ประจำวันที่ 08 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1 นครราชสีมา  vs ราชบุรี
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 09:00 เทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 2 นครปฐม  vs นนทบุรี
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 09:00 เทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3 นครศรีธรรมราช  vs เชียงใหม่
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 09:00 เทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 4 อำนาจเจริญ  vs นครปฐม
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5 09:00 เทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 5 พระนครศรีอยุธยา  vs นนทบุรี
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ยุวชน  พบกันหมด คู่ที่ 4 กรุงเทพมหานคร  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7 10:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ยุวชน  พบกันหมด คู่ที่ 8 พิจิตร  vs ขอนแก่น
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
8 11:00 เทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 6 เชียงใหม่  vs สงขลา
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
9 12:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ยุวชน  พบกันหมด คู่ที่ 11 กรุงเทพมหานคร  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
10 12:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ยุวชน  พบกันหมด คู่ที่ 12 ยโสธร  vs พิจิตร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
11 15:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ยุวชน  พบกันหมด คู่ที่ 17 สุราษฎร์ธานี  vs ขอนแก่น
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
12 15:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ยุวชน  พบกันหมด คู่ที่ 18 ราชบุรี  vs พิจิตร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
13 15:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ยุวชน  พบกันหมด คู่ที่ 19 สุราษฎร์ธานี  vs พิจิตร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
14 15:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ยุวชน  พบกันหมด คู่ที่ 20 นครปฐม  vs ยโสธร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 14 รายการ
 
ประจำวันที่ 09 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เทนนิส - ทีมหญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 สุพรรณบุรี  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 09:00 เทนนิส - ทีมหญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 พิษณุโลก  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 09:00 เทนนิส - ทีมหญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 นนทบุรี  vs ขอนแก่น
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 09:00 เทนนิส - ทีมหญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 นครศรีธรรมราช  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5 09:00 เทนนิส - ทีมชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 5 กำแพงเพชร  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 29 กรุงเทพมหานคร  vs พิษณุโลก
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 30 เชียงใหม่  vs นนทบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
8 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 31 ราชบุรี  vs สงขลา
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
9 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 32 บุรีรัมย์  vs สุพรรณบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
10 09:00 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย ก อ่างทอง  vs ระนอง
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
11 10:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ยุวชน  พบกันหมด คู่ที่ 33 กรุงเทพมหานคร  vs ขอนแก่น
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
12 10:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ยุวชน  พบกันหมด คู่ที่ 34 สุราษฎร์ธานี  vs ราชบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
13 10:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ยุวชน  พบกันหมด คู่ที่ 35 กรุงเทพมหานคร  vs พิจิตร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
14 10:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ยุวชน  พบกันหมด คู่ที่ 36 สุราษฎร์ธานี  vs นครปฐม
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
15 12:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 37 กรุงเทพมหานคร  vs สงขลา
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
16 12:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 38 ลำพูน  vs นครราชสีมา
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
17 12:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 39 เพชรบุรี  vs บุรีรัมย์
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
18 12:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 40 พิจิตร  vs นนทบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
19 13:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ยุวชน  พบกันหมด คู่ที่ 41 กรุงเทพมหานคร  vs พิจิตร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
20 13:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ยุวชน  พบกันหมด คู่ที่ 42 ขอนแก่น  vs ราชบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
21 13:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ยุวชน  พบกันหมด คู่ที่ 43 กรุงเทพมหานคร  vs ยโสธร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
22 13:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ยุวชน  พบกันหมด คู่ที่ 44 พิจิตร  vs นครปฐม
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
23 16:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ยุวชน  พบกันหมด คู่ที่ 49 กรุงเทพมหานคร  vs ราชบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
24 16:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ยุวชน  พบกันหมด คู่ที่ 50 พิจิตร  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
25 16:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ยุวชน  พบกันหมด คู่ที่ 51 กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
26 16:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ยุวชน  พบกันหมด คู่ที่ 52 ยโสธร  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 26 รายการ
 
ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:00 เทนนิส - ทีมชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 6 สุพรรณบุรี  vs อำนาจเจริญ
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 08:00 เทนนิส - ทีมชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 7 ภูเก็ต  vs นนทบุรี
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 08:00 เทนนิส - ทีมชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 8 เชียงใหม่  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบแรก คู่ที่ 1
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
5 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบแรก คู่ที่ 2
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
6 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบแรก คู่ที่ 3
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
7 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบแรก คู่ที่ 4
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
8 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบแรก คู่ที่ 5
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
9 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบแรก คู่ที่ 6
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
10 09:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย ก สุพรรณบุรี  vs ชลบุรี
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
11 09:10 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบสอง คู่ที่ 7
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
12 09:10 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบสอง คู่ที่ 8
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
13 09:10 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบสอง คู่ที่ 9
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
14 09:10 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบสอง คู่ที่ 10
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
15 09:20 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบสาม คู่ที่ 11
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
16 09:20 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบสาม คู่ที่ 12
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
17 09:40 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบแรก คู่ที่ 13
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
18 09:40 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบแรก คู่ที่ 14
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
19 09:40 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบแรก คู่ที่ 15
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
20 09:40 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบแรก คู่ที่ 16
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
21 09:40 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบแรก คู่ที่ 17
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
22 09:40 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบแรก คู่ที่ 18
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
23 09:40 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบสอง คู่ที่ 20
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
24 09:50 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบสอง คู่ที่ 19
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
25 09:50 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบสอง คู่ที่ 21
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
26 09:50 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบสอง คู่ที่ 22
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
27 10:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบสาม คู่ที่ 23
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
28 10:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบสาม คู่ที่ 24
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
29 10:00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - ทีมชาย  สะสมคะแนน .None
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
30 10:00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - ทีมหญิง  สะสมคะแนน .None
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
31 10:00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - บุคคลรวมอุปกรณ์ - ชาย  สะสมคะแนน .None
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
32 10:00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - บุคคลรวมอุปกรณ์ - หญิง  สะสมคะแนน .None
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
33 10:00 สนุกเกอร์ - ประเภททีม 15 แดง  รอบแรก คู่ที่ 1 เพชรบุรี  vs จันทบุรี
Crucible Snooker Club Buriram อำเภอเมืองบุรีรัมย์
34 10:00 สนุกเกอร์ - ประเภททีม 15 แดง  รอบแรก คู่ที่ 2 ชลบุรี  vs กำแพงเพชร
Crucible Snooker Club Buriram อำเภอเมืองบุรีรัมย์
35 10:15 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบแรก คู่ที่ 25
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
36 10:15 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบแรก คู่ที่ 26
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
37 10:15 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบแรก คู่ที่ 27
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
38 10:15 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบแรก คู่ที่ 28
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
39 10:15 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย ก ขอนแก่น  vs พิษณุโลก
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
40 10:20 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบแรก คู่ที่ 29
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
41 10:25 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบสอง คู่ที่ 31
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
42 10:30 แฮนด์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย D ขอนแก่น  vs กรุงเทพมหานคร
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
43 10:40 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย D อุดรธานี  vs สงขลา
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
44 10:50 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี  รอบแรก คู่ที่ 36
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
45 10:50 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี  รอบแรก คู่ที่ 37
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
46 10:50 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี  รอบแรก คู่ที่ 38
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
47 10:50 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี  รอบแรก คู่ที่ 39
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
48 10:50 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี  รอบแรก คู่ที่ 40
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
49 10:50 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี  รอบแรก คู่ที่ 41
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
50 10:50 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี  รอบแรก คู่ที่ 42
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
51 10:50 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี  รอบสอง คู่ที่ 43
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
52 10:50 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี  รอบสอง คู่ที่ 44
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
53 10:50 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี  รอบสอง คู่ที่ 45
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
54 10:50 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี  รอบสอง คู่ที่ 46
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
55 11:10 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี  รอบสาม คู่ที่ 47
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
56 11:10 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี  รอบสาม คู่ที่ 48
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
57 11:20 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบแรก คู่ที่ 49
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
58 11:20 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบแรก คู่ที่ 50
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
59 11:20 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบแรก คู่ที่ 51
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
60 11:20 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบแรก คู่ที่ 52
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
61 11:25 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบสอง คู่ที่ 30
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
62 11:25 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบสอง คู่ที่ 32
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
63 11:25 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบสอง คู่ที่ 33
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
64 11:30 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบสอง คู่ที่ 53
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
65 11:30 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบสอง คู่ที่ 54
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
66 11:35 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบสาม คู่ที่ 34
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
67 11:35 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบสาม คู่ที่ 35
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
68 11:40 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบแรก คู่ที่ 55
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
69 11:40 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบแรก คู่ที่ 56
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
70 11:40 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบแรก คู่ที่ 57
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
71 11:40 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบสอง คู่ที่ 58
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
72 11:40 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบสอง คู่ที่ 59
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
73 12:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบแรก คู่ที่ 60
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
74 12:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบสอง คู่ที่ 61
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
75 12:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบสอง คู่ที่ 62
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
76 12:10 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบสอง คู่ที่ 63
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
77 12:10 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบสอง คู่ที่ 64
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
78 12:20 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบสาม คู่ที่ 65
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
79 12:20 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบสาม คู่ที่ 66
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
80 12:30 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบแรก คู่ที่ 67
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
81 12:30 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบสอง คู่ที่ 68
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
82 12:30 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบสอง คู่ที่ 69
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
83 12:30 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบสอง คู่ที่ 70
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
84 12:30 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบสอง คู่ที่ 71
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
85 12:30 สนุกเกอร์ - ประเภททีม 15 แดง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 เชียงใหม่  vs ขอนแก่น
Crucible Snooker Club Buriram อำเภอเมืองบุรีรัมย์
86 12:30 สนุกเกอร์ - ประเภททีม 15 แดง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 สระบุรี  vs นครราชสีมา
Crucible Snooker Club Buriram อำเภอเมืองบุรีรัมย์
87 12:50 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบสาม คู่ที่ 72
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
88 12:50 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบสาม คู่ที่ 73
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
89 13.00 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย ก ระยอง  vs อ่างทอง
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
90 13.35 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.  รอบแรก คู่ที่ 4 กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
91 13:15 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.  รอบแรก คู่ที่ 1 นครปฐม  vs พัทลุง
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
92 13:25 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.  รอบแรก คู่ที่ 2 นครสวรรค์  vs กระบี่
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
93 13:30 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.  รอบแรก คู่ที่ 3 กาฬสินธุ์  vs ศรีสะเกษ
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
94 13:30 แฮนด์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย D จันทบุรี  vs พัทลุง
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
95 14.45 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.  รอบแรก คู่ที่ 8 กระบี่  vs ชัยนาท
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
96 14.45 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.  รอบแรก คู่ที่ 9 นครสวรรค์  vs ตราด
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
97 14.50 มวยสากลสมัครเล่น - มิดเดิลเวท - หญิง เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.  รอบแรก คู่ที่ 10 ปทุมธานี  vs ศรีสะเกษ
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
98 14:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบ RE คู่ที่ 75
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
99 14:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย ก กรุงเทพมหานคร  vs อ่างทอง
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
100 14:20 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบ RE คู่ที่ 77
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
101 14:20 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบ RE คู่ที่ 79
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
102 14:20 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.  รอบแรก คู่ที่ 5 ศรีสะเกษ  vs จันทบุรี
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
103 14:30 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบ RE คู่ที่ 81
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
104 14:30 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบ RE คู่ที่ 83
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
105 14:30 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.  รอบแรก คู่ที่ 6 ตรัง  vs พระนครศรีอยุธยา
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
106 14:40 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี  รอบ RE คู่ที่ 85
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
107 14:40 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี  รอบ RE คู่ที่ 87
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
108 14:40 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.  รอบแรก คู่ที่ 7 ตาก  vs กรุงเทพมหานคร
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
109 14:55 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.  รอบแรก คู่ที่ 11 นครปฐม  vs นราธิวาส
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
110 15:00 สนุกเกอร์ - ประเภททีม 15 แดง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 5 จันทบุรี  vs สงขลา
Crucible Snooker Club Buriram อำเภอเมืองบุรีรัมย์
111 15:00 สนุกเกอร์ - ประเภททีม 15 แดง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 6 ตรัง  vs ชลบุรี
Crucible Snooker Club Buriram อำเภอเมืองบุรีรัมย์
112 15:10 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.  รอบแรก .None นครสวรรค์  vs ลำพูน
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
113 15:10 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.  รอบแรก คู่ที่ 12 นครสวรรค์  vs ลำพูน
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
114 15:15 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.  รอบแรก คู่ที่ 13 สมุทรปราการ  vs ตรัง
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
115 15:15 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย ก เชียงราย  vs สงขลา
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
116 15:25 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย เกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก.  รอบแรก คู่ที่ 14 สมุทรปราการ  vs บุรีรัมย์
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
117 15:30 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย เกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก.  รอบแรก คู่ที่ 15 นครสวรรค์  vs อ่างทอง
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
118 15:45 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย เกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก.  รอบแรก คู่ที่ 16 อุบลราชธานี  vs ขอนแก่น
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
119 15:55 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย เกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก.  รอบแรก คู่ที่ 17 แม่ฮ่องสอน  vs ลำพูน
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
120 16.30 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย ง ชัยภูมิ  vs บุรีรัมย์
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
121 16:00 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.  รอบแรก คู่ที่ 18 นครสวรรค์  vs บุรีรัมย์
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
122 16:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย D สุรินทร์  vs กระบี่
สนามฟุตบอล มณฑลทหารบกที่ 26 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
123 16:15 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.  รอบแรก คู่ที่ 19 อุบลราชธานี  vs พิษณุโลก
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
124 16:28 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 56 กก.  รอบแรก คู่ที่ 20 ลพบุรี  vs หนองบัวลำภู
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
125 16:35 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 60 กก.  รอบแรก คู่ที่ 21 ชลบุรี  vs บึงกาฬ
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
126 16:48 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 60 กก.  รอบแรก คู่ที่ 22 ระยอง  vs สิงห์บุรี
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
127 16:52 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.  รอบแรก คู่ที่ 23 เชียงราย  vs ชุมพร
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
128 17.00 มวยสากลสมัครเล่น - มิดเดิลเวท - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.  รอบแรก คู่ที่ 24 น่าน  vs อุบลราชธานี
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
129 17.10 มวยสากลสมัครเล่น - มิดเดิลเวท - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.  รอบแรก คู่ที่ 25 ร้อยเอ็ด  vs ปทุมธานี
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
130 17.15 มวยสากลสมัครเล่น - มิดเดิลเวท - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.  รอบแรก คู่ที่ 26 กรุงเทพมหานคร  vs พิษณุโลก
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
131 17.20 มวยสากลสมัครเล่น - มิดเดิลเวท - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.  รอบแรก คู่ที่ 27 ราชบุรี  vs ชลบุรี
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
132 17.28 มวยสากลสมัครเล่น - มิดเดิลเวท - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.  รอบแรก คู่ที่ 28 ศรีสะเกษ  vs ตรัง
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
133 17.36 มวยสากลสมัครเล่น - มิดเดิลเวท - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.  รอบแรก คู่ที่ 29 เพชรบูรณ์  vs ตาก
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
134 17:00 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย ก นครปฐม  vs ราชบุรี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
135 17:20 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย ก เชียงใหม่  vs อุดรธานี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
136 17:40 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย ก นครศรีธรรมราช  vs ปทุมธานี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 136 รายการ
 
ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 74
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
2 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 82
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
3 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 84
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
4 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 91
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
5 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 92
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
6 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 93
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
7 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 94
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
8 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 95
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
9 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 96
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
10 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 126
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
11 09:00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 3 กำแพงเพชร  vs สงขลา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
12 09:00 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย D จันทบุรี  vs ชัยนาท
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
13 09:00 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย ก ระนอง  vs ระยอง
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
14 09:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย 5 นครราชสีมา  vs สงขลา
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
15 09:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย 6 บุรีรัมย์  vs ลำพูน
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
16 09:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย 7 ราชบุรี  vs ระนอง
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
17 09:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย 8 บุรีรัมย์  vs ขอนแก่น
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
18 09:30 คริกเก็ต - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย Y
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
19 09:30 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 1 กำแพงเพชร  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
20 09:30 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 2 ราชบุรี  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
21 09:30 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 4 พิจิตร  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
22 09:30 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 6 พิจิตร  vs สมุทรสงคราม
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
23 09:30 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 7 ราชบุรี  vs สมุทรสาคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
24 09:30 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 5 ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
25 09:30 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 9 กำแพงเพชร  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
26 09:30 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 8 น่าน  vs ชลบุรี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
27 09:30 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 10 ศรีสะเกษ  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
28 09:30 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 11 พิจิตร  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
29 09:30 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 12 ศรีสะเกษ  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
30 09:40 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 105
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
31 09:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย 9 พิจิตร  vs นครปฐม
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
32 09:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย 11 สงขลา  vs เพชรบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
33 09:50 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 106
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
34 09:50 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 107
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
35 09:50 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 108
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
36 09:50 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 109
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
37 09:55 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบสาม คู่ที่ 111
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
38 10:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 112
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
39 10:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 113
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
40 10:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 114
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
41 10:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 115
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
42 10:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย 12 ภูเก็ต  vs บุรีรัมย์
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
43 10:10 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 116
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
44 10:10 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 117
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
45 10:10 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 118
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
46 10:10 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 119
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
47 10:10 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 120
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
48 10:10 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 121
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
49 10:10 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 122
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
50 10:10 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 123
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
51 10:20 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 124
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
52 10:20 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 125
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
53 10:20 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 127
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
54 10:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย 5 สงขลา  vs นครราชสีมา
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
55 10:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย 6 นนทบุรี  vs ระนอง
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
56 10:30 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบสาม คู่ที่ 128
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
57 10:30 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบสาม คู่ที่ 129
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
58 10:30 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 130
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
59 10:30 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 131
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
60 10:30 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 132
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
61 10:30 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 133
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
62 10:40 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย D
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
63 10:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย 7 สงขลา  vs บุรีรัมย์
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
64 10:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 22  สาย 8 นนทบุรี  vs สงขลา
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
65 10:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 23  สาย 9 ขอนแก่น  vs เชียงใหม่
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
66 10:50 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 134
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
67 10:50 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 135
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
68 10:50 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 136
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
69 10:50 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 137
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
70 10:50 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 138
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
71 11:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบสาม คู่ที่ 139
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
72 11:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบสาม คู่ที่ 140
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
73 11:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 141
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
74 11:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 142
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
75 11:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 143
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
76 11:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 144
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
77 11:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 25  สาย 11 สงขลา  vs อุบลราชธานี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
78 11:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 26  สาย 12 เชียงใหม่  vs นครปฐม
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
79 11:20 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 13 กำแพงเพชร  vs น่าน
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
80 11:20 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 14 พิจิตร  vs สุพรรณบุรี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
81 11:20 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 15 ชลบุรี  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
82 11:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 32  สาย 5 พิจิตร  vs ขอนแก่น
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
83 11:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 33  สาย 5 สุราษฎร์ธานี  vs ราชบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
84 11:30 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 145
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
85 11:30 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 146
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
86 11:30 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 147
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
87 11:30 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 148
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
88 11:30 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย ก นราธิวาส  vs นครสวรรค์
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
89 11:35 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบสาม คู่ที่ 149
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
90 11:35 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบสาม คู่ที่ 150
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
91 11:35 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 16 น่าน  vs สงขลา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
92 11:40 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 151
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
93 11:40 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 152
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
94 11:40 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 153
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
95 11:40 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 17 กำแพงเพชร  vs พิจิตร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
96 11:55 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 18 พิจิตร  vs ภูเก็ต
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
97 11:55 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 19 ราชบุรี  vs สมุทรสงคราม
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
98 12.12 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 51 กก. ไม่เกิน 54 กก.  รอบแรก คู่ที่ 1 ร้อยเอ็ด  vs สมุทรปราการ
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
99 12.20 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 51 กก. ไม่เกิน 54 กก.  รอบแรก คู่ที่ 2 พิษณุโลก  vs สมุทรสงคราม
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
100 12.28 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 51 กก. ไม่เกิน 54 กก.  รอบแรก คู่ที่ 3 ระยอง  vs สุราษฎร์ธานี
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
101 12.30 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย ง เชียงราย  vs ชัยภูมิ
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
102 12.45 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 1 กระบี่  vs ชุมพร
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
103 12:00 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย D
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
104 12:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 38  สาย 5 ยโสธร  vs นครปฐม
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
105 12:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 39  สาย 5 สุราษฎร์ธานี  vs บุรีรัมย์
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
106 12:05 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 20 ศรีสะเกษ  vs ขอนแก่น
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
107 12:10 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 21 สุราษฎร์ธานี  vs ภูเก็ต
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
108 12:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 44  สาย 5 พิจิตร  vs สงขลา
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
109 12:25 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 22 กำแพงเพชร  vs ราชบุรี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
110 12:30 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 154
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
111 12:30 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 155
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
112 12:30 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 156
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
113 12:30 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 157
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
114 12:30 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 23 พิจิตร  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
115 12:35 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 24 ชลบุรี  vs ราชบุรี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
116 12:35 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 51 กก. ไม่เกิน 54 กก.  รอบแรก คู่ที่ 4 นครราชสีมา  vs ลำปาง
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
117 12:40 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบสาม คู่ที่ 158
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
118 12:40 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบสาม คู่ที่ 159
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
119 12:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 45  สาย 6 ภูเก็ต  vs ลำพูน
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
120 12:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 46  สาย 7 อุบลราชธานี  vs ระนอง
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
121 12:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 47  สาย 8 ชุมพร  vs ขอนแก่น
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
122 12:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 48  สาย 9 เชียงใหม่  vs นครปฐม
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
123 12:45 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 25 น่าน  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
124 12:45 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 51 กก. ไม่เกิน 54 กก.  รอบแรก คู่ที่ 5 กระบี่  vs อำนาจเจริญ
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
125 12:45 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย ก พิษณุโลก  vs ชลบุรี
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
126 12:50 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 26 กรุงเทพมหานคร  vs พิจิตร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
127 12:50 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 51 กก. ไม่เกิน 54 กก.  รอบแรก คู่ที่ 6 ชุมพร  vs พะเยา
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
128 13.10 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 2 ศรีสะเกษ  vs ยะลา
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
129 13.20 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 3 สุโขทัย  vs อุดรธานี
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
130 13.30 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 4 ชัยนาท  vs นราธิวาส
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
131 13.38 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5 อำนาจเจริญ  vs ตรัง
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
132 13.52 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 6 ชลบุรี  vs สระบุรี
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
133 13:00 คริกเก็ต - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย Z
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
134 13:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 160
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
135 13:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 161
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
136 13:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 50  สาย 11 สงขลา  vs บุรีรัมย์
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
137 13:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 52  สาย 12 ภูเก็ต  vs สงขลา
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
138 13:05 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 27 กำแพงเพชร  vs ขอนแก่น
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
139 13:05 มวยสากลสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท - หญิง เกิน 54 กก. ไม่เกิน 57 กก.  รอบแรก คู่ที่ 7 สงขลา  vs นครราชสีมา
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
140 13:10 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบ RE คู่ที่ 162
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
141 13:10 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบ RE คู่ที่ 163
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
142 13:10 มวยสากลสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท - หญิง เกิน 54 กก. ไม่เกิน 57 กก.  รอบแรก คู่ที่ 8 กำแพงเพชร  vs พระนครศรีอยุธยา
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
143 13:15 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 28 ศรีสะเกษ  vs สมุทรสงคราม
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
144 13:15 มวยสากลสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท - หญิง เกิน 54 กก. ไม่เกิน 57 กก.  รอบแรก คู่ที่ 9 ลำปาง  vs หนองบัวลำภู
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
145 13:20 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 164
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
146 13:20 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 165
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
147 13:25 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 30 สมุทรสาคร  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
148 13:30 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบ RE คู่ที่ 166
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
149 13:30 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบ RE คู่ที่ 167
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
150 13:30 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 29 นครราชสีมา  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
151 13:30 มวยสากลสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท - หญิง เกิน 54 กก. ไม่เกิน 57 กก.  รอบแรก คู่ที่ 10 กรุงเทพมหานคร  vs อุตรดิตถ์
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
152 13:40 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 168
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
153 13:40 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 169
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
154 13:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 58  สาย 5 ระนอง  vs นครราชสีมา
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
155 13:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 59  สาย 6 นครราชสีมา  vs ระนอง
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
156 13:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 60  สาย 7 พิษณุโลก  vs บุรีรัมย์
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
157 13:45 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 31 น่าน  vs สงขลา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
158 13:45 มวยสากลสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท - หญิง เกิน 54 กก. ไม่เกิน 57 กก.  รอบแรก คู่ที่ 11 อุบลราชธานี  vs ตรัง
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
159 13:50 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบ RE คู่ที่ 170
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
160 13:50 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบ RE คู่ที่ 171
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
161 13:55 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - หญิง เกิน 57 กก. ไม่เกิน 60 กก.  รอบแรก คู่ที่ 12 ชัยนาท  vs ร้อยเอ็ด
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
162 14.00 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย D เชียงราย  vs อุดรธานี
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
163 14.00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 7 สุราษฎร์ธานี  vs สกลนคร
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
164 14.25 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 9 ประจวบคีรีขันธ์  vs ตาก
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
165 14.35 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 10 พระนครศรีอยุธยา  vs เพชรบูรณ์
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
166 14.45 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 56 กก.  รอบแรก คู่ที่ 20 ยโสธร  vs ลพบุรี
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
167 14.47 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 11 ยโสธร  vs ศรีสะเกษ
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
168 14:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 76
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
169 14:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 80
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
170 14:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 86
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
171 14:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 88
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
172 14:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 89
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
173 14:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 90
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
174 14:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 172
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
175 14:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 173
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
176 14:00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 32 นครราชสีมา  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
177 14:00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 33 นครราชสีมา  vs ราชบุรี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
178 14:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 61  สาย 8 ระนอง  vs สงขลา
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
179 14:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 62  สาย 9 บุรีรัมย์  vs เชียงใหม่
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
180 14:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 64  สาย 11 เพชรบุรี  vs อุบลราชธานี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
181 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - หญิง เกิน 57 กก. ไม่เกิน 60 กก.  รอบแรก คู่ที่ 13 สระแก้ว  vs นราธิวาส
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
182 14:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย Y
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
183 14:10 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 174
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
184 14:10 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 175
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
185 14:10 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 34 ภูเก็ต  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
186 14:15 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 8 กระบี่  vs สิงห์บุรี
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
187 14:15 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - หญิง เกิน 57 กก. ไม่เกิน 60 กก.  รอบแรก คู่ที่ 14 ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
188 14:20 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 176
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
189 14:20 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 35 ภูเก็ต  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
190 14:20 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 36 พระนครศรีอยุธยา  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
191 14:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 65  สาย 12 พิษณุโลก  vs นครปฐม
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
192 14:25 มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 64 ไม่เกิน 69 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 15 กรุงเทพมหานคร  vs ชุมพร
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
193 14:25 มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 64 ไม่เกิน 69 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 16 บุรีรัมย์  vs ตรัง
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
194 14:30 คริกเก็ต - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย D
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
195 14:30 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 37 กรุงเทพมหานคร  vs สมุทรสงคราม
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
196 14:35 มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 64 ไม่เกิน 69 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 17 ขอนแก่น  vs หนองบัวลำภู
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
197 14:40 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 38 ราชบุรี  vs สงขลา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
198 14:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 71  สาย 5 พิจิตร  vs ราชบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
199 14:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 72  สาย 5 ขอนแก่น  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
200 14:40 มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 64 ไม่เกิน 69 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 18 ชัยนาท  vs นครสวรรค์
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
201 14:45 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 39 ภูเก็ต  vs สมุทรสงคราม
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
202 14:45 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 40 สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
203 14:50 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 41 สุราษฎร์ธานี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
204 15.08 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 13 อุทัยธานี  vs น่าน
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
205 15.35 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 15 สมุทรปราการ  vs นครราชสีมา
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
206 15.56 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 17 สุราษฎร์ธานี  vs เพชรบูรณ์
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
207 15:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 78
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
208 15:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 12 พังงา  vs ปทุมธานี
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
209 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 40 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 55 นนทบุรี  vs ร้อยเอ็ด
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
210 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 40 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 65 สระแก้ว  vs อุบลราชธานี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
211 15:00 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 56 กก.  รอบแรก คู่ที่ 21 นครสวรรค์  vs พิษณุโลก
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
212 15:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย Y
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
213 15:05 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 42 กรุงเทพมหานคร  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
214 15:07 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 43 สงขลา  vs ชลบุรี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
215 15:10 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 57 กระบี่  vs ตรัง
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
216 15:10 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 66 กรุงเทพมหานคร  vs สระแก้ว
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
217 15:15 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 56 กก.  รอบแรก คู่ที่ 22 นครราชสีมา  vs สตูล
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
218 15:20 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 44 ศรีสะเกษ  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
219 15:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 77  สาย 5 ยโสธร  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
220 15:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 78  สาย 5 นครปฐม  vs บุรีรัมย์
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
221 15:20 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 14 ตรัง  vs กรุงเทพมหานคร
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
222 15:25 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 45 กำแพงเพชร  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
223 15:25 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 41 - 45 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 59 พัทลุง  vs อุตรดิตถ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
224 15:25 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 41 - 45 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 67 ศรีสะเกษ  vs สุพรรณบุรี
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
225 15:25 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 56 กก.  รอบแรก คู่ที่ 23 ลำพูน  vs นนทบุรี
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
226 15:40 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 46 สุราษฎร์ธานี  vs สมุทรสