่ล อำเภอเมืองบุรีรัมย์
58 10:00 สนุกเกอร์ - ประเภททีม 15 แดง  รอบแรก คู่ที่ 1 เพชรบุรี  vs จันทบุรี
Crucible Snooker Club Buriram อำเภอเมืองบุรีรัมย์
59 10:00 สนุกเกอร์ - ประเภททีม 15 แดง  รอบแรก คู่ที่ 2 ชลบุรี  vs กำแพงเพชร
Crucible Snooker Club Buriram อำเภอเมืองบุรีรัมย์
60 10:15 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบแรก คู่ที่ 25
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
61 10:15 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบแรก คู่ที่ 26
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
62 10:15 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบแรก คู่ที่ 27
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
63 10:15 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบแรก คู่ที่ 28
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
64 10:15 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย ก ขอนแก่น  vs พิษณุโลก
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
65 10:20 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบแรก คู่ที่ 29
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
66 10:20 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย B สระบุรี  vs ศรีสะเกษ
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
67 10:25 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบสอง คู่ที่ 31
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
68 10:30 คริกเก็ต - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย W
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
69 10:30 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B ร้อยเอ็ด  vs ฉะเชิงเทรา
สนามฟุตบอล มณฑลทหารบกที่ 26 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
70 10:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย ก ภูเก็ต  vs กรุงเทพมหานคร
สวนศิวะ 12 บุรีรัมย์คาสเซิ่ล อำเภอเมืองบุรีรัมย์
71 10:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย ข เชียงใหม่  vs นครราชสีมา
สวนศิวะ 12 บุรีรัมย์คาสเซิ่ล อำเภอเมืองบุรีรัมย์
72 10:30 แฮนด์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย D ขอนแก่น  vs กรุงเทพมหานคร
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
73 10:40 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  รอบแรก M2  สาย B สุพรรณบุรี  vs สงขลา
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
74 10:40 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
75 10:40 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย D อุดรธานี  vs สงขลา
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
76 10:50 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี  รอบแรก คู่ที่ 36
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
77 10:50 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี  รอบแรก คู่ที่ 37
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
78 10:50 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี  รอบแรก คู่ที่ 38
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
79 10:50 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี  รอบแรก คู่ที่ 39
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
80 10:50 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี  รอบแรก คู่ที่ 40
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
81 10:50 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี  รอบแรก คู่ที่ 41
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
82 10:50 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี  รอบแรก คู่ที่ 42
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
83 10:50 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี  รอบสอง คู่ที่ 43
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
84 10:50 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี  รอบสอง คู่ที่ 44
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
85 10:50 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี  รอบสอง คู่ที่ 45
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
86 10:50 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี  รอบสอง คู่ที่ 46
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
87 11:00 เซปักตะกร้อ - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย A อุบลราชธานี  vs ตรัง
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
88 11:00 เซปักตะกร้อ - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย A ลำปาง  vs บุรีรัมย์
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
89 11:00 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย B อุบลราชธานี  vs บุรีรัมย์
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
90 11:10 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี  รอบสาม คู่ที่ 47
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
91 11:10 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี  รอบสาม คู่ที่ 48
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
92 11:10 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B น่าน  vs ชัยภูมิ
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
93 11:20 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบแรก คู่ที่ 49
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
94 11:20 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบแรก คู่ที่ 50
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
95 11:20 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบแรก คู่ที่ 51
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
96 11:20 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบแรก คู่ที่ 52
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
97 11:20 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย A
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
98 11:25 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบสอง คู่ที่ 30
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
99 11:25 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบสอง คู่ที่ 32
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
100 11:25 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบสอง คู่ที่ 33
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
101 11:30 คริกเก็ต - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
102 11:30 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบสอง คู่ที่ 53
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
103 11:30 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบสอง คู่ที่ 54
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
104 11:35 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบสาม คู่ที่ 34
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
105 11:35 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบสาม คู่ที่ 35
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
106 11:40 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบแรก คู่ที่ 55
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
107 11:40 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบแรก คู่ที่ 56
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
108 11:40 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบแรก คู่ที่ 57
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
109 11:40 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบสอง คู่ที่ 58
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
110 11:40 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบสอง คู่ที่ 59
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
111 11:40 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย C สมุทรปราการ  vs จันทบุรี
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
112 12:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบแรก คู่ที่ 60
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
113 12:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบสอง คู่ที่ 61
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
114 12:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบสอง คู่ที่ 62
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
115 12:00 เซปักตะกร้อ - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย B สุพรรณบุรี  vs ราชบุรี
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
116 12:00 เซปักตะกร้อ - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs ขอนแก่น
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
117 12:00 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
118 12:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก .None  สาย 2 นครปฐม  vs นนทบุรี
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
119 12:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย ข บุรีรัมย์  vs สงขลา
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
120 12:00 แฮนด์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย C อุบลราชธานี  vs นครสวรรค์
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
121 12:10 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบสอง คู่ที่ 63
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
122 12:10 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบสอง คู่ที่ 64
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
123 12:20 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบสาม คู่ที่ 65
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
124 12:20 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบสาม คู่ที่ 66
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
125 12:20 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย C สงขลา  vs กาญจนบุรี
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
126 12:30 คริกเก็ต - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย X
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
127 12:30 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบแรก คู่ที่ 67
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
128 12:30 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบสอง คู่ที่ 68
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
129 12:30 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบสอง คู่ที่ 69
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
130 12:30 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบสอง คู่ที่ 70
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
131 12:30 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบสอง คู่ที่ 71
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
132 12:30 สนุกเกอร์ - ประเภททีม 15 แดง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 เชียงใหม่  vs ขอนแก่น
Crucible Snooker Club Buriram อำเภอเมืองบุรีรัมย์
133 12:30 สนุกเกอร์ - ประเภททีม 15 แดง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 สระบุรี  vs นครราชสีมา
Crucible Snooker Club Buriram อำเภอเมืองบุรีรัมย์
134 12:45 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย ข นนทบุรี  vs สระบุรี
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
135 12:50 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบสาม คู่ที่ 72
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
136 12:50 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบสาม คู่ที่ 73
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
137 12:50 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  รอบแรก M3  สาย B ขอนแก่น  vs ชลบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
138 13.00 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย ก ระยอง  vs อ่างทอง
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
139 13.35 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.  รอบแรก คู่ที่ 4 กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
140 13:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย A พิษณุโลก  vs ราชบุรี
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
141 13:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย A นครศรีธรรมราช  vs ชลบุรี
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
142 13:15 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.  รอบแรก คู่ที่ 1 นครปฐม  vs พัทลุง
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
143 13:25 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.  รอบแรก คู่ที่ 2 นครสวรรค์  vs กระบี่
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
144 13:30 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.  รอบแรก คู่ที่ 3 กาฬสินธุ์  vs ศรีสะเกษ
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
145 13:30 แฮนด์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย D จันทบุรี  vs พัทลุง
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
146 14.40 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย A ยะลา  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
147 14.45 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.  รอบแรก คู่ที่ 8 กระบี่  vs ชัยนาท
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
148 14.45 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.  รอบแรก คู่ที่ 9 นครสวรรค์  vs ตราด
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
149 14.50 มวยสากลสมัครเล่น - มิดเดิลเวท - หญิง เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.  รอบแรก คู่ที่ 10 ปทุมธานี  vs ศรีสะเกษ
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
150 14:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบ RE คู่ที่ 75
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
151 14:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย B สุพรรณบุรี  vs นครปฐม
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
152 14:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย B สงขลา  vs ลำปาง
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
153 14:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก .None  สาย 3 ศรีสะเกษ  vs นครศรีธรรมราช
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
154 14:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย ก กรุงเทพมหานคร  vs อ่างทอง
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
155 14:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย ข กรุงเทพมหานคร 2  vs นครราชสีมา
สวนศิวะ 12 บุรีรัมย์คาสเซิ่ล อำเภอเมืองบุรีรัมย์
156 14:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย ข นนทบุรี  vs สุพรรณบุรี
สวนศิวะ 12 บุรีรัมย์คาสเซิ่ล อำเภอเมืองบุรีรัมย์
157 14:20 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบ RE คู่ที่ 77
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
158 14:20 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบ RE คู่ที่ 79
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
159 14:20 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.  รอบแรก คู่ที่ 5 ศรีสะเกษ  vs จันทบุรี
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
160 14:30 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบ RE คู่ที่ 81
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
161 14:30 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบ RE คู่ที่ 83
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
162 14:30 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.  รอบแรก คู่ที่ 6 ตรัง  vs พระนครศรีอยุธยา
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
163 14:30 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย C นครปฐม  vs นครนายก
สนามฟุตบอล มณฑลทหารบกที่ 26 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
164 14:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย ข พัทลุง  vs ตาก
สวนศิวะ 12 บุรีรัมย์คาสเซิ่ล อำเภอเมืองบุรีรัมย์
165 14:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย ค จันทบุรี  vs บุรีรัมย์
สวนศิวะ 12 บุรีรัมย์คาสเซิ่ล อำเภอเมืองบุรีรัมย์
166 14:40 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี  รอบ RE คู่ที่ 85
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
167 14:40 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี  รอบ RE คู่ที่ 87
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
168 14:40 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.  รอบแรก คู่ที่ 7 ตาก  vs กรุงเทพมหานคร
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
169 14:55 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.  รอบแรก คู่ที่ 11 นครปฐม  vs นราธิวาส
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
170 15.00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก .None  สาย 3 ภูเก็ต  vs กรุงเทพมหานคร
สนามฟุตบอล โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
171 15:00 เซปักตะกร้อ - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย A ชลบุรี  vs ปทุมธานี
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
172 15:00 เซปักตะกร้อ - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย A สุพรรณบุรี  vs ราชบุรี
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
173 15:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก .None  สาย 4 กระบี่  vs เชียงใหม่
สนามกีฬากลาง อบจ.บุรีรัมย์ (เขากระโดง สเตเดียม) สนาม 2
174 15:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก .None  สาย 3 นครสวรรค์  vs สุพรรณบุรี
สนามกีฬากลาง อบจ.บุรีรัมย์ (เขากระโดง สเตเดียม) สนาม 3
175 15:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย ค กาญจนบุรี  vs แม่ฮ่องสอน 2
สวนศิวะ 12 บุรีรัมย์คาสเซิ่ล อำเภอเมืองบุรีรัมย์
176 15:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย ค ภูเก็ต  vs เชียงใหม่ 2
สวนศิวะ 12 บุรีรัมย์คาสเซิ่ล อำเภอเมืองบุรีรัมย์
177 15:00 สนุกเกอร์ - ประเภททีม 15 แดง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 5 จันทบุรี  vs สงขลา
Crucible Snooker Club Buriram อำเภอเมืองบุรีรัมย์
178 15:00 สนุกเกอร์ - ประเภททีม 15 แดง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 6 ตรัง  vs ชลบุรี
Crucible Snooker Club Buriram อำเภอเมืองบุรีรัมย์
179 15:10 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.  รอบแรก .None นครสวรรค์  vs ลำพูน
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
180 15:10 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.  รอบแรก คู่ที่ 12 นครสวรรค์  vs ลำพูน
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
181 15:15 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.  รอบแรก คู่ที่ 13 สมุทรปราการ  vs ตรัง
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
182 15:15 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย ก เชียงราย  vs สงขลา
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
183 15:25 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย เกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก.  รอบแรก คู่ที่ 14 สมุทรปราการ  vs บุรีรัมย์
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
184 15:30 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย เกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก.  รอบแรก คู่ที่ 15 นครสวรรค์  vs อ่างทอง
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
185 15:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย ค นนทบุรี  vs มหาสารคาม
สวนศิวะ 12 บุรีรัมย์คาสเซิ่ล อำเภอเมืองบุรีรัมย์
186 15:45 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย เกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก.  รอบแรก คู่ที่ 16 อุบลราชธานี  vs ขอนแก่น
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
187 15:55 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย เกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก.  รอบแรก คู่ที่ 17 แม่ฮ่องสอน  vs ลำพูน
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
188 16.30 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย ง ชัยภูมิ  vs บุรีรัมย์
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
189 16:00 เซปักตะกร้อ - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย B ลำปาง  vs พิษณุโลก
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
190 16:00 เซปักตะกร้อ - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย B นครปฐม  vs อุบลราชธานี
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
191 16:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก .None  สาย 4 กระบี่  vs สุโขทัย
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
192 16:00 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.  รอบแรก คู่ที่ 18 นครสวรรค์  vs บุรีรัมย์
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
193 16:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย D สุรินทร์  vs กระบี่
สนามฟุตบอล มณฑลทหารบกที่ 26 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
194 16:15 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.  รอบแรก คู่ที่ 19 อุบลราชธานี  vs พิษณุโลก
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
195 16:28 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 56 กก.  รอบแรก คู่ที่ 20 ลพบุรี  vs หนองบัวลำภู
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
196 16:30 คริกเก็ต - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
197 16:30 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย ข ภูเก็ต  vs บุรีรัมย์
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
198 16:35 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 60 กก.  รอบแรก คู่ที่ 21 ชลบุรี  vs บึงกาฬ
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
199 16:48 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 60 กก.  รอบแรก คู่ที่ 22 ระยอง  vs สิงห์บุรี
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
200 16:52 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.  รอบแรก คู่ที่ 23 เชียงราย  vs ชุมพร
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
201 17.00 มวยสากลสมัครเล่น - มิดเดิลเวท - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.  รอบแรก คู่ที่ 24 น่าน  vs อุบลราชธานี
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
202 17.10 มวยสากลสมัครเล่น - มิดเดิลเวท - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.  รอบแรก คู่ที่ 25 ร้อยเอ็ด  vs ปทุมธานี
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
203 17.15 มวยสากลสมัครเล่น - มิดเดิลเวท - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.  รอบแรก คู่ที่ 26 กรุงเทพมหานคร  vs พิษณุโลก
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
204 17.20 มวยสากลสมัครเล่น - มิดเดิลเวท - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.  รอบแรก คู่ที่ 27 ราชบุรี  vs ชลบุรี
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
205 17.28 มวยสากลสมัครเล่น - มิดเดิลเวท - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.  รอบแรก คู่ที่ 28 ศรีสะเกษ  vs ตรัง
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
206 17.36 มวยสากลสมัครเล่น - มิดเดิลเวท - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.  รอบแรก คู่ที่ 29 เพชรบูรณ์  vs ตาก
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
207 17.55 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย B ชลบุรี  vs นครปฐม
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
208 17:00 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs ระยอง
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
209 17:00 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย ก นครปฐม  vs ราชบุรี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
210 17:20 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A นครศรีธรรมราช  vs อุดรธานี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
211 17:20 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย ก เชียงใหม่  vs อุดรธานี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
212 17:40 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย A เพชรบูรณ์  vs สระบุรี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
213 17:40 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย ก นครศรีธรรมราช  vs ปทุมธานี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
214 17:45 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย ข สมุทรปราการ  vs เพชรบูรณ์
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
215 18:00 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B เชียงราย  vs ราชบุรี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
216 18:00 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย ข ศรีสะเกษ  vs อ่างทอง
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
217 18:20 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย B ชลบุรี  vs นครราชสีมา
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
218 18:40 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย ข ชุมพร  vs แพร่
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 218 รายการ
 
ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:00 ฮอกกี้ - กลางแจ้ง Outdoor ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
2 08:30 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  รอบแรก M4  สาย C ระยอง  vs ชัยภูมิ
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
3 08:30 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  รอบแรก M5  สาย C น่าน  vs ชัยนาท
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
4 08:30 เนตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A สมุทรปราการ  vs สุพรรณบุรี
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
5 09.00 เทนนิส - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 2 กรุงเทพมหานคร  vs อำนาจเจริญ
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6 09.10 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 100
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
7 09.50 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 102
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
8 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 74
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
9 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 82
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
10 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 84
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
11 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 91
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
12 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 92
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
13 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 93
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
14 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 94
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
15 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 95
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
16 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 96
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
17 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 126
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
18 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 97
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
19 09:00 จักรยาน - ประเภทถนน ไทม์ไทรอัล - ชาย (28 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ถนนสายบุรีรัมย์-อำเภอนางรอง
20 09:00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 3 กำแพงเพชร  vs สงขลา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
21 09:00 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย D จันทบุรี  vs ชัยนาท
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
22 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 17  สาย A ขอนแก่น  vs ชลบุรี
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
23 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 18  สาย A พิษณุโลก  vs กรุงเทพมหานคร
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
24 09:00 เทนนิส - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 ขอนแก่น  vs พิษณุโลก
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
25 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 53 กรุงเทพมหานคร  vs สุพรรณบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
26 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 54 กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
27 09:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1 นครราชสีมา  vs พิจิตร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
28 09:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 2 ลำพูน  vs นครปฐม
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
29 09:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 3 ขอนแก่น  vs พิษณุโลก
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
30 09:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย 4 นครปฐม  vs ลำพูน
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
31 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ยุวชน  รอบชิงชนะเลิศ .None กรุงเทพมหานคร  vs ราชบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
32 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ยุวชน  รอบชิงชนะเลิศ .None กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
33 09:00 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย ก ระนอง  vs ระยอง
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
34 09:00 ยกน้ำหนัก - สแนทช์ - รุ่น 55 กก. - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
35 09:00 ยกน้ำหนัก - คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 55 กก. - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
36 09:00 ยกน้ำหนัก - น้ำหนักรวม รุ่น 55 กก. - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
37 09:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย A กาฬสินธุ์  vs กรุงเทพมหานคร
สนามฟุตบอล มณฑลทหารบกที่ 26 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
38 09:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย ข นครราชสีมา  vs สุโขทัย
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
39 09:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 16 กาญจนบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สวนศิวะ 12 บุรีรัมย์คาสเซิ่ล อำเภอเมืองบุรีรัมย์
40 09:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน หญิง  รอบแรก คู่ที่ 17 กาฬสินธุ์  vs สุโขทัย
สวนศิวะ 12 บุรีรัมย์คาสเซิ่ล อำเภอเมืองบุรีรัมย์
41 09:00 หมากล้อม - คู่ชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A นครราชสีมา  vs ศรีสะเกษ
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
42 09:00 หมากล้อม - คู่ชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A นครปฐม  vs อุดรธานี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
43 09:00 หมากล้อม - คู่ชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs ชลบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
44 09:00 หมากล้อม - คู่ชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B สุราษฎร์ธานี  vs พัทลุง
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
45 09:00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A นครราชสีมา  vs พัทลุง
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
46 09:00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A นนทบุรี  vs สุรินทร์
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
47 09:00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย B นครปฐม  vs ศรีสะเกษ
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
48 09:00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs ชลบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
49 09:00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย B พะเยา  vs ลำปาง
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
50 09:00 หมากล้อม - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs พะเยา
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
51 09:00 หมากล้อม - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A นครราชสีมา  vs เชียงใหม่
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
52 09:00 หมากล้อม - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย B นนทบุรี  vs ชลบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
53 09:00 หมากล้อม - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B ศรีสะเกษ  vs เพชรบูรณ์
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
54 09:10 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 99
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
55 09:20 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 101
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
56 09:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย 5 นครราชสีมา  vs สงขลา
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
57 09:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย 6 บุรีรัมย์  vs ลำพูน
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
58 09:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย 7 ราชบุรี  vs ระนอง
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
59 09:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย 8 บุรีรัมย์  vs ขอนแก่น
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
60 09:30 คริกเก็ต - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย Y
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
61 09:30 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 98
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
62 09:30 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 1 กำแพงเพชร  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
63 09:30 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 2 ราชบุรี  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
64 09:30 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 4 พิจิตร  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
65 09:30 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 6 พิจิตร  vs สมุทรสงคราม
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
66 09:30 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 7 ราชบุรี  vs สมุทรสาคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
67 09:30 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 5 ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
68 09:30 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 9 กำแพงเพชร  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
69 09:30 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 8 น่าน  vs ชลบุรี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
70 09:30 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 10 ศรีสะเกษ  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
71 09:30 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 11 พิจิตร  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
72 09:30 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 12 ศรีสะเกษ  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
73 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 41 - 45 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 1  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs นครศรีธรรมราช
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
74 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 41 - 45 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 2  สาย A ตรัง  vs ศรีสะเกษ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
75 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 41 - 45 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 3  สาย A สมุทรสาคร  vs สุพรรณบุรี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
76 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 40 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 4  สาย A นครศรีธรรมราช  vs น่าน
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
77 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 40 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 5  สาย A พัทลุง  vs สระแก้ว
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
78 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 48 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 6  สาย A ขอนแก่น  vs สงขลา
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
79 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 7  สาย A นครศรีธรรมราช  vs อุตรดิตถ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
80 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 40 กก.  รอบสอง คู่ที่ 22  สาย A นครศรีธรรมราช  vs สระแก้ว
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
81 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 41 - 45 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 28  สาย B นนทบุรี  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
82 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 41 - 45 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 29  สาย B แพร่  vs หนองบัวลำภู
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
83 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 40 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 30  สาย B กระบี่  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
84 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 40 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 31  สาย B แพร่  vs ยโสธร
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
85 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 48 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 32  สาย B ยโสธร  vs ศรีสะเกษ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
86 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 48 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 33  สาย B พัทลุง  vs สุพรรณบุรี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
87 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 34  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs พิษณุโลก
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
88 09:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน หญิง  รอบแรก คู่ที่ 18 บุรีรัมย์  vs นครศรีธรรมราช
สวนศิวะ 12 บุรีรัมย์คาสเซิ่ล อำเภอเมืองบุรีรัมย์
89 09:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย ง สงขลา  vs นนทบุรี 2
สวนศิวะ 12 บุรีรัมย์คาสเซิ่ล อำเภอเมืองบุรีรัมย์
90 09:30 ฮอกกี้ - กลางแจ้ง Outdoor ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
91 09:40 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 105
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
92 09:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย 9 พิจิตร  vs นครปฐม
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
93 09:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย 10 ภูเก็ต  vs ขอนแก่น
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
94 09:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย 11 สงขลา  vs เพชรบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
95 09:50 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 106
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
96 09:50 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 107
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
97 09:50 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 108
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
98 09:50 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 109
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
99 09:55 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 110
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
100 09:55 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบสาม คู่ที่ 111
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
101 10.00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 103
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
102 10.00 ลีลาศ - ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเวนไนล์ I  รอบคัดเลือก .None
หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
103 10.00 ลีลาศ - ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเนี่ยร์ II  รอบคัดเลือก .None
หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
104 10.00 ลีลาศ - ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเวนไนล์ II  รอบคัดเลือก .None
หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
105 10.00 ลีลาศ - ประเภทสแตนดาร์ท ยูธส์ I  รอบคัดเลือก .None
หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
106 10.10 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 104
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
107 10:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 112
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
108 10:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 113
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
109 10:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 114
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
110 10:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 115
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
111 10:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 19  สาย B อุบลราชธานี  vs สุพรรณบุรี
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
112 10:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 20  สาย B ราชบุรี  vs ลำปาง
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
113 10:00 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย C
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
114 10:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย 12 ภูเก็ต  vs บุรีรัมย์
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
115 10:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย 2 ราชบุรี  vs นนทบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
116 10:00 เนตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย B นครสวรรค์  vs นครนายก
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
117 10:00 เนตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A พิษณุโลก  vs บุรีรัมย์
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
118 10:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบแรก .None  สาย 3 สมุทรสงคราม  vs น่าน
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
119 10:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 41 - 45 กก.  รอบสอง คู่ที่ 8  สาย A น่าน  vs อุตรดิตถ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
120 10:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 41 - 45 กก.  รอบสอง คู่ที่ 9  สาย A ศรีสะเกษ  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
121 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 40 กก.  รอบสอง คู่ที่ 10  สาย A ร้อยเอ็ด  vs อุตรดิตถ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
122 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 40 กก.  รอบสอง คู่ที่ 11  สาย A นครศรีธรรมราช  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
123 10:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 48 กก.  รอบสอง คู่ที่ 12  สาย A น่าน  vs เพชรบูรณ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
124 10:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 48 กก.  รอบสอง คู่ที่ 13  สาย A ปทุมธานี  vs ยโสธร
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
125 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.  รอบสอง คู่ที่ 14  สาย A กระบี่  vs ยโสธร
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
126 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.  รอบสอง คู่ที่ 15  สาย A ร้อยเอ็ด  vs สระแก้ว
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
127 10:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 41 - 45 กก.  รอบสอง คู่ที่ 35  สาย B นครศรีธรรมราช  vs พัทลุง
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
128 10:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 41 - 45 กก.  รอบสอง คู่ที่ 36  สาย B สุพรรณบุรี  vs หนองบัวลำภู
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
129 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 40 กก.  รอบสอง คู่ที่ 37  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
130 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 40 กก.  รอบสอง คู่ที่ 38  สาย B ยโสธร  vs สระแก้ว
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
131 10:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 48 กก.  รอบสอง คู่ที่ 39  สาย B นครศรีธรรมราช  vs สมุทรสาคร
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
132 10:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 48 กก.  รอบสอง คู่ที่ 40  สาย B สงขลา  vs สุพรรณบุรี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
133 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.  รอบสอง คู่ที่ 41  สาย B ตรัง  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
134 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.  รอบสอง คู่ที่ 42  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs นครศรีธรรมราช
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
135 10:00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
136 10:00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
137 10:00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - บุคคลรวมอุปกรณ์ - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
138 10:00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - บุคคลรวมอุปกรณ์ - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
139 10:00 ยูโด - ท่าทุ่มมาตรฐาน (Nage - NO - Kata)  รอบรองชนะเลิศ .None  สาย A น่าน  vs ชลบุรี
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
140 10:00 ยูโด - ท่าทุ่มมาตรฐาน (Nage - NO - Kata)  รอบรองชนะเลิศ .None  สาย B มหาสารคาม  vs ตรัง
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
141 10:00 ยูโด - ท่าทุ่มมาตรฐาน (Ju-No-Kata)  รอบรองชนะเลิศ .None  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs มหาสารคาม
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
142 10:00 ยูโด - ท่าทุ่มมาตรฐาน (Ju-No-Kata)  รอบรองชนะเลิศ .None  สาย B ยะลา  vs ลำปาง
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
143 10:00 ยูโด - ท่าทุ่มมาตรฐาน (Ju-No-Kata)  รอบชิงชนะเลิศ .None กรุงเทพมหานคร  vs ลำปาง
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
144 10:00 ยูโด - ท่าทุ่มมาตรฐาน (Nage - NO - Kata)  รอบชิงชนะเลิศ .None นครปฐม  vs มหาสารคาม
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
145 10:00 ลีลาศ - ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเนี่ยร์ I  รอบคัดเลือก .None
หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
146 10:00 ลีลาศ - ประเภทสแตนดาร์ท ยูธส์ II  รอบคัดเลือก .None
หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
147 10:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย ง แม่ฮ่องสอน  vs ยะลา
สวนศิวะ 12 บุรีรัมย์คาสเซิ่ล อำเภอเมืองบุรีรัมย์
148 10:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย ง กาฬสินธุ์ 2  vs ชัยนาท
สวนศิวะ 12 บุรีรัมย์คาสเซิ่ล อำเภอเมืองบุรีรัมย์
149 10:00 สนุกเกอร์ - ประเภททีม 15 แดง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 7 ขอนแก่น  vs จันทบุรี
Crucible Snooker Club Buriram อำเภอเมืองบุรีรัมย์
150 10:00 สนุกเกอร์ - ประเภททีม 15 แดง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 8 สระบุรี  vs ชลบุรี
Crucible Snooker Club Buriram อำเภอเมืองบุรีรัมย์
151 10:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย X
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
152 10:10 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 116
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
153 10:10 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 117
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
154 10:10 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 118
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
155 10:10 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 119
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
156 10:10 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 120
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
157 10:10 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 121
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
158 10:10 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 122
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
159 10:10 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 123
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
160 10:15 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย ข สระบุรี  vs สงขลา
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
161 10:20 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 124
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
162 10:20 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 125
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
163 10:20 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 127
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
164 10:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย 3 อุบลราชธานี  vs บุรีรัมย์
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
165 10:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย 4 เชียงใหม่  vs พิษณุโลก
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
166 10:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย 5 สงขลา  vs นครราชสีมา
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
167 10:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย 6 นนทบุรี  vs ระนอง
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
168 10:30 คริกเก็ต - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย C
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
169 10:30 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบสาม คู่ที่ 128
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
170 10:30 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบสาม คู่ที่ 129
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
171 10:30 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 130
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
172 10:30 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 131
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
173 10:30 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 132
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
174 10:30 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 133
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
175 10:30 จักรยาน - ประเภทถนน ไทม์ไทรอัล - หญิง (14 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ถนนสายบุรีรัมย์-อำเภอนางรอง
176 10:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย น้ำหนัก 110 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 16  สาย A กระบี่  vs นครศรีธรรมราช
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
177 10:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย น้ำหนัก 110 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 17  สาย B ร้อยเอ็ด  vs หนองบัวลำภู
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
178 10:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย น้ำหนัก 110 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 18  สาย A นครศรีธรรมราช  vs น่าน
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
179 10:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย น้ำหนัก 110 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 19  สาย A กระบี่  vs น่าน
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
180 10:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย น้ำหนัก 110 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 20  สาย A พัทลุง  vs หนองบัวลำภู
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
181 10:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย น้ำหนัก 110 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 43  สาย A น่าน  vs อุตรดิตถ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
182 10:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย น้ำหนัก 110 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 44  สาย A กระบี่  vs อุตรดิตถ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
183 10:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย น้ำหนัก 110 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 45  สาย B พัทลุง  vs ร้อยเอ็ด
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
184 10:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย น้ำหนัก 110 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 46  สาย A นครศรีธรรมราช  vs อุตรดิตถ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
185 10:30 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย B ราชบุรี  vs ร้อยเอ็ด
สนามฟุตบอล มณฑลทหารบกที่ 26 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
186 10:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 22  สาย ง กาญจนบุรี 2  vs บุรีรัมย์
สวนศิวะ 12 บุรีรัมย์คาสเซิ่ล อำเภอเมืองบุรีรัมย์
187 10:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 23  สาย ก ตรัง  vs แม่ฮ่องสอน
สวนศิวะ 12 บุรีรัมย์คาสเซิ่ล อำเภอเมืองบุรีรัมย์
188 10:40 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  รอบแรก M6  สาย B สุพรรณบุรี  vs ขอนแก่น
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
189 10:40 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย D
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
190 10:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย 7 สงขลา  vs บุรีรัมย์
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
191 10:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 22  สาย 8 นนทบุรี  vs สงขลา
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
192 10:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 23  สาย 9 ขอนแก่น  vs เชียงใหม่
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
193 10:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 24  สาย 10 นครราชสีมา  vs เชียงใหม่
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
194 10:40 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย C สุพรรณบุรี  vs ปทุมธานี
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
195 10:50 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 134
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
196 10:50 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 135
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
197 10:50 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 136
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
198 10:50 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 137
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
199 10:50 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 138
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
200 11:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบสาม คู่ที่ 139
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
201 11:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบสาม คู่ที่ 140
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
202 11:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 141
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
203 11:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 142
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
204 11:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 143
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
205 11:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 144
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
206 11:00 เจ็ตสกี - Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 400 M 13 - 18 ปี หญิง  รอบคัดเลือก คู่ที่ 1  สาย A
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
207 11:00 เจ็ตสกี - Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 400 M 13 - 18 ปี หญิง  รอบคัดเลือก คู่ที่ 2  สาย A
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
208 11:00 เจ็ตสกี - Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 400 M 13 - 18 ปี หญิง  รอบคัดเลือก คู่ที่ 3  สาย A
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
209 11:00 เจ็ตสกี - Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 400 M 13 - 18 ปี หญิง  รอบคัดเลือก คู่ที่ 4  สาย B
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
210 11:00 เจ็ตสกี - Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 400 M 13 - 18 ปี หญิง  รอบคัดเลือก คู่ที่ 5  สาย B
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
211 11:00 เจ็ตสกี - Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 400 M 13 - 18 ปี หญิง  รอบคัดเลือก คู่ที่ 6  สาย B
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
212 11:00 เจ็ตสกี - Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 400 M 13 - 18 ปี หญิง  รอบคัดเลือก คู่ที่ 7  สาย B
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
213 11:00 เจ็ตสกี - Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 400 M 13 - 18 ปี หญิง  รอบคัดเลือก คู่ที่ 8  สาย B
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
214 11:00 เจ็ตสกี - Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 400 M 13 - 18 ปี หญิง  รอบคัดเลือก คู่ที่ 9  สาย B
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
215 11:00 เจ็ตสกี - Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 400 M 13 - 18 ปี หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
216 11:00 เจ็ตสกี - Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 400 M 13 - 18 ปี หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
217 11:00 เจ็ตสกี - Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 400 M 13 - 18 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
218 11:00 เซปักตะกร้อ - หญิงคู่  รอบสอง คู่ที่ 21  สาย A นครปฐม  vs อุบลราชธานี
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
219 11:00 เซปักตะกร้อ - หญิงคู่  รอบสอง คู่ที่ 22  สาย A พัทลุง  vs ลำปาง
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
220 11:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 25  สาย 11 สงขลา  vs อุบลราชธานี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
221 11:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 26  สาย 12 เชียงใหม่  vs นครปฐม
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
222 11:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 27  สาย 1 กรุงเทพมหานคร  vs ขอนแก่น
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
223 11:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 28  สาย 2 ราชบุรี  vs ขอนแก่น
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
224 11:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 41 - 45 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 21  สาย A ศรีสะเกษ  vs หนองบัวลำภู
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
225 11:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 48 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 23  สาย A ปทุมธานี  vs สุพรรณบุรี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
226 11:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 24  สาย A นครศรีธรรมราช  vs สระแก้ว
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
227 11:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย น้ำหนัก 110 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 25  สาย A กระบี่  vs หนองบัวลำภู
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
228 11:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 41 - 45 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 47  สาย B นครศรีธรรมราช  vs อุตรดิตถ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
229 11:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 40 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 48  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs ร้อยเอ็ด
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
230 11:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 48 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 49  สาย B นครศรีธรรมราช  vs น่าน
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
231 11:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 50  สาย B กระบี่  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
232 11:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย น้ำหนัก 110 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 51  สาย B นครศรีธรรมราช  vs ร้อยเอ็ด
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
233 11:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 41 - 45 กก.  รอบแก้ตัว คู่ที่ 52  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs พัทลุง
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
234 11:00 ยกน้ำหนัก - สแนทช์ - รุ่น 45 กก. - หญิง น้ำหนักตัวไม่เกิน 45 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
235 11:00 ยกน้ำหนัก - คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 45 กก. - หญิง น้ำหนักตัวไม่เกิน 45 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
236 11:00 ยกน้ำหนัก - น้ำหนักรวม รุ่น 45 กก. - หญิง ไม่เกิน 45 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
237 11:00 ยกน้ำหนัก - สแนทช์ - รุ่น 49 กก. - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 49 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
238 11:00 ยกน้ำหนัก - คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 49 กก. - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 49 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
239 11:00 ยกน้ำหนัก - น้ำหนักรวม รุ่น 49 กก. - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 49 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
240 11:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย X
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
241 11:00 ฮอกกี้ - กลางแจ้ง Outdoor ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย B
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
242 11:10 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย A สุราษฎร์ธานี  vs ระยอง
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
243 11:10 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 41 - 45 กก.  รอบแก้ตัว คู่ที่ 26  สาย A แพร่  vs สุพรรณบุรี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
244 11:10 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 48 กก.  รอบแก้ตัว คู่ที่ 27  สาย A พัทลุง  vs สงขลา
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
245 11:20 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 13 กำแพงเพชร  vs น่าน
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
246 11:20 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 14 พิจิตร  vs สุพรรณบุรี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
247 11:20 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 15 ชลบุรี  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
248 11:20 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย C
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
249 11:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 29  สาย 3 กรุงเทพมหานคร  vs บุรีรัมย์
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
250 11:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 30  สาย 4 กรุงเทพมหานคร  vs ราชบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
251 11:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 31  สาย 4 สุราษฎร์ธานี  vs พิจิตร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
252 11:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 32  สาย 5 พิจิตร  vs ขอนแก่น
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
253 11:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 33  สาย 5 สุราษฎร์ธานี  vs ราชบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
254 11:30 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 145
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
255 11:30 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 146
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
256 11:30 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 147
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
257 11:30 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 148
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
258 11:30 เนตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย B นครราชสีมา  vs สุราษฎร์ธานี
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
259 11:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 40 กก.  รอบแก้ตัว คู่ที่ 53  สาย B น่าน  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
260 11:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.  รอบแก้ตัว คู่ที่ 54  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs อุตรดิตถ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
261 11:30 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย ก นราธิวาส  vs นครสวรรค์
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
262 11:35 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบสาม คู่ที่ 149
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
263 11:35 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบสาม คู่ที่ 150
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
264 11:35 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 16 น่าน  vs สงขลา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
265 11:40 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 151
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
266 11:40 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 152
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
267 11:40 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 153
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
268 11:40 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 17 กำแพงเพชร  vs พิจิตร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
269 11:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 34  สาย 1 กรุงเทพมหานคร  vs พิจิตร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
270 11:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 35  สาย 2 กรุงเทพมหานคร  vs ยโสธร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
271 11:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 36  สาย 3 กรุงเทพมหานคร  vs ยโสธร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
272 11:55 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 18 พิจิตร  vs ภูเก็ต
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
273 11:55 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 19 ราชบุรี  vs สมุทรสงคราม
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
274 12.12 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 51 กก. ไม่เกิน 54 กก.  รอบแรก คู่ที่ 1 ร้อยเอ็ด  vs สมุทรปราการ
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
275 12.20 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 51 กก. ไม่เกิน 54 กก.  รอบแรก คู่ที่ 2 พิษณุโลก  vs สมุทรสงคราม
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
276 12.28 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 51 กก. ไม่เกิน 54 กก.  รอบแรก คู่ที่ 3 ระยอง  vs สุราษฎร์ธานี
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
277 12.30 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย ง เชียงราย  vs ชัยภูมิ
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
278 12.45 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 1 กระบี่  vs ชุมพร
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
279 12:00 เซปักตะกร้อ - หญิงคู่  รอบสอง คู่ที่ 23  สาย B พิษณุโลก  vs ราชบุรี
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
280 12:00 เซปักตะกร้อ - หญิงคู่  รอบสอง คู่ที่ 24  สาย B ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
281 12:00 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย D
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
282 12:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 37  สาย 4 นครปฐม  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
283 12:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 38  สาย 5 ยโสธร  vs นครปฐม
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
284 12:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 39  สาย 5 สุราษฎร์ธานี  vs บุรีรัมย์
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
285 12:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 40  สาย 1 ภูเก็ต  vs พิจิตร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
286 12:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบแรก .None  สาย 4 สงขลา  vs สมุทรปราการ
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
287 12:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย X
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
288 12:05 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 20 ศรีสะเกษ  vs ขอนแก่น
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
289 12:10 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 21 สุราษฎร์ธานี  vs ภูเก็ต
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
290 12:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 41  สาย 2 ขอนแก่น  vs นครปฐม
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
291 12:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 42  สาย 3 ลำพูน  vs พิษณุโลก
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
292 12:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 43  สาย 4 สุพรรณบุรี  vs ลำพูน
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
293 12:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 44  สาย 5 พิจิตร  vs สงขลา
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
294 12:25 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 22 กำแพงเพชร  vs ราชบุรี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
295 12:30 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 154
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
296 12:30 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 155
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
297 12:30 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 156
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
298 12:30 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 157
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
299 12:30 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 23 พิจิตร  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
300 12:30 สนุกเกอร์ - ประเภททีม 15 แดง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 9 จันทบุรี  vs ชลบุรี
Crucible Snooker Club Buriram อำเภอเมืองบุรีรัมย์
301 12:30 ฮอกกี้ - กลางแจ้ง Outdoor ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
302 12:35 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 24 ชลบุรี  vs ราชบุรี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
303 12:35 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 51 กก. ไม่เกิน 54 กก.  รอบแรก คู่ที่ 4 นครราชสีมา  vs ลำปาง
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
304 12:40 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบสาม คู่ที่ 158
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
305 12:40 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบสาม คู่ที่ 159
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
306 12:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 45  สาย 6 ภูเก็ต  vs ลำพูน
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
307 12:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 46  สาย 7 อุบลราชธานี  vs ระนอง
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
308 12:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 47  สาย 8 ชุมพร  vs ขอนแก่น
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
309 12:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 48  สาย 9 เชียงใหม่  vs นครปฐม
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
310 12:45 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 25 น่าน  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
311 12:45 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 51 กก. ไม่เกิน 54 กก.  รอบแรก คู่ที่ 5 กระบี่  vs อำนาจเจริญ
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
312 12:45 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย ก พิษณุโลก  vs ชลบุรี
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
313 12:50 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 26 กรุงเทพมหานคร  vs พิจิตร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
314 12:50 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 51 กก. ไม่เกิน 54 กก.  รอบแรก คู่ที่ 6 ชุมพร  vs พะเยา
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
315 13.00 เจ็ตสกี - Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย  รอบคัดเลือก คู่ที่ 1  สาย A
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
316 13.00 เจ็ตสกี - Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย  รอบคัดเลือก คู่ที่ 6  สาย A
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
317 13.00 เจ็ตสกี - Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย  รอบคัดเลือก คู่ที่ 7  สาย A
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
318 13.00 เจ็ตสกี - Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย  รอบคัดเลือก คู่ที่ 11  สาย B
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
319 13.00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก .None  สาย 2 สุพรรณบุรี  vs นครศรีธรรมราช
สนามฟุตบอล โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
320 13.10 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 2 ศรีสะเกษ  vs ยะลา
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
321 13.20 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 3 สุโขทัย  vs อุดรธานี
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
322 13.30 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 4 ชัยนาท  vs นราธิวาส
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
323 13.30 ลีลาศ - ประเภทลาตินอเมริกัน ยูธส์ I  รอบคัดเลือก .None
หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
324 13.30 ลีลาศ - ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเนี่ยร์ I  รอบคัดเลือก .None
หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
325 13.38 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5 อำนาจเจริญ  vs ตรัง
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
326 13.52 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 6 ชลบุรี  vs สระบุรี
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
327 13:00 คริกเก็ต - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย Z
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
328 13:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 160
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
329 13:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 161
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
330 13:00 เจ็ตสกี - Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย  รอบคัดเลือก คู่ที่ 2  สาย A
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
331 13:00 เจ็ตสกี - Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย  รอบคัดเลือก คู่ที่ 3  สาย A
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
332 13:00 เจ็ตสกี - Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย  รอบคัดเลือก คู่ที่ 4  สาย A
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
333 13:00 เจ็ตสกี - Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย  รอบคัดเลือก คู่ที่ 5  สาย A
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
334 13:00 เจ็ตสกี - Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย  รอบคัดเลือก คู่ที่ 8  สาย A
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
335 13:00 เจ็ตสกี - Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย  รอบคัดเลือก คู่ที่ 9  สาย A
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
336 13:00 เจ็ตสกี - Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย  รอบคัดเลือก คู่ที่ 10  สาย A
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
337 13:00 เจ็ตสกี - Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย  รอบคัดเลือก คู่ที่ 12  สาย B
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
338 13:00 เจ็ตสกี - Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย  รอบคัดเลือก คู่ที่ 13  สาย B
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
339 13:00 เจ็ตสกี - Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย  รอบคัดเลือก คู่ที่ 14  สาย B
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
340 13:00 เจ็ตสกี - Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย  รอบคัดเลือก คู่ที่ 15  สาย B
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
341 13:00 เจ็ตสกี - Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย  รอบคัดเลือก คู่ที่ 16  สาย B
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
342 13:00 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  รอบแรก M7  สาย B สงขลา  vs ชลบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
343 13:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 25  สาย A อุบลราชธานี  vs พิษณุโลก
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
344 13:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 26  สาย A บุรีรัมย์  vs ชลบุรี
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
345 13:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 49  สาย 10 เพชรบุรี  vs ขอนแก่น
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
346 13:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 50  สาย 11 สงขลา  vs บุรีรัมย์
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
347 13:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 52  สาย 12 ภูเก็ต  vs สงขลา
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
348 13:00 เนตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs ระนอง
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
349 13:00 ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A ราชบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
350 13:00 ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A นนทบุรี  vs พิษณุโลก
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
351 13:00 ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย A นครปฐม  vs สกลนคร
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
352 13:00 ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย B นครศรีธรรมราช  vs ตรัง
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
353 13:00 ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B ยะลา  vs ชลบุรี
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
354 13:00 ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย B น่าน  vs เพชรบูรณ์
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
355 13:00 ยูโด - รุ่น 38 กก. น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A สมุทรสาคร  vs นครปฐม
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
356 13:00 ยูโด - รุ่น 38 กก. น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย A เพชรบูรณ์  vs นครศรีธรรมราช
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
357 13:00 ยูโด - รุ่น 38 กก. น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย B ยะลา  vs ขอนแก่น
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
358 13:00 หมากล้อม - คู่ชาย  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย A นครปฐม  vs ระยอง
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
359 13:00 หมากล้อม - คู่ชาย  รอบสอง คู่ที่ 2  สาย A อุดรธานี  vs นครราชสีมา
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
360 13:00 หมากล้อม - คู่ชาย  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย B ชลบุรี  vs ลำปาง
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
361 13:00 หมากล้อม - คู่ชาย  รอบสอง คู่ที่ 2  สาย B พัทลุง  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
362 13:00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย A สุรินทร์  vs นครราชสีมา
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
363 13:00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบสอง คู่ที่ 2  สาย A พัทลุง  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
364 13:00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย B นครปฐม  vs พะเยา
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
365 13:00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบสอง คู่ที่ 2  สาย B ศรีสะเกษ  vs ชลบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
366 13:00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบสอง คู่ที่ 3  สาย B ลำปาง  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
367 13:00 หมากล้อม - คู่ผสม  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย A นครราชสีมา  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
368 13:00 หมากล้อม - คู่ผสม  รอบสอง คู่ที่ 2  สาย A พะเยา  vs เชียงใหม่
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
369 13:00 หมากล้อม - คู่ผสม  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย B ชลบุรี  vs ศรีสะเกษ
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
370 13:00 หมากล้อม - คู่ผสม  รอบสอง คู่ที่ 2  สาย B นนทบุรี  vs อุดรธานี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
371 13:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย A
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
372 13:00 แฮนด์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย A ศรีสะเกษ  vs นครสวรรค์
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
373 13:05 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 27 กำแพงเพชร  vs ขอนแก่น
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
374 13:05 มวยสากลสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท - หญิง เกิน 54 กก. ไม่เกิน 57 กก.  รอบแรก คู่ที่ 7 สงขลา  vs นครราชสีมา
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
375 13:10 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบ RE คู่ที่ 162
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
376 13:10 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบ RE คู่ที่ 163
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
377 13:10 มวยสากลสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท - หญิง เกิน 54 กก. ไม่เกิน 57 กก.  รอบแรก คู่ที่ 8 กำแพงเพชร  vs พระนครศรีอยุธยา
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
378 13:15 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 28 ศรีสะเกษ  vs สมุทรสงคราม
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
379 13:15 มวยสากลสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท - หญิง เกิน 54 กก. ไม่เกิน 57 กก.  รอบแรก คู่ที่ 9 ลำปาง  vs หนองบัวลำภู
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
380 13:20 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 164
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
381 13:20 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 165
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
382 13:20 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย C ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
383 13:20 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย B ชัยภูมิ  vs ตราด
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
384 13:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 54  สาย 1 ลำพูน  vs บุรีรัมย์
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
385 13:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 55  สาย 2 นครราชสีมา  vs นนทบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
386 13:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 56  สาย 3 ภูเก็ต  vs บุรีรัมย์
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
387 13:25 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 30 สมุทรสาคร  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
388 13:30 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบ RE คู่ที่ 166
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
389 13:30 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบ RE คู่ที่ 167
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
390 13:30 เจ็ตสกี - Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
391 13:30 เจ็ตสกี - Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
392 13:30 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 29 นครราชสีมา  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
393 13:30 มวยสากลสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท - หญิง เกิน 54 กก. ไม่เกิน 57 กก.  รอบแรก คู่ที่ 10 กรุงเทพมหานคร  vs อุตรดิตถ์
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
394 13:30 ลีลาศ - ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเวนไนล์ II  รอบคัดเลือก .None
หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
395 13:30 ลีลาศ - ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเนี่ยร์ II  รอบคัดเลือก .None
หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
396 13:30 ลีลาศ - ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเวนไนล์ I  รอบคัดเลือก .None
หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
397 13:30 ลีลาศ - ประเภทลาตินอเมริกัน ยูธส์ II  รอบคัดเลือก .None
หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
398 13:40 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 168
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
399 13:40 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 169
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
400 13:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 57  สาย 4 อุบลราชธานี  vs พิษณุโลก
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
401 13:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 58  สาย 5 ระนอง  vs นครราชสีมา
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
402 13:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 59  สาย 6 นครราชสีมา  vs ระนอง
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
403 13:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 60  สาย 7 พิษณุโลก  vs บุรีรัมย์
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
404 13:45 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 31 น่าน  vs สงขลา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
405 13:45 มวยสากลสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท - หญิง เกิน 54 กก. ไม่เกิน 57 กก.  รอบแรก คู่ที่ 11 อุบลราชธานี  vs ตรัง
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
406 13:50 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบ RE คู่ที่ 170
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
407 13:50 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบ RE คู่ที่ 171
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
408 13:55 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - หญิง เกิน 57 กก. ไม่เกิน 60 กก.  รอบแรก คู่ที่ 12 ชัยนาท  vs ร้อยเอ็ด
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
409 14.00 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย D เชียงราย  vs อุดรธานี
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
410 14.00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 7 สุราษฎร์ธานี  vs สกลนคร
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
411 14.25 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 9 ประจวบคีรีขันธ์  vs ตาก
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
412 14.30 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  รอบแรก M8  สาย A เชียงใหม่  vs กรุงเทพมหานคร
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
413 14.35 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 10 พระนครศรีอยุธยา  vs เพชรบูรณ์
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
414 14.45 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 56 กก.  รอบแรก คู่ที่ 20 ยโสธร  vs ลพบุรี
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
415 14.47 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 11 ยโสธร  vs ศรีสะเกษ
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
416 14:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 76
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
417 14:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 80
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
418 14:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 86
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
419 14:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 88
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
420 14:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 89
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
421 14:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 90
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
422 14:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 172
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
423 14:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 173
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
424 14:00 เจ็ตสกี - Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
425 14:00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 32 นครราชสีมา  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
426 14:00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 33 นครราชสีมา  vs ราชบุรี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
427 14:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 27  สาย B ปทุมธานี  vs นครปฐม
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
428 14:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 28  สาย B มหาสารคาม  vs สงขลา
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
429 14:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 61  สาย 8 ระนอง  vs สงขลา
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
430 14:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 62  สาย 9 บุรีรัมย์  vs เชียงใหม่
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
431 14:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 63  สาย 10 อุบลราชธานี  vs เชียงใหม่
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
432 14:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 64  สาย 11 เพชรบุรี  vs อุบลราชธานี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
433 14:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบแรก .None  สาย 1 กรุงเทพมหานคร  vs ลำปาง
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
434 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - หญิง เกิน 57 กก. ไม่เกิน 60 กก.  รอบแรก คู่ที่ 13 สระแก้ว  vs นราธิวาส
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
435 14:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย ข ขอนแก่น  vs พระนครศรีอยุธยา
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
436 14:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 24  สาย ก อ่างทอง  vs กรุงเทพมหานคร
สวนศิวะ 12 บุรีรัมย์คาสเซิ่ล อำเภอเมืองบุรีรัมย์
437 14:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 25  สาย ก กาฬสินธุ์  vs เพชรบุรี
สวนศิวะ 12 บุรีรัมย์คาสเซิ่ล อำเภอเมืองบุรีรัมย์
438 14:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย Y
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
439 14:00 ฮอกกี้ - กลางแจ้ง Outdoor ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย X
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
440 14:10 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 174
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
441 14:10 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 175
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
442 14:10 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 34 ภูเก็ต  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
443 14:15 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 8 กระบี่  vs สิงห์บุรี
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
444 14:15 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - หญิง เกิน 57 กก. ไม่เกิน 60 กก.  รอบแรก คู่ที่ 14 ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
445 14:20 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 176
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
446 14:20 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 35 ภูเก็ต  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
447 14:20 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 36 พระนครศรีอยุธยา  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
448 14:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 65  สาย 12 พิษณุโลก  vs นครปฐม
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
449 14:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 66  สาย 1 บุรีรัมย์  vs ขอนแก่น
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
450 14:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 67  สาย 2 พิจิตร  vs ขอนแก่น
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
451 14:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 68  สาย 3 สุราษฎร์ธานี  vs บุรีรัมย์
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
452 14:25 มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 64 ไม่เกิน 69 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 15 กรุงเทพมหานคร  vs ชุมพร
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
453 14:25 มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 64 ไม่เกิน 69 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 16 บุรีรัมย์  vs ตรัง
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
454 14:30 คริกเก็ต - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย D
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
455 14:30 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 37 กรุงเทพมหานคร  vs สมุทรสงคราม
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
456 14:30 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย C อุบลราชธานี  vs นครปฐม
สนามฟุตบอล มณฑลทหารบกที่ 26 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
457 14:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 26  สาย ก กาฬสินธุ์  vs ภูเก็ต
สวนศิวะ 12 บุรีรัมย์คาสเซิ่ล อำเภอเมืองบุรีรัมย์
458 14:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 27  สาย ข นครราชสีมา  vs สุพรรณบุรี
สวนศิวะ 12 บุรีรัมย์คาสเซิ่ล อำเภอเมืองบุรีรัมย์
459 14:30 แฮนด์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย B นนทบุรี  vs กาญจนบุรี
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
460 14:35 มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 64 ไม่เกิน 69 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 17 ขอนแก่น  vs หนองบัวลำภู
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
461 14:40 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 38 ราชบุรี  vs สงขลา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
462 14:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 69  สาย 4 กรุงเทพมหานคร  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
463 14:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 70  สาย 4 ราชบุรี  vs พิจิตร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
464 14:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 71  สาย 5 พิจิตร  vs ราชบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
465 14:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 72  สาย 5 ขอนแก่น  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
466 14:40 มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 64 ไม่เกิน 69 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 18 ชัยนาท  vs นครสวรรค์
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
467 14:45 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 39 ภูเก็ต  vs สมุทรสงคราม
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
468 14:45 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 40 สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
469 14:50 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 41 สุราษฎร์ธานี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
470 15.00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก .None  สาย 1 ชลบุรี  vs เชียงราย
สนามฟุตบอล โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
471 15.08 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 13 อุทัยธานี  vs น่าน
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
472 15.35 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 15 สมุทรปราการ  vs นครราชสีมา
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
473 15.50 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย ค นครศรีธรรมราช  vs นครปฐม
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
474 15.56 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 17 สุราษฎร์ธานี  vs เพชรบูรณ์
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
475 15:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 78
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
476 15:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 179
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
477 15:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 178
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
478 15:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 177
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
479 15:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 182
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
480 15:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 181
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
481 15:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 180
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
482 15:00 เซปักตะกร้อ - ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 29  สาย A บุรีรัมย์  vs ปทุมธานี
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
483 15:00 เซปักตะกร้อ - ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 30  สาย A สงขลา  vs สุพรรณบุรี
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
484 15:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 73  สาย 1 สุราษฎร์ธานี  vs พิจิตร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
485 15:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 74  สาย 2 พิจิตร  vs ยโสธร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
486 15:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 75  สาย 3 นครปฐม  vs ยโสธร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
487 15:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 76  สาย 4 พิจิตร  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
488 15:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก .None  สาย 1 สมุทรปราการ  vs นนทบุรี
สนามกีฬากลาง อบจ.บุรีรัมย์ (เขากระโดง สเตเดียม) สนาม 2
489 15:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก .None  สาย 2 ชลบุรี  vs ปัตตานี
สนามกีฬากลาง อบจ.บุรีรัมย์ (เขากระโดง สเตเดียม) สนาม 3
490 15:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 12 พังงา  vs ปทุมธานี
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
491 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 40 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 55 นนทบุรี  vs ร้อยเอ็ด
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
492 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 40 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 65 สระแก้ว  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
493 15:00 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 56 กก.  รอบแรก คู่ที่ 21 นครสวรรค์  vs พิษณุโลก
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
494 15:00 ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs พิษณุโลก
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
495 15:00 ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 2  สาย A นครปฐม  vs ศรีสะเกษ
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
496 15:00 ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 3  สาย B ตรัง  vs ชลบุรี
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
497 15:00 ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 4  สาย B น่าน  vs บุรีรัมย์
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
498 15:00 ยูโด - รุ่น 38 กก. น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย A นครปฐม  vs พิษณุโลก
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
499 15:00 ยูโด - รุ่น 38 กก. น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 2  สาย A นครศรีธรรมราช  vs ลำปาง
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
500 15:00 ยูโด - รุ่น 38 กก. น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย B ยะลา  vs จันทบุรี
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
501 15:00 ยูโด - รุ่น 38 กก. น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 2  สาย B เลย  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
502 15:00 ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
503 15:00 ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1  สาย B ชลบุรี  vs บุรีรัมย์
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
504 15:00 ยูโด - รุ่น 38 กก. น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1  สาย A นครปฐม  vs นครศรีธรรมราช
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
505 15:00 ยูโด - รุ่น 38 กก. น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1  สาย B จันทบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
506 15:00 ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบ RE คู่ที่ 1  สาย A ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
507 15:00 ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบ RE คู่ที่ 2  สาย B ตรัง  vs บุรีรัมย์
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
508 15:00 ยูโด - รุ่น 38 กก. น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. - หญิง  รอบ RE คู่ที่ 1  สาย A พิษณุโลก  vs นครศรีธรรมราช
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
509 15:00 ยูโด - รุ่น 38 กก. น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. - หญิง  รอบ RE คู่ที่ 2  สาย B ยะลา  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
510 15:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 28  สาย ข นครราชสีมา  vs ตาก
สวนศิวะ 12 บุรีรัมย์คาสเซิ่ล อำเภอเมืองบุรีรัมย์
511 15:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 29  สาย ข เชียงใหม่  vs นนทบุรี
สวนศิวะ 12 บุรีรัมย์คาสเซิ่ล อำเภอเมืองบุรีรัมย์
512 15:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย Y
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
513 15:00 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 13  สาย B เชียงราย  vs กรุงเทพมหานคร
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
514 15:05 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 42 กรุงเทพมหานคร  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
515 15:05 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 40 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 56 กรุงเทพมหานคร  vs นครศรีธรรมราช
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
516 15:07 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 43 สงขลา  vs ชลบุรี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
517 15:10 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 57 กระบี่  vs ตรัง
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
518 15:10 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 66 กรุงเทพมหานคร  vs สระแก้ว
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
519 15:15 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 58 นครศรีธรรมราช  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
520 15:15 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 56 กก.  รอบแรก คู่ที่ 22 นครราชสีมา  vs สตูล
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
521 15:15 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย ข เพชรบูรณ์  vs บุรีรัมย์
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
522 15:20 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 44 ศรีสะเกษ  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
523 15:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 77  สาย 5 ยโสธร  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
524 15:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 78  สาย 5 นครปฐม  vs บุรีรัมย์
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
525 15:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 79  สาย 1 นครราชสีมา  vs ภูเก็ต
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
526 15:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 80  สาย 2 ลำพูน  vs ขอนแก่น
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
527 15:20 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 14 ตรัง  vs กรุงเทพมหานคร
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
528 15:25 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 45 กำแพงเพชร  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
529 15:25 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 41 - 45 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 59 พัทลุง  vs อุตรดิตถ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
530 15:25 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 41 - 45 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 67 ศรีสะเกษ  vs สุพรรณบุรี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
531 15:25 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 56 กก.  รอบแรก คู่ที่ 23 ลำพูน  vs นนทบุรี
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
532 15:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 41 - 45 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 60 นครศรีธรรมราช  vs หนองบัวลำภู
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
533 15:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 30  สาย ข กรุงเทพมหานคร 2  vs พัทลุง
สวนศิวะ 12 บุรีรัมย์คาสเซิ่ล อำเภอเมืองบุรีรัมย์
534 15:30 ฮอกกี้ - กลางแจ้ง Outdoor ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย X
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
535 15:40 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 46 สุราษฎร์ธานี  vs สมุทรสงคราม
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
536 15:40 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 47 ราชบุรี  vs น่าน
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
537 15:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 81  สาย 3 ขอนแก่น  vs ลำพูน
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
538 15:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 82  สาย 4 นครปฐม  vs สุพรรณบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
539 15:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 83  สาย 5 นครราชสีมา  vs พิจิตร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
540 15:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 84  สาย 6 บุรีรัมย์  vs ภูเก็ต
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
541 15:40 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 48 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 61 น่าน  vs สมุทรสาคร
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
542 15:40 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 48 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 68 ปทุมธานี  vs สงขลา
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
543 15:40 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 56 กก.  รอบแรก คู่ที่ 24 อ่างทอง  vs ยะลา
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
544 15:40 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 14  สาย B สมุทรปราการ  vs ลำปาง
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
545 15:45 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 48 ภูเก็ต  vs ชลบุรี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
546 15:45 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 16 พังงา  vs ปราจีนบุรี
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
547 15:45 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 48 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 62 นครศรีธรรมราช  vs สุพรรณบุรี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
548 15:45 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย น้ำหนัก 110 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 63 กระบี่  vs ร้อยเอ็ด
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
549 15:45 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 56 กก.  รอบแรก คู่ที่ 25 ปทุมธานี  vs อุตรดิตถ์
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
550 15:55 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 49 นครราชสีมา  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
551 16.24 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 19 ตรัง  vs ชัยภูมิ
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
552 16.44 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 21 ชัยนาท  vs กาญจนบุรี
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
553 16.55 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 22 กรุงเทพมหานคร  vs สกลนคร
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
554 16:00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 50 นครราชสีมา  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
555 16:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A สุพรรณบุรี  vs นครศรีธรรมราช
Crucible Snooker Club Buriram อำเภอเมืองบุรีรัมย์
556 16:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B ชลบุรี  vs กำแพงเพชร
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
557 16:00 เซปักตะกร้อ - ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 31  สาย B นครศรีธรรมราช  vs ลำปาง
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
558 16:00 เซปักตะกร้อ - ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 32  สาย B มหาสารคาม  vs อุบลราชธานี
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
559 16:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 85  สาย 7 ราชบุรี  vs อุบลราชธานี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
560 16:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 86  สาย 8 บุรีรัมย์  vs ชุมพร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
561 16:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 87  สาย 9 พิจิตร  vs เชียงใหม่
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
562 16:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 88  สาย 10 ภูเก็ต  vs เพชรบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
563 16:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบแรก .None  สาย 2 นครศรีธรรมราช  vs บุรีรัมย์
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
564 16:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย น้ำหนัก 110 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 64  สาย A นครศรีธรรมราช  vs หนองบัวลำภู
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
565 16:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย D เชียงใหม่  vs สุรินทร์
สนามฟุตบอล มณฑลทหารบกที่ 26 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
566 16:00 แฮนด์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย A พะเยา  vs สมุทรปราการ
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
567 16:05 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 56 กก.  รอบแรก คู่ที่ 26 กรุงเทพมหานคร  vs พะเยา
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
568 16:10 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 18 มหาสารคาม  vs เชียงใหม่
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
569 16:10 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 56 กก.  รอบแรก คู่ที่ 27 สมุทรปราการ  vs นครศรีธรรมราช
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
570 16:16 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 51 พิจิตร  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
571 16:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 90  สาย 11 บุรีรัมย์  vs เพชรบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
572 16:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 92  สาย 12 สงขลา  vs บุรีรัมย์
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
573 16:20 มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.  รอบแรก คู่ที่ 28 อุตรดิตถ์  vs นราธิวาส
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
574 16:20 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 15  สาย C ศรีสะเกษ  vs พัทลุง
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
575 16:25 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 52 สมุทรสงคราม  vs สมุทรสาคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
576 16:25 มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.  รอบแรก คู่ที่ 29 ชัยนาท  vs ปทุมธานี
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
577 16:30 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 53 สุราษฎร์ธานี  vs สุพรรณบุรี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
578 16:30 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 20 เชียงราย  vs สิงห์บุรี
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
579 16:30 มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.  รอบแรก คู่ที่ 30 ตาก  vs พิษณุโลก
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
580 16:30 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย ก ศรีสะเกษ  vs นนทบุรี
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
581 16:35 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 54 ขอนแก่น  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
582 16:35 มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.  รอบแรก คู่ที่ 31 นครราชสีมา  vs ศรีสะเกษ
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
583 16:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 94  สาย 2 ราชบุรี  vs นครราชสีมา
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
584 16:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 95  สาย 3 อุบลราชธานี  vs ภูเก็ต
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
585 16:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 96  สาย 4 เชียงใหม่  vs อุบลราชธานี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
586 16:48 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 55 ราชบุรี  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
587 16:50 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 56 กำแพงเพชร  vs สงขลา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
588 16:50 มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.  รอบแรก คู่ที่ 32 ร้อยเอ็ด  vs บึงกาฬ
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
589 17.00 ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 นครปฐม  vs ชลบุรี
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
590 17.00 ยูโด - รุ่น 38 กก. น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 นครปฐม  vs จันทบุรี
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
591 17.05 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 23 บุรีรัมย์  vs ราชบุรี
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
592 17.20 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย A เชียงใหม่  vs ยะลา
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
593 17.35 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 25 ปราจีนบุรี  vs ปทุมธานี
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
594 17.45 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 27 สงขลา  vs บุรีรัมย์
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
595 17:00 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 57 พิจิตร  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
596 17:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย C กรุงเทพมหานคร  vs นครพนม
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
597 17:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย D ตาก  vs นนทบุรี
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
598 17:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 97  สาย 5 สงขลา  vs ระนอง
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
599 17:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 98  สาย 6 นนทบุรี  vs นครราชสีมา
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
600 17:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 99  สาย 7 สงขลา  vs พิษณุโลก
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
601 17:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 100  สาย 8 นนทบุรี  vs ระนอง
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
602 17:00 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย B เชียงราย  vs นครราชสีมา
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
603 17:00 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย ก เชียงใหม่  vs นครปฐม
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
604 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 1  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs กำแพงเพชร
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
605 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 2  สาย A นครศรีธรรมราช  vs ปทุมธานี
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
606 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบสอง คู่ที่ 3  สาย A ตรัง  vs สมุทรสาคร
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
607 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบสอง คู่ที่ 4  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs ขอนแก่น
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
608 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบสอง คู่ที่ 72  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs ขอนแก่น
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
609 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.  รอบสอง คู่ที่ 5  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs สระแก้ว
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
610 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.  รอบสอง คู่ที่ 6  สาย A ชัยภูมิ  vs อุดรธานี
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
611 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 7 ตรัง  vs สุพรรณบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
612 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 8 กรุงเทพมหานคร  vs พัทลุง
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
613 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบแก้ตัว คู่ที่ 9 ปทุมธานี  vs ศรีสะเกษ
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
614 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 11  สาย B ขอนแก่น  vs นนทบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
615 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบสอง คู่ที่ 13 นครศรีธรรมราช  vs ศรีสะเกษ
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
616 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 16 กรุงเทพมหานคร  vs นครศรีธรรมราช
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
617 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 17 ชัยภูมิ  vs นนทบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
618 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 19 พัทลุง  vs สระแก้ว
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
619 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 20 กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
620 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 21 ตรัง  vs น่าน
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
621 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 21 นครศรีธรรมราช  vs สุพรรณบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
622 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 23 ขอนแก่น  vs ชัยภูมิ
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
623 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 24 ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
624 17:00 มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.  รอบแรก คู่ที่ 33 นครศรีธรรมราช  vs น่าน
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
625 17:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย เกิน 75 กก. ไม่เกิน 81 กก.  รอบแรก คู่ที่ 34 ศรีสะเกษ  vs อุบลราชธานี
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
626 17:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย เกิน 75 กก. ไม่เกิน 81 กก.  รอบแรก คู่ที่ 35 นครราชสีมา  vs ชลบุรี
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
627 17:00 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 16  สาย C ขอนแก่น  vs สงขลา
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
628 17:07 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 58 สมุทรสงคราม  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
629 17:15 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 59 ขอนแก่น  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
630 17:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 101  สาย 9 ขอนแก่น  vs บุรีรัมย์
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
631 17:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 102  สาย 10 นครราชสีมา  vs อุบลราชธานี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
632 17:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 103  สาย 11 สงขลา  vs เพชรบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
633 17:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 104  สาย 12 เชียงใหม่  vs พิษณุโลก
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
634 17:20 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย A เพชรบูรณ์  vs ระยอง
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
635 17:20 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย ข ชุมพร  vs ศรีสะเกษ
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
636 17:20 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 24 ตรัง  vs ศรีสะเกษ
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
637 17:25 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 60 กำแพงเพชร  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
638 17:25 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย เกิน 75 กก. ไม่เกิน 81 กก.  รอบแรก คู่ที่ 36 ชุมพร  vs น่าน
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
639 17:30 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 10  สาย B ศรีสะเกษ  vs อุดรธานี
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
640 17:30 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบสอง คู่ที่ 12  สาย B น่าน  vs สุพรรณบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
641 17:30 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.  รอบสอง คู่ที่ 14  สาย B ตรัง  vs พัทลุง
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
642 17:30 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.  รอบสอง คู่ที่ 15  สาย B นนทบุรี  vs ร้อยเอ็ด
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
643 17:30 แฮนด์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs เพชรบูรณ์
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
644 17:33 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 61 สุราษฎร์ธานี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
645 17:40 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 62 ราชบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
646 17:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 105  สาย 1 กรุงเทพมหานคร  vs บุรีรัมย์
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
647 17:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 106  สาย 2 ราชบุรี  vs พิจิตร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
648 17:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 107  สาย 3 กรุงเทพมหานคร  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
649 17:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 108  สาย 4 กรุงเทพมหานคร  vs พิจิตร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
650 17:40 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 26 สุรินทร์  vs ยะลา
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
651 17:40 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 17  สาย A จันทบุรี  vs เชียงใหม่
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
652 17:45 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย ก สงขลา  vs อ่างทอง
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
653 17:55 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 28 กรุงเทพมหานคร  vs สิงห์บุรี
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
654 18.05 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 29 เพชรบูรณ์  vs แพร่
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
655 18.30 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 31 กรุงเทพมหานคร  vs สระบุรี
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
656 18.57 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 33 นราธิวาส  vs สุราษฎร์ธานี
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
657 18:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย A บุรีรัมย์  vs นครปฐม
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
658 18:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย B ปทุมธานี  vs ร้อยเอ็ด
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
659 18:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 109  สาย 4 สุราษฎร์ธานี  vs ราชบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
660 18:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 110  สาย 5 พิจิตร  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
661 18:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 111  สาย 5 ราชบุรี  vs ขอนแก่น
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
662 18:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 112  สาย 1 กรุงเทพมหานคร  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
663 18:00 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย A นครศรีธรรมราช  vs สระบุรี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
664 18:00 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 22  สาย ก นครศรีธรรมราช  vs อุดรธานี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
665 18:18 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 30 ลำปาง  vs ลพบุรี
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
666 18:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 113  สาย 2 กรุงเทพมหานคร  vs พิจิตร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
667 18:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 114  สาย 3 กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
668 18:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 115  สาย 4 นครปฐม  vs พิจิตร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
669 18:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 116  สาย 5 ยโสธร  vs บุรีรัมย์
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
670 18:20 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 23  สาย ก ปทุมธานี  vs ราชบุรี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
671 18:20 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 18  สาย A อุบลราชธานี  vs นครศรีธรรมราช
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
672 18:30 เพาะกาย - โมเดลฟิสิคชาย ความสูงไม่เกิน 170 เซนติเมตร  รอบคัดเลือก .None
โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
673 18:30 เพาะกาย - โมเดลฟิสิคหญิง ความสูงไม่เกิน 160 ซม.  รอบคัดเลือก .None
โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
674 18:30 เพาะกาย - แอธเลติคฟิสิคชาย ความสูงไม่เกิน 170 ซม.  รอบคัดเลือก .None
โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
675 18:30 เพาะกาย - แอธเลติคฟิสิคหญิง ความสูงไม่เกิน 160 ซม.  รอบคัดเลือก .None
โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
676 18:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 117  สาย 5 สุราษฎร์ธานี  vs นครปฐม
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
677 18:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 118 ลำพูน  vs ระยอง
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
678 18:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 119 สงขลา  vs เพชรบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
679 18:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 120 ขอนแก่น  vs นครราชสีมา
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
680 18:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 121 นนทบุรี  vs ลำพูน
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
681 18:40 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs อุดรธานี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
682 18:44 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 32 สุรินทร์  vs หนองบัวลำภู
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
683 19.00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 122 พิจิตร  vs สมุทรปราการ
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
684 19.13 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 35 แพร่  vs สุราษฎร์ธานี
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
685 19.30 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 37 กำแพงเพชร  vs ระยอง
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
686 19.40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 132 เชียงใหม่  vs ราชบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
687 19:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 123 เพชรบุรี  vs ภูเก็ต
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
688 19:06 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 34 ระยอง  vs พังงา
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
689 19:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 126 ขอนแก่น  vs พิจิตร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
690 19:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 127 กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
691 19:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 128 ลำพูน  vs นนทบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
692 19:23 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 36 ราชบุรี  vs สุราษฎร์ธานี
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
693 19:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 129 นนทบุรี  vs สงขลา
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
694 19:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 130 ราชบุรี  vs ระนอง
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
695 19:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 131 เพชรบุรี  vs ภูเก็ต
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
696 20:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 133 ระนอง  vs นครราชสีมา
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
697 20:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 134 สงขลา  vs สุพรรณบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
698 20:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 135 สุพรรณบุรี  vs บุรีรัมย์
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
699 20:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 136 ลำพูน  vs พิษณุโลก
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
700 20:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 137 นนทบุรี  vs ขอนแก่น
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
701 20:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 138 เชียงใหม่  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
702 20:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 139 ชลบุรี  vs สงขลา
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
703 20:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 140 นนทบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
704 20:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 141 สุพรรณบุรี  vs อุบลราชธานี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
705 20:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 142 พิษณุโลก  vs ราชบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
706 20:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 143 พิจิตร  vs ระนอง
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 706 รายการ
 
ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 07:30 กรีฑา - เดิน 5,000 เมตร หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 08:00 กีฬาทางอากาศ - ร่มร่อน - แบบลงเป้าหมายแม่นยำ Accuracy บุคคลชาย  สะสมคะแนน .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 08:00 กีฬาทางอากาศ - ร่มร่อน - แบบลงเป้าหมายแม่นยำ Accuracy บุคคลหญิง  สะสมคะแนน .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 08:00 ฮอกกี้ - กลางแจ้ง Outdoor ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย A
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
5 08:20 กรีฑา - วิ่ง 5, 000 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6 08:30 กรีฑา - พุ่งแหลน - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7 08:30 คริกเก็ต - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย W
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
8 08:30 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  รอบแรก M9  สาย B สงขลา  vs ขอนแก่น
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
9 08:30 เนตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย B สุราษฎร์ธานี  vs กำแพงเพชร
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
10 08:50 กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง  สัตตกรีฑา 1 Heat 1
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
11 08:50 กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง  สัตตกรีฑา 1 Heat 2
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
12 09.00 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A เชียงใหม่  vs นครศรีธรรมราช
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
13 09.40 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย B เชียงราย  vs สมุทรปราการ
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
14 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 183
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
15 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 184
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
16 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 185
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
17 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 186
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
18 09:00 จักรยาน - ประเภทถนน ไทม์ไทรอัล - ทีมชาย (70 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ถนนสายบุรีรัมย์-อำเภอนางรอง
19 09:00 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 63  สาย A กำแพงเพชร  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
20 09:00 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 64  สาย C ศรีสะเกษ  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
21 09:00 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย C กรุงเทพมหานคร  vs ขอนแก่น
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
22 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 33  สาย A ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
23 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 34  สาย B สุพรรณบุรี  vs ราชบุรี
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
24 09:00 เทควันโด - พุ่มเซ่ ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ .None กระบี่  vs กรุงเทพมหานคร
วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
25 09:00 เทควันโด - พุ่มเซ่ ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ .None ชุมพร  vs บุรีรัมย์
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
26 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1 มหาสารคาม  vs นครศรีธรรมราช
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
27 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 2 ประจวบคีรีขันธ์  vs อุตรดิตถ์
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
28 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 3 กระบี่  vs นครสวรรค์
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
29 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 4 สมุทรปราการ  vs อำนาจเจริญ
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
30 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 5 สงขลา  vs นนทบุรี
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
31 09:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 144 กรุงเทพมหานคร  vs ระยอง
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
32 09:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 145 สงขลา  vs นครราชสีมา
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
33 09:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 146 ลำพูน  vs พิจิตร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
34 09:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 147 เพชรบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
35 09:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 150 นนทบุรี  vs ระนอง
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
36 09:00 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย ข ราชบุรี  vs อุดรธานี
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
37 09:00 แบดมินตัน - ทีมชาย  รอบแรก .None  สาย B นครราชสีมา  vs แพร่
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
38 09:00 แบดมินตัน - ทีมชาย  รอบแรก .None  สาย C เชียงใหม่  vs อุดรธานี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
39 09:00 แบดมินตัน - ทีมหญิง  รอบแรก .None  สาย B เชียงใหม่  vs ลพบุรี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
40 09:00 แบดมินตัน - ทีมหญิง  รอบแรก .None  สาย C นครปฐม  vs ลำปาง
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
41 09:00 ยกน้ำหนัก - สแนทช์ - รุ่น 55 กก. - หญิง เกิน 49 กก. ไม่เกิน 55 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
42 09:00 ยกน้ำหนัก - คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 55 กก. - หญิง เกิน 49 กก. ไม่เกิน 55 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
43 09:00 ยกน้ำหนัก - น้ำหนักรวม รุ่น 55 กก. - หญิง เกิน 49 กก. ไม่เกิน 55 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
44 09:00 ยิงปืน - ปืนสั้นยิงช้า - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
45 09:00 ยิงปืน - ปืนสั้นยิงช้า - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
46 09:00 ยิงปืน - ปืนยาวอัดลม 10 เมตร 60 นัด บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
47 09:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย A สุราษฎร์ธานี  vs กาฬสินธุ์
สนามฟุตบอล มณฑลทหารบกที่ 26 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
48 09:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย ก สุพรรณบุรี  vs นครสวรรค์
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
49 09:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน ชาย  รอบแรก คู่ที่ 31 กาฬสินธุ์  vs บุรีรัมย์
สวนศิวะ 12 บุรีรัมย์คาสเซิ่ล อำเภอเมืองบุรีรัมย์
50 09:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน ชาย  รอบแรก คู่ที่ 32 เชียงใหม่  vs ภูเก็ต
สวนศิวะ 12 บุรีรัมย์คาสเซิ่ล อำเภอเมืองบุรีรัมย์
51 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 200 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
52 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 200 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
53 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 200 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 3
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
54 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 200 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 4
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
55 09:00 ว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 400 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
56 09:00 ว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 400 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
57 09:00 ว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 400 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 3
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
58 09:00 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
59 09:00 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
60 09:00 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 3
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
61 09:00 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 4
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
62 09:00 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
63 09:00 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
64 09:00 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 3
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
65 09:00 ว่ายน้ำ - กบ 200 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก .None
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
66 09:00 ว่ายน้ำ - ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก .None
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
67 09:00 หมากล้อม - คู่ชาย  รอบสาม คู่ที่ 1  สาย A ระยอง  vs นครราชสีมา
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
68 09:00 หมากล้อม - คู่ชาย  รอบสาม คู่ที่ 2  สาย A ศรีสะเกษ  vs นครปฐม
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
69 09:00 หมากล้อม - คู่ชาย  รอบสาม คู่ที่ 1  สาย B ชลบุรี  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
70 09:00 หมากล้อม - คู่ชาย  รอบสาม คู่ที่ 2  สาย B พัทลุง  vs ลำปาง
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
71 09:00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบสาม คู่ที่ 1  สาย A สุราษฎร์ธานี  vs นครราชสีมา
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
72 09:00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบสาม คู่ที่ 2  สาย A พัทลุง  vs นนทบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
73 09:00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบสาม คู่ที่ 1  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
74 09:00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบสาม คู่ที่ 2  สาย B ชลบุรี  vs พะเยา
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
75 09:00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบสาม คู่ที่ 3  สาย B ศรีสะเกษ  vs ลำปาง
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
76 09:00 หมากล้อม - คู่ผสม  รอบสาม คู่ที่ 1  สาย A พะเยา  vs นครราชสีมา
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
77 09:00 หมากล้อม - คู่ผสม  รอบสาม คู่ที่ 2  สาย A เชียงใหม่  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
78 09:00 หมากล้อม - คู่ผสม  รอบสาม คู่ที่ 1  สาย B อุดรธานี  vs ชลบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
79 09:00 หมากล้อม - คู่ผสม  รอบสาม คู่ที่ 2  สาย B เพชรบูรณ์  vs นนทบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
80 09:10 กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 1
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
81 09:10 กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 2
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
82 09:10 กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 3
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
83 09:15 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 187
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
84 09:15 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 188
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
85 09:15 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 189
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
86 09:15 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 190
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
87 09:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 148 นครราชสีมา  vs พิจิตร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
88 09:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 149 กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
89 09:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 151 เพชรบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
90 09:30 กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
91 09:30 กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 2
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
92 09:30 กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 3
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
93 09:30 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบสาม คู่ที่ 191
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
94 09:30 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบสาม คู่ที่ 192
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
95 09:30 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 65  สาย D พิจิตร  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
96 09:30 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 66  สาย D กำแพงเพชร  vs ชลบุรี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
97 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 51 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 1  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs สงขลา
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
98 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 51 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 2  สาย A นครศรีธรรมราช  vs ศรีสะเกษ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
99 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 51 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 3  สาย A น่าน  vs อุตรดิตถ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
100 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 4  สาย A ศรีสะเกษ  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
101 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 5  สาย A ยโสธร  vs อุตรดิตถ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
102 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 6  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
103 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 7  สาย A นครศรีธรรมราช  vs ศรีสะเกษ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
104 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 8  สาย A กระบี่  vs นครศรีธรรมราช
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
105 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 92 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 9  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs น่าน
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
106 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 51 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 28  สาย B พัทลุง  vs ยโสธร
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
107 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 51 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 29  สาย B ปทุมธานี  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
108 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 30  สาย B นครศรีธรรมราช  vs พิษณุโลก
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
109 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 31  สาย B พัทลุง  vs สุพรรณบุรี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
110 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 32  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs น่าน
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
111 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 33  สาย B ตรัง  vs ร้อยเอ็ด
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
112 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 34  สาย B น่าน  vs ปทุมธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
113 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.  รอบคัดเลือก คู่ที่ 35  สาย B นนทบุรี  vs แพร่
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
114 09:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน ชาย  รอบแรก คู่ที่ 33 สุพรรณบุรี  vs นนทบุรี
สวนศิวะ 12 บุรีรัมย์คาสเซิ่ล อำเภอเมืองบุรีรัมย์
115 09:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 34  สาย ค บุรีรัมย์  vs เชียงใหม่ 2
สวนศิวะ 12 บุรีรัมย์คาสเซิ่ล อำเภอเมืองบุรีรัมย์
116 09:40 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 193
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
117 09:40 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 67  สาย B ศรีสะเกษ  vs สมุทรสาคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
118 09:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 152 กรุงเทพมหานคร  vs ราชบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
119 09:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 153 ระนอง  vs สุพรรณบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
120 09:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 154 สุพรรณบุรี  vs พิษณุโลก
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
121 09:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 155 นนทบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
122 09:50 กรีฑา - กระโดดสูง - หญิง  สัตตกรีฑา 2 .None
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
123 09:50 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 194
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
124 09:50 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 195
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
125 09:50 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 196
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
126 09:50 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 197
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
127 09:50 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 68  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
128 09:55 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบสาม คู่ที่ 198
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
129 09:55 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบสาม คู่ที่ 199
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
130 09:55 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 69  สาย B นครราชสีมา  vs สุพรรณบุรี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
131 10.20 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs ลำปาง
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
132 10:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 200
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
133 10:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 201
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
134 10:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 202
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
135 10:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 203
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
136 10:00 เซปักตะกร้อ - หญิงคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 35  สาย A อุบลราชธานี  vs ลำปาง
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
137 10:00 เซปักตะกร้อ - หญิงคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 36  สาย B พิษณุโลก  vs ชลบุรี
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
138 10:00 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย B
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
139 10:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 6 นครปฐม  vs สมุทรปราการ
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
140 10:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 8 สุราษฎร์ธานี  vs เชียงใหม่
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
141 10:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 10 สงขลา  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
142 10:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 156 สุพรรณบุรี  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
143 10:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 157 ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
144 10:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 158 สุพรรณบุรี  vs ราชบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
145 10:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 159 พิจิตร  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
146 10:00 เนตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย A สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
147 10:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก .None  สาย 1 กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
148 10:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 51 กก.  รอบสอง คู่ที่ 10  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs พิษณุโลก
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
149 10:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 51 กก.  รอบสอง คู่ที่ 11  สาย A อุตรดิตถ์  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
150 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.  รอบสอง คู่ที่ 12  สาย A นครศรีธรรมราช  vs สมุทรปราการ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
151 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.  รอบสอง คู่ที่ 13  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs อุตรดิตถ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
152 10:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบสอง คู่ที่ 14  สาย A เพชรบูรณ์  vs สงขลา
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
153 10:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบสอง คู่ที่ 15  สาย A นครศรีธรรมราช  vs ร้อยเอ็ด
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
154 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.  รอบสอง คู่ที่ 16  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs อุตรดิตถ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
155 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.  รอบสอง คู่ที่ 17  สาย A กระบี่  vs แพร่
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
156 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 92 กก.  รอบสอง คู่ที่ 18  สาย A สงขลา  vs สมุทรสาคร
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
157 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 92 กก.  รอบสอง คู่ที่ 19  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs พัทลุง
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
158 10:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 51 กก.  รอบสอง คู่ที่ 36  สาย B นนทบุรี  vs สุพรรณบุรี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
159 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.  รอบสอง คู่ที่ 43  สาย B น่าน  vs ศรีสะเกษ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
160 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 92 กก.  รอบสอง คู่ที่ 45  สาย B ยโสธร  vs หนองบัวลำภู
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
161 10:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 51 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 46  สาย B พิษณุโลก  vs สุพรรณบุรี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
162 10:00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
163 10:00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - ม้ากระโดด - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
164 10:00 ยูโด - รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs ตรัง
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
165 10:00 ยูโด - รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A ศรีสะเกษ  vs ชลบุรี
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
166 10:00 ยูโด - รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย A มหาสารคาม  vs นครศรีธรรมราช
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
167 10:00 ยูโด - รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย B เพชรบูรณ์  vs ยะลา
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
168 10:00 ยูโด - รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B สุพรรณบุรี  vs จันทบุรี
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
169 10:00 ยูโด - รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A ขอนแก่น  vs สงขลา
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
170 10:00 ยูโด - รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A เพชรบูรณ์  vs สุพรรณบุรี
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
171 10:00 ยูโด - รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย A ศรีสะเกษ  vs ยะลา
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
172 10:00 ยูโด - รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย B น่าน  vs ชลบุรี
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
173 10:00 ยูโด - รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B เชียงราย  vs เลย
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
174 10:00 ยูโด - รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย B ปทุมธานี  vs ตรัง
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
175 10:00 ยูโด - รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A จันทบุรี  vs เพชรบูรณ์
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
176 10:00 ยูโด - รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A สกลนคร  vs ศรีสะเกษ
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
177 10:00 ยูโด - รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย B ชลบุรี  vs นครศรีธรรมราช
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
178 10:00 ยูโด - รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B น่าน  vs หนองบัวลำภู
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
179 10:00 ยูโด - รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A ศรีสะเกษ  vs สกลนคร
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
180 10:00 ยูโด - รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A พิษณุโลก  vs ตรัง
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
181 10:00 ยูโด - รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
182 10:00 ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A จันทบุรี  vs นครปฐม
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
183 10:00 ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย B นครศรีธรรมราช  vs ศรีสะเกษ
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
184 10:00 ยูโด - รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs ชลบุรี
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
185 10:00 ยูโด - รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 2  สาย A มหาสารคาม  vs นครปฐม
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
186 10:00 ยูโด - รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย B เพชรบูรณ์  vs ขอนแก่น
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
187 10:00 ยูโด - รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 2  สาย B จันทบุรี  vs น่าน
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
188 10:00 ยูโด - รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย A สงขลา  vs สุพรรณบุรี
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
189 10:00 ยูโด - รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 2  สาย A ศรีสะเกษ  vs นครปฐม
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
190 10:00 ยูโด - รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย B ชลบุรี  vs เลย
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
191 10:00 ยูโด - รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 2  สาย B ตรัง  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
192 10:00 ยูโด - รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย A เพชรบูรณ์  vs สุพรรณบุรี
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
193 10:00 ยูโด - รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 2  สาย A ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
194 10:00 ยูโด - รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย B ชลบุรี  vs ตรัง
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
195 10:00 ยูโด - รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 2  สาย B น่าน  vs ยะลา
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
196 10:00 ยูโด - รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย A สกลนคร  vs ชลบุรี
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
197 10:00 ยูโด - รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 2  สาย A ตรัง  vs ขอนแก่น
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
198 10:00 ยูโด - รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs ยะลา
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
199 10:00 ยูโด - รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 2  สาย B สมุทรปราการ  vs น่าน
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
200 10:00 ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย A จันทบุรี  vs ตรัง
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
201 10:00 ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 2  สาย A ขอนแก่น  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
202 10:00 ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย B ศรีสะเกษ  vs ชลบุรี
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
203 10:00 ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 2  สาย B พิษณุโลก  vs สกลนคร
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
204 10:00 ยูโด - รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1  สาย A ชลบุรี  vs นครปฐม
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
205 10:00 ยูโด - รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1  สาย B ขอนแก่น  vs จันทบุรี
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
206 10:00 ยูโด - รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1  สาย A สุพรรณบุรี  vs นครปฐม
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
207 10:00 ยูโด - รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1  สาย B ชลบุรี  vs ตรัง
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
208 10:00 ยูโด - รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1  สาย A สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
209 10:00 ยูโด - รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1  สาย B ตรัง  vs ยะลา
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
210 10:00 ยูโด - รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1  สาย A ชลบุรี  vs ขอนแก่น
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
211 10:00 ยูโด - รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs สมุทรปราการ
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
212 10:00 ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1  สาย A ตรัง  vs ขอนแก่น
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
213 10:00 ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1  สาย B ชลบุรี  vs พิษณุโลก
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
214 10:00 ยูโด - รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย  รอบ RE คู่ที่ 1  สาย A มหาสารคาม  vs ชลบุรี
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
215 10:00 ยูโด - รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย  รอบ RE คู่ที่ 1  สาย B เพชรบูรณ์  vs จันทบุรี
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
216 10:00 ยูโด - รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย  รอบ RE คู่ที่ 1  สาย A ศรีสะเกษ  vs สุพรรณบุรี
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
217 10:00 ยูโด - รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย  รอบ RE คู่ที่ 1  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs ชลบุรี
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
218 10:00 ยูโด - รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย  รอบ RE คู่ที่ 1  สาย A ศรีสะเกษ  vs สุพรรณบุรี
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
219 10:00 ยูโด - รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย  รอบ RE คู่ที่ 1  สาย B ชลบุรี  vs ยะลา
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
220 10:00 ยูโด - รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง  รอบ RE คู่ที่ 1  สาย A สกลนคร  vs ขอนแก่น
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
221 10:00 ยูโด - รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง  รอบ RE คู่ที่ 1  สาย B ยะลา  vs สมุทรปราการ
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
222 10:00 ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง  รอบ RE คู่ที่ 1  สาย A จันทบุรี  vs ขอนแก่น
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
223 10:00 ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง  รอบ RE คู่ที่ 1  สาย B ศรีสะเกษ  vs พิษณุโลก
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
224 10:00 ยูโด - รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 นครปฐม  vs ขอนแก่น
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
225 10:00 ยูโด - รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 นครปฐม  vs ตรัง
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
226 10:00 ยูโด - รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 กรุงเทพมหานคร  vs ตรัง
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
227 10:00 ยูโด - รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
228 10:00 ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 ตรัง  vs ชลบุรี
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
229 10:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 35  สาย ค แม่ฮ่องสอน 2  vs มหาสารคาม
สวนศิวะ 12 บุรีรัมย์คาสเซิ่ล อำเภอเมืองบุรีรัมย์
230 10:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 36  สาย ค จันทบุรี  vs ภูเก็ต
สวนศิวะ 12 บุรีรัมย์คาสเซิ่ล อำเภอเมืองบุรีรัมย์
231 10:00 สนุกเกอร์ - ประเภทคู่ 15 แดง  รอบแรก คู่ที่ 1 ชลบุรี  vs เชียงใหม่
Crucible Snooker Club Buriram อำเภอเมืองบุรีรัมย์
232 10:00 สนุกเกอร์ - ประเภทคู่ 15 แดง  รอบแรก คู่ที่ 2 กระบี่  vs กำแพงเพชร
Crucible Snooker Club Buriram อำเภอเมืองบุรีรัมย์
233 10:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย X
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
234 10:00 ฮอกกี้ - กลางแจ้ง Outdoor ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย A
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
235 10:10 กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร หญิง  รอบคัดเลือก Heat 1
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
236 10:10 กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร หญิง  รอบคัดเลือก Heat 2
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
237 10:10 กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร หญิง  รอบคัดเลือก Heat 3
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
238 10:10 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 204
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
239 10:10 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 205
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
240 10:10 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 206
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
241 10:10 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 207
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
242 10:10 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 70  สาย D ภูเก็ต  vs สงขลา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
243 10:10 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 71  สาย C นครราชสีมา  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
244 10:15 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย ก ขอนแก่น  vs นราธิวาส
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
245 10:20 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบสาม คู่ที่ 208
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
246 10:20 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบสาม คู่ที่ 209
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
247 10:20 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 72  สาย D สุราษฎร์ธานี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
248 10:20 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 73  สาย D น่าน  vs ภูเก็ต
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
249 10:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ยุวชน  รอบสอง คู่ที่ 160 สุราษฎร์ธานี  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
250 10:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ยุวชน  รอบสอง คู่ที่ 161 กรุงเทพมหานคร  vs พิจิตร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
251 10:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ยุวชน  รอบสอง คู่ที่ 162 สุราษฎร์ธานี  vs ราชบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
252 10:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ยุวชน  รอบสอง คู่ที่ 163 ยโสธร  vs นครปฐม
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
253 10:30 กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
254 10:30 กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 2
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
255 10:30 กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 3
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
256 10:30 กรีฑา - ขว้างค้อน - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
257 10:30 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 210
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
258 10:30 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 211
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
259 10:30 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 212
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
260 10:30 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 213
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
261 10:30 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 214
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
262 10:30 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 7 ปทุมธานี  vs นครศรีธรรมราช
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
263 10:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 51 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 20  สาย A นครศรีธรรมราช  vs อุตรดิตถ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
264 10:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 21  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs สุพรรณบุรี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
265 10:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 22  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs นครศรีธรรมราช
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
266 10:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 23  สาย A น่าน  vs แพร่
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
267 10:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 92 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 24  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs หนองบัวลำภู
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
268 10:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 51 กก.  รอบสอง คู่ที่ 37  สาย B นครศรีธรรมราช  vs พัทลุง
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
269 10:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.  รอบสอง คู่ที่ 38  สาย B กระบี่  vs นนทบุรี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
270 10:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.  รอบสอง คู่ที่ 39  สาย B ศรีสะเกษ  vs สุพรรณบุรี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
271 10:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบสอง คู่ที่ 40  สาย B น่าน  vs พิษณุโลก
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
272 10:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบสอง คู่ที่ 41  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs สุพรรณบุรี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
273 10:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.  รอบสอง คู่ที่ 42  สาย B ร้อยเอ็ด  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
274 10:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 92 กก.  รอบสอง คู่ที่ 44  สาย B ตรัง  vs อุตรดิตถ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
275 10:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 47  สาย B นนทบุรี  vs สมุทรปราการ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
276 10:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 48  สาย B น่าน  vs เพชรบูรณ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
277 10:30 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย B ฉะเชิงเทรา  vs ราชบุรี
สนามฟุตบอล มณฑลทหารบกที่ 26 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
278 10:30 ลีลาศ - ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเวนไนล์ I  รอบรองชนะเลิศ .None
หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
279 10:30 ลีลาศ - ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเนี่ยร์ II  รอบรองชนะเลิศ .None
หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
280 10:30 ลีลาศ - ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเวนไนล์ II  รอบรองชนะเลิศ .None
หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
281 10:30 ลีลาศ - ประเภทสแตนดาร์ท ยูธส์ I  รอบรองชนะเลิศ .None
หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
282 10:30 ลีลาศ - ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเนี่ยร์ I  รอบรองชนะเลิศ .None
หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
283 10:30 ลีลาศ - ประเภทสแตนดาร์ท ยูธส์ II  รอบรองชนะเลิศ .None
หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
284 10:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 37  สาย ค กาญจนบุรี  vs นนทบุรี
สวนศิวะ 12 บุรีรัมย์คาสเซิ่ล อำเภอเมืองบุรีรัมย์
285 10:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 38  สาย ง นนทบุรี 2  vs ชัยนาท
สวนศิวะ 12 บุรีรัมย์คาสเซิ่ล อำเภอเมืองบุรีรัมย์
286 10:33 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 9 นนทบุรี  vs แม่ฮ่องสอน
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
287 10:35 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 74  สาย B ราชบุรี  vs ศรีสะเกษ
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
288 10:35 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 75  สาย B พิจิตร  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
289 10:35 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย B สุรินทร์  vs ชลบุรี
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
290 10:40 คริกเก็ต - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย A
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
291 10:40 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 215
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
292 10:40 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 216
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
293 10:40 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 217
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
294 10:40 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 218
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
295 10:40 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  รอบแรก M10  สาย A สุราษฎร์ธานี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
296 10:40 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย A
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
297 10:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ยุวชน  รอบสอง คู่ที่ 164 พิจิตร  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
298 10:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 165 กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
299 10:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 166 ลำพูน  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
300 10:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 167 นครราชสีมา  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
301 10:45 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - ม้าหู - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
302 10:45 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - บาร์ต่างระดับ - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
303 10:49 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 76  สาย C ชลบุรี  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
304 10:50 กรีฑา - วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 1
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
305 10:50 กรีฑา - วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 2
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
306 10:50 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบสาม คู่ที่ 219
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
307 10:50 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบสาม คู่ที่ 220
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
308 11.00 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย C ศรีสะเกษ  vs ขอนแก่น
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
309 11.40 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย C พัทลุง  vs สงขลา
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
310 11:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 221
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
311 11:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 222
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
312 11:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 223
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
313 11:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 224
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
314 11:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 225
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
315 11:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 226
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
316 11:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 227
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
317 11:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 228
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
318 11:00 เจ็ตสกี - Runabout Seadoo Spark 1,000 - Sprint 1000 M 13 - 18 ปี หญิง  สะสมคะแนน คู่ที่ 1  สาย A
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
319 11:00 เจ็ตสกี - Runabout Seadoo Spark 1,000 - Sprint 1000 M 13 - 18 ปี หญิง  สะสมคะแนน คู่ที่ 2  สาย A
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
320 11:00 เจ็ตสกี - Runabout Seadoo Spark 1,000 - Sprint 1000 M 13 - 18 ปี หญิง  สะสมคะแนน คู่ที่ 3  สาย A
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
321 11:00 เจ็ตสกี - Runabout Seadoo Spark 1,000 - Sprint 1000 M 13 - 18 ปี หญิง  สะสมคะแนน คู่ที่ 4  สาย A
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
322 11:00 เจ็ตสกี - Runabout Seadoo Spark 1,000 - Sprint 1000 M 13 - 18 ปี หญิง  สะสมคะแนน คู่ที่ 5  สาย A
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
323 11:00 เจ็ตสกี - Runabout Seadoo Spark 1,000 - Sprint 1000 M 13 - 18 ปี หญิง  สะสมคะแนน คู่ที่ 6  สาย A
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
324 11:00 เจ็ตสกี - Runabout Seadoo Spark 1,000 - Sprint 1000 M 13 - 18 ปี หญิง  สะสมคะแนน คู่ที่ 7  สาย A
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
325 11:00 เจ็ตสกี - Runabout Seadoo Spark 1,000 - Sprint 1000 M 13 - 18 ปี หญิง  สะสมคะแนน คู่ที่ 8  สาย A
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
326 11:00 เจ็ตสกี - Runabout Seadoo Spark 1,000 - Sprint 1000 M 13 - 18 ปี หญิง  สะสมคะแนน คู่ที่ 9  สาย A
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
327 11:00 เจ็ตสกี - Runabout Seadoo Spark 1,000 - Sprint 1000 M 13 - 18 ปี หญิง  สะสมคะแนน คู่ที่ 10  สาย A
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
328 11:00 เจ็ตสกี - Runabout Seadoo Spark 1,000 - Sprint 1000 M 13 - 18 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
329 11:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 37  สาย A อุบลราชธานี  vs ชลบุรี
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
330 11:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 38  สาย B นครปฐม  vs สงขลา
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
331 11:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 11 น่าน  vs เพชรบูรณ์
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
332 11:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 13 สุราษฎร์ธานี  vs สระบุรี
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
333 11:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 14 นครราชสีมา  vs ภูเก็ต
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
334 11:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 168 ระนอง  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
335 11:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 169 กรุงเทพมหานคร  vs สุพรรณบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
336 11:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 170 สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
337 11:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 171 สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
338 11:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 51 กก.  รอบแก้ตัว คู่ที่ 25  สาย A พัทลุง  vs ศรีสะเกษ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
339 11:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.  รอบแก้ตัว คู่ที่ 26  สาย A น่าน  vs อุตรดิตถ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
340 11:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.  รอบแก้ตัว คู่ที่ 27  สาย A กระบี่  vs นนทบุรี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
341 11:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 49  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
342 11:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 92 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 50  สาย B ตรัง  vs สงขลา
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
343 11:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบแก้ตัว คู่ที่ 53  สาย B ร้อยเอ็ด  vs ศรีสะเกษ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
344 11:00 ยกน้ำหนัก - สแนทช์ - รุ่น 67 กก. - ชาย เกิน 61 กก. ไม่เกิน 67 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
345 11:00 ยกน้ำหนัก - คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 67 กก. - ชาย เกิน 61 กก. ไม่เกิน 67 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
346 11:00 ยกน้ำหนัก - น้ำหนักรวม รุ่น 67 กก. - ชาย เกิน 61 กก. ไม่เกิน 67 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
347 11:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย X
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
348 11:10 กรีฑา - วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
349 11:10 กรีฑา - วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 2
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
350 11:10 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 229
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
351 11:10 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบสาม คู่ที่ 230
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
352 11:10 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย D ชัยนาท  vs บุรีรัมย์
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
353 11:20 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบสาม คู่ที่ 231
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
354 11:20 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย B
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
355 11:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 172 ราชบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
356 11:30 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 232
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
357 11:30 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 233
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
358 11:30 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 234
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
359 11:30 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 235
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
360 11:30 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 77 กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
361 11:30 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 12 สมุทรปราการ  vs เชียงใหม่
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
362 11:30 เนตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย B นครนายก  vs นครราชสีมา
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
363 11:30 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - ห่วงนิ่ง - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
364 11:30 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย ข บุรีรัมย์  vs สุโขทัย
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
365 11:30 ฮอกกี้ - กลางแจ้ง Outdoor ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย Y
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
366 11:32 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 78 สมุทรสาคร  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
367 11:40 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 236
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
368 11:40 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 237
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
369 11:40 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 238
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
370 11:40 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 239
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
371 11:45 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 15 นนทบุรี  vs ปทุมธานี
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
372 11:50 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบสาม คู่ที่ 240
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
373 11:50 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบสาม คู่ที่ 241
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
374 12.10 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย ค เชียงใหม่  vs นครศรีธรรมราช
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
375 12:00 เซปักตะกร้อ - ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 39  สาย A ปทุมธานี  vs สุพรรณบุรี
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
376 12:00 เซปักตะกร้อ - ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 40  สาย B นครศรีธรรมราช  vs มหาสารคาม
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
377 12:00 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย A
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
378 12:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 16 กำแพงเพชร  vs ฉะเชิงเทรา
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
379 12:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 17 นครราชสีมา  vs นครปฐม
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
380 12:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 18 เชียงใหม่  vs สุพรรณบุรี
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
381 12:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 19 ชัยภูมิ  vs สงขลา
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
382 12:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 1 พิษณุโลก  vs สงขลา
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
383 12:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 2 สุพรรณบุรี  vs บุรีรัมย์
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
384 12:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 3 ขอนแก่น  vs อุบลราชธานี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
385 12:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 4 ลำพูน  vs สงขลา
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
386 12:00 แบดมินตัน - ทีมชาย  รอบแรก .None  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
387 12:00 แบดมินตัน - ทีมชาย  รอบแรก .None  สาย D นครศรีธรรมราช  vs นนทบุรี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
388 12:00 แบดมินตัน - ทีมหญิง  รอบแรก .None  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs นครศรีธรรมราช
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
389 12:00 แบดมินตัน - ทีมหญิง  รอบแรก .None  สาย D นครราชสีมา  vs ตรัง
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
390 12:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก .None  สาย 2 นนทบุรี  vs อ่างทอง
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
391 12:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย X
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
392 12:02 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 79 พิจิตร  vs ศรีสะเกษ
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
393 12:10 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 80 กำแพงเพชร  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
394 12:15 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.  รอบแรก คู่ที่ 1 พิษณุโลก  vs พัทลุง
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
395 12:20 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 5 บุรีรัมย์  vs เพชรบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
396 12:20 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 6 เชียงใหม่  vs ระนอง
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
397 12:20 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบสอง คู่ที่ 7 กรุงเทพมหานคร  vs ภูเก็ต
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
398 12:20 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบสอง คู่ที่ 8 พิษณุโลก  vs นครราชสีมา
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
399 12:22 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.  รอบแรก คู่ที่ 39 สมุทรปราการ  vs นครศรีธรรมราช
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
400 12:25 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 81 กำแพงเพชร  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
401 12:30 คริกเก็ต - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย X
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
402 12:30 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.  รอบแรก คู่ที่ 2 ชลบุรี  vs นครศรีธรรมราช
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
403 12:30 สนุกเกอร์ - ประเภทคู่ 15 แดง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 ขอนแก่น  vs ตรัง
Crucible Snooker Club Buriram อำเภอเมืองบุรีรัมย์
404 12:30 สนุกเกอร์ - ประเภทคู่ 15 แดง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 สระบุรี  vs นครราชสีมา
Crucible Snooker Club Buriram อำเภอเมืองบุรีรัมย์
405 12:35 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 82 พิจิตร  vs ราชบุรี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
406 12:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ยุวชน  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 177 กรุงเทพมหานคร  vs กรุงเทพมหานคร 3
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
407 12:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ยุวชน  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 178 กรุงเทพมหานคร 2  vs ราชบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
408 12:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ยุวชน  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 179 กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
409 12:40 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบสอง คู่ที่ 9 ระนอง  vs สุพรรณบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
410 12:40 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบสอง คู่ที่ 10 ขอนแก่น  vs นนทบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
411 12:40 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบสอง คู่ที่ 11 นครราชสีมา  vs ลำพูน
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
412 12:45 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.  รอบแรก คู่ที่ 3 ชุมพร  vs ประจวบคีรีขันธ์
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
413 12:45 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย ข นนทบุรี  vs นครราชสีมา
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
414 12:50 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  รอบแรก M11  สาย C ระยอง  vs น่าน
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
415 12:50 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.  รอบแรก คู่ที่ 4 นครสวรรค์  vs อ่างทอง
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
416 13.00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก .None  สาย 3 ขอนแก่น  vs ภูเก็ต
สนามฟุตบอล โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
417 13.00 ยกน้ำหนัก - คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 61 กก. - ชาย เกิน 55 กก. ไม่เกิน 61 กก  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
418 13.00 ยกน้ำหนัก - น้ำหนักรวม รุ่น 61 กก. - ชาย เกิน 55 กก. ไม่เกิน 61 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
419 13.05 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1 นครพนม  vs ระยอง
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
420 13.27 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3 สงขลา  vs เชียงใหม่
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
421 13.45 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5 สมุทรสาคร  vs ชัยนาท
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
422 13.58 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 7 ตรัง  vs ศรีสะเกษ
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
423 13:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 242
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
424 13:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 243
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
425 13:00 เจ็ตสกี - Runabout Seadoo Spark 1,000 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย  รอบคัดเลือก คู่ที่ 1  สาย A
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
426 13:00 เจ็ตสกี - Runabout Seadoo Spark 1,000 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย  รอบคัดเลือก คู่ที่ 2  สาย A
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
427 13:00 เจ็ตสกี - Runabout Seadoo Spark 1,000 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย  รอบคัดเลือก คู่ที่ 3  สาย A
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
428 13:00 เจ็ตสกี - Runabout Seadoo Spark 1,000 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย  รอบคัดเลือก คู่ที่ 4  สาย A
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
429 13:00 เจ็ตสกี - Runabout Seadoo Spark 1,000 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย  รอบคัดเลือก คู่ที่ 5  สาย A
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
430 13:00 เจ็ตสกี - Runabout Seadoo Spark 1,000 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย  รอบคัดเลือก คู่ที่ 6  สาย A
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
431 13:00 เจ็ตสกี - Runabout Seadoo Spark 1,000 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย  รอบคัดเลือก คู่ที่ 7  สาย A
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
432 13:00 เจ็ตสกี - Runabout Seadoo Spark 1,000 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย  รอบคัดเลือก คู่ที่ 8  สาย A
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
433 13:00 เจ็ตสกี - Runabout Seadoo Spark 1,000 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย  รอบคัดเลือก คู่ที่ 9  สาย A
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
434 13:00 เจ็ตสกี - Runabout Seadoo Spark 1,000 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย  รอบคัดเลือก คู่ที่ 10  สาย A
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
435 13:00 เจ็ตสกี - Runabout Seadoo Spark 1,000 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย  รอบคัดเลือก คู่ที่ 11  สาย B
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
436 13:00 เจ็ตสกี - Runabout Seadoo Spark 1,000 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย  รอบคัดเลือก คู่ที่ 12  สาย B
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
437 13:00 เจ็ตสกี - Runabout Seadoo Spark 1,000 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย  รอบคัดเลือก คู่ที่ 13  สาย B
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
438 13:00 เจ็ตสกี - Runabout Seadoo Spark 1,000 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย  รอบคัดเลือก คู่ที่ 14  สาย B
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
439 13:00 เจ็ตสกี - Runabout Seadoo Spark 1,000 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย  รอบคัดเลือก คู่ที่ 15  สาย B
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
440 13:00 เจ็ตสกี - Runabout Seadoo Spark 1,000 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย  รอบคัดเลือก คู่ที่ 16  สาย B
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
441 13:00 เจ็ตสกี - Runabout Seadoo Spark 1,000 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย  รอบคัดเลือก คู่ที่ 17  สาย B
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
442 13:00 เจ็ตสกี - Runabout Seadoo Spark 1,000 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย  รอบคัดเลือก คู่ที่ 18  สาย B
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
443 13:00 เจ็ตสกี - Runabout Seadoo Spark 1,000 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย  รอบคัดเลือก คู่ที่ 19  สาย B
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
444 13:00 เจ็ตสกี - Runabout Seadoo Spark 1,000 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย  รอบคัดเลือก คู่ที่ 20  สาย B
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
445 13:00 เจ็ตสกี - Runabout Seadoo Spark 1,000 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
446 13:00 เจ็ตสกี - Runabout Seadoo Spark 1,000 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
447 13:00 เจ็ตสกี - Runabout Seadoo Spark 1,000 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
448 13:00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 83 ชลบุรี  vs ชลบุรี 2
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
449 13:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ยุวชน  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 180 พิจิตร  vs ยโสธร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
450 13:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบสอง คู่ที่ 12 บุรีรัมย์  vs พิจิตร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
451 13:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบสอง คู่ที่ 13 นนทบุรี  vs ระนอง
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
452 13:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบสอง คู่ที่ 14 นครปฐม  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
453 13:00 เนตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย A พิษณุโลก  vs ระนอง
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
454 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.  รอบแรก คู่ที่ 5 นครราชสีมา  vs ศรีสะเกษ
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
455 13:00 ยกน้ำหนัก - สแนทช์ - รุ่น 61 กก. - ชาย เกิน 55 กก. ไม่เกิน 61 กก  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
456 13:00 หมากล้อม - คู่ชาย  รอบสี่ คู่ที่ 1  สาย A นครราชสีมา  vs นครปฐม
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
457 13:00 หมากล้อม - คู่ชาย  รอบสี่ คู่ที่ 2  สาย A อุดรธานี  vs ระยอง
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
458 13:00 หมากล้อม - คู่ชาย  รอบสี่ คู่ที่ 1  สาย B ชลบุรี  vs พัทลุง
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
459 13:00 หมากล้อม - คู่ชาย  รอบสี่ คู่ที่ 2  สาย B ลำปาง  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
460 13:00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบสี่ คู่ที่ 1  สาย A นนทบุรี  vs นครราชสีมา
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
461 13:00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบสี่ คู่ที่ 2  สาย A สุรินทร์  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
462 13:00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบสี่ คู่ที่ 1  สาย B ชลบุรี  vs นครปฐม
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
463 13:00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบสี่ คู่ที่ 2  สาย B พะเยา  vs ศรีสะเกษ
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
464 13:00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบสี่ คู่ที่ 3  สาย B ลำปาง  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
465 13:00 หมากล้อม - คู่ผสม  รอบสี่ คู่ที่ 1  สาย B ศรีสะเกษ  vs นนทบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
466 13:00 หมากล้อม - คู่ผสม  รอบสี่ คู่ที่ 2  สาย B เพชรบูรณ์  vs อุดรธานี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
467 13:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย B
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
468 13:00 ฮอกกี้ - กลางแจ้ง Outdoor ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย Y
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
469 13:00 แฮนด์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย C ตรัง  vs สมุทรปราการ
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
470 13:02 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 84 ราชบุรี  vs น่าน
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
471 13:10 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบ RE คู่ที่ 244
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
472 13:15 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 2 ลำปาง  vs นครราชสีมา
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
473 13:20 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 245
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
474 13:20 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 246
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
475 13:20 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย A ลำพูน  vs ระยอง
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
476 13:20 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบสาม คู่ที่ 15 กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
477 13:20 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบสาม คู่ที่ 16 ระนอง  vs ขอนแก่น
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
478 13:25 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.  รอบแรก คู่ที่ 6 สระแก้ว  vs ตาก
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
479 13:30 กีฬาทางอากาศ - ร่มร่อน - เวลาและระยะทาง บุคคลชาย  สะสมคะแนน .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
480 13:30 กีฬาทางอากาศ - ร่มร่อน - เวลาและระยะทาง บุคคลหญิง  สะสมคะแนน .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
481 13:30 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบ RE คู่ที่ 247
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
482 13:30 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบ RE คู่ที่ 248
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
483 13:30 ลีลาศ - ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเวนไนล์ I  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
484 13:30 ลีลาศ - ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเนี่ยร์ II  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
485 13:30 ลีลาศ - ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเวนไนล์ II  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
486 13:30 ลีลาศ - ประเภทสแตนดาร์ท ยูธส์ I  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
487 13:30 ลีลาศ - ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเนี่ยร์ I  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
488 13:30 ลีลาศ - ประเภทสแตนดาร์ท ยูธส์ II  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
489 13:33 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.  รอบแรก คู่ที่ 7 ร้อยเอ็ด  vs เพชรบูรณ์
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
490 13:35 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 249
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
491 13:35 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 250
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
492 13:35 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 4 เชียงราย  vs ประจวบคีรีขันธ์
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
493 13:40 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 251
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
494 13:40 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบ RE คู่ที่ 252
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
495 13:40 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 258
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
496 13:40 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบสาม คู่ที่ 17 นครราชสีมา  vs พิจิตร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
497 13:40 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบสาม คู่ที่ 18 นนทบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
498 13:40 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 22  สาย D สงขลา  vs เชียงราย
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
499 13:45 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบ RE คู่ที่ 253
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
500 13:48 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.  รอบแรก คู่ที่ 8 กรุงเทพมหานคร  vs จันทบุรี
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
501 13:50 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 254
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
502 13:50 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 255
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
503 13:51 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 6 สกลนคร  vs น่าน
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
504 14.22 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 9 บุรีรัมย์  vs นครราชสีมา
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
505 14.41 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 11 กาฬสินธุ์  vs ชลบุรี
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
506 14.59 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 13 กาญจนบุรี  vs ลำปาง
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
507 14:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 256
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
508 14:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 257
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
509 14:00 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 85 สมุทรสาคร  vs ศรีสะเกษ
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
510 14:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 19 กรุงเทพมหานคร  vs ขอนแก่น
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
511 14:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 20 นครราชสีมา  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
512 14:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก .None  สาย 3 นครศรีธรรมราช  vs นครราชสีมา
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
513 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.  รอบแรก คู่ที่ 9 นครราชสีมา  vs ศรีสะเกษ
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
514 14:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย ก กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
515 14:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 39  สาย ง ยะลา  vs บุรีรัมย์
สวนศิวะ 12 บุรีรัมย์คาสเซิ่ล อำเภอเมืองบุรีรัมย์
516 14:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 40  สาย ง สงขลา  vs กาฬสินธุ์ 2
สวนศิวะ 12 บุรีรัมย์คาสเซิ่ล อำเภอเมืองบุรีรัมย์
517 14:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย Y
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
518 14:05 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 86 กรุงเทพมหานคร  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
519 14:08 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 8 ตรัง  vs สุพรรณบุรี
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
520 14:15 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.  รอบแรก คู่ที่ 10 อุบลราชธานี  vs นครศรีธรรมราช
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
521 14:15 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.  รอบแรก คู่ที่ 11 เพชรบูรณ์  vs ยะลา
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
522 14:20 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 21 นครราชสีมา  vs เชียงใหม่
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
523 14:20 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 22 สงขลา  vs อุบลราชธานี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
524 14:20 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 23 นนทบุรี  vs บุรีรัมย์
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
525 14:20 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 24 ระนอง  vs พิษณุโลก
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
526 14:20 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.  รอบแรก คู่ที่ 12 น่าน  vs ลพบุรี
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
527 14:25 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 87 พิจิตร  vs ชลบุรี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
528 14:25 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 88 กำแพงเพชร  vs น่าน
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
529 14:28 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 10 สุราษฎร์ธานี  vs กรุงเทพมหานคร
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
530 14:30 คริกเก็ต - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย B
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
531 14:30 เนตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย A บุรีรัมย์  vs สมุทรปราการ
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
532 14:30 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.  รอบแรก คู่ที่ 13 สมุทรสงคราม  vs ตราด
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
533 14:30 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย C นครนายก  vs อุบลราชธานี
สนามฟุตบอล มณฑลทหารบกที่ 26 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
534 14:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 41  สาย ง แม่ฮ่องสอน  vs กาญจนบุรี 2
สวนศิวะ 12 บุรีรัมย์คาสเซิ่ล อำเภอเมืองบุรีรัมย์
535 14:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 42  สาย ก เพชรบุรี  vs ตรัง
สวนศิวะ 12 บุรีรัมย์คาสเซิ่ล อำเภอเมืองบุรีรัมย์
536 14:30 ฮอกกี้ - กลางแจ้ง Outdoor ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย Y
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
537 14:30 แฮนด์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย D ขอนแก่น  vs เชียงราย
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
538 14:40 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 25 อุบลราชธานี  vs นครราชสีมา
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
539 14:40 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 26 บุรีรัมย์  vs เชียงใหม่
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
540 14:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 27 เพชรบุรี  vs บุรีรัมย์
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
541 14:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 28 นครราชสีมา  vs ลำพูน
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
542 14:45 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.  รอบแรก คู่ที่ 14 กาฬสินธุ์  vs กระบี่
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
543 14:46 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 12 นครสวรรค์  vs นครพนม
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
544 14:50 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.  รอบแรก คู่ที่ 15 นครสวรรค์  vs กำแพงเพชร
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
545 15.00 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 32 บุรีรัมย์  vs ภูเก็ต
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
546 15.00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก .None  สาย 4 นครสวรรค์  vs บุรีรัมย์
สนามฟุตบอล โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
547 15.16 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 15 นครราชสีมา  vs ระยอง
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
548 15.30 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 23  สาย ง บุรีรัมย์  vs เชียงราย
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
549 15.37 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 17 สตูล  vs กระบี่
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
550 15.44 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.  รอบแรก คู่ที่ 19 ลำพูน  vs ร้อยเอ็ด
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
551 15:00 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก - หญิง  สัตตกรีฑา 3 .None
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
552 15:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 262
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
553 15:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 263
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
554 15:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 264
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
555 15:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 259
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
556 15:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 260
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
557 15:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 261
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
558 15:00 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  รอบแรก M12  สาย C ชัยภูมิ  vs ชัยนาท
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
559 15:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 29 นครปฐม  vs ภูเก็ต
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
560 15:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 30 ขอนแก่น  vs ลำพูน
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
561 15:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 31 นครปฐม  vs สงขลา
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
562 15:00 แบดมินตัน - ทีมชาย  รอบแรก .None  สาย B ตรัง  vs แพร่
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
563 15:00 แบดมินตัน - ทีมชาย  รอบแรก .None  สาย C บุรีรัมย์  vs อุดรธานี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
564 15:00 แบดมินตัน - ทีมหญิง  รอบแรก .None  สาย B อุดรธานี  vs ลพบุรี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
565 15:00 แบดมินตัน - ทีมหญิง  รอบแรก .None  สาย C นนทบุรี  vs ลำปาง
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
566 15:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก .None  สาย 3 สุพรรณบุรี  vs สุโขทัย
สนามกีฬากลาง อบจ.บุรีรัมย์ (เขากระโดง สเตเดียม) สนาม 2
567 15:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก .None  สาย 4 บุรีรัมย์  vs เชียงใหม่
สนามกีฬากลาง อบจ.บุรีรัมย์ (เขากระโดง สเตเดียม) สนาม 3
568 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 54 กระบี่  vs สมุทรปราการ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
569 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 55 กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
570 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 56 กรุงเทพมหานคร  vs ร้อยเอ็ด
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
571 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 57 แพร่  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
572 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 51 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 58 นนทบุรี  vs พิษณุโลก
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
573 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 51 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 59 นครศรีธรรมราช  vs สุพรรณบุรี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
574 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 60 พิษณุโลก  vs เพชรบูรณ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
575 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 60 พิษณุโลก  vs เพชรบูรณ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
576 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 61 น่าน  vs นครศรีธรรมราช
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
577 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 92 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 62 สมุทรสาคร  vs ตรัง
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
578 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 92 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 63 สงขลา  vs หนองบัวลำภู
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
579 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 64 สุพรรณบุรี  vs อุตรดิตถ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
580 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 65 กระบี่  vs น่าน
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
581 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 51 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 66 พัทลุง  vs อุตรดิตถ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
582 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 67 กรุงเทพมหานคร  vs ร้อยเอ็ด
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
583 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 92 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 68 กรุงเทพมหานคร  vs ยโสธร
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
584 15:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 43  สาย ก ภูเก็ต  vs อ่างทอง
สวนศิวะ 12 บุรีรัมย์คาสเซิ่ล อำเภอเมืองบุรีรัมย์
585 15:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 44  สาย ก แม่ฮ่องสอน  vs กาฬสินธุ์
สวนศิวะ 12 บุรีรัมย์คาสเซิ่ล อำเภอเมืองบุรีรัมย์
586 15:00 สนุกเกอร์ - ประเภทคู่ 15 แดง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 5 ชลบุรี  vs สุพรรณบุรี
Crucible Snooker Club Buriram อำเภอเมืองบุรีรัมย์
587 15:00 สนุกเกอร์ - ประเภทคู่ 15 แดง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 6 นครนายก  vs กระบี่
Crucible Snooker Club Buriram อำเภอเมืองบุรีรัมย์
588 15:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย Y
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
589 15:00 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 19  สาย B สระบุรี  vs อุบลราชธานี
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
590 15:02 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 14 แพร่  vs สุราษฎร์ธานี
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
591 15:08 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.  รอบแรก คู่ที่ 16 ตรัง  vs พะเยา
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
592 15:15 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 89 สมุทรสาคร  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
593 15:15 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 22  สาย ก เชียงราย  vs ศรีสะเกษ
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
594 15:20 กรีฑา - ขว้างจักร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
595 15:20 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 34 กรุงเทพมหานคร  vs พิษณุโลก
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
596 15:20 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 35 นครราชสีมา  vs ราชบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
597 15:20 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 36 ระนอง  vs สงขลา
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
598 15:20 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 16 เชียงราย  vs ลำปาง
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
599 15:20 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.  รอบแรก คู่ที่ 17 กำแพงเพชร  vs กรุงเทพมหานคร
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
600 15:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 45  สาย ก กรุงเทพมหานคร  vs กาฬสินธุ์
สวนศิวะ 12 บุรีรัมย์คาสเซิ่ล อำเภอเมืองบุรีรัมย์
601 15:35 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.  รอบแรก คู่ที่ 18 สระแก้ว  vs อ่างทอง
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
602 15:40 กรีฑา - กระโดดไกล - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
603 15:40 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 37 บุรีรัมย์  vs สุพรรณบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
604 15:40 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 38 สุพรรณบุรี  vs พิษณุโลก
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
605 15:40 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 39 นครราชสีมา  vs ราชบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
606 15:40 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 40 นนทบุรี  vs เชียงใหม่
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
607 15:40 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 20  สาย B ศรีสะเกษ  vs บุรีรัมย์
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
608 15:50 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 18 สมุทรปราการ  vs พังงา
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
609 16.00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก .None  สาย 4 สุโขทัย  vs บุรีรัมย์
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
610 16.02 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 19 หนองบัวลำภู  vs ชลบุรี
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
611 16.05 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.  รอบแรก คู่ที่ 20 นครศรีธรรมราช  vs ปทุมธานี
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
612 16.20 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 21 อุบลราชธานี  vs เพชรบุรี
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
613 16.31 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 22 ยะลา  vs สุราษฎร์ธานี
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
614 16.44 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 23 สกลนคร  vs ศรีสะเกษ
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
615 16.55 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 24 นครสวรรค์  vs สมุทรปราการ
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
616 16:00 กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
617 16:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย A สุพรรณบุรี  vs บุรีรัมย์
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
618 16:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย B ชลบุรี  vs อุบลราชธานี
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
619 16:00 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 41 สงขลา  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
620 16:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่  รอบสอง คู่ที่ 42 กรุงเทพมหานคร  vs ขอนแก่น
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
621 16:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่  รอบสอง คู่ที่ 43 เพชรบุรี  vs พิจิตร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
622 16:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่  รอบสอง คู่ที่ 44 สงขลา  vs ลำพูน
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
623 16:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย D กระบี่  vs เชียงใหม่
สนามฟุตบอล มณฑลทหารบกที่ 26 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
624 16:00 แฮนด์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย C อุบลราชธานี  vs ศรีสะเกษ
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
625 16:06 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 20 นครพนม  vs กาญจนบุรี
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
626 16:14 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 90 ชลบุรี  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
627 16:15 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.  รอบแรก คู่ที่ 21 สุราษฎร์ธานี  vs ชัยนาท
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
628 16:20 กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
629 16:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่  รอบสอง คู่ที่ 45 นครปฐม  vs นนทบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
630 16:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่  รอบสอง คู่ที่ 46 กรุงเทพมหานคร  vs ลำพูน
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
631 16:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่  รอบสอง คู่ที่ 47 สงขลา  vs เพชรบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
632 16:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่  รอบสอง คู่ที่ 48 ระนอง  vs ภูเก็ต
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
633 16:20 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.  รอบแรก คู่ที่ 22 ศรีสะเกษ  vs สงขลา
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
634 16:20 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 21  สาย C สมุทรปราการ  vs สงขลา
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
635 16:24 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.  รอบแรก คู่ที่ 23 นครพนม  vs พะเยา
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
636 16:30 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย เกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก.  รอบแรก คู่ที่ 25 นครราชสีมา  vs บุรีรัมย์
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
637 16:30 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 23  สาย ข ภูเก็ต  vs พระนครศรีอยุธยา
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
638 16:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 200 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
639 16:30 ว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 400 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
640 16:30 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
641 16:30 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
642 16:30 ว่ายน้ำ - กบ 200 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
643 16:30 ว่ายน้ำ - ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
644 16:40 กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร - หญิง  สัตตกรีฑา 4 Heat 1
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
645 16:40 กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร - หญิง  สัตตกรีฑา 4 Heat 2
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
646 16:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่  รอบสอง คู่ที่ 49 นครราชสีมา  vs พิจิตร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
647 16:40 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่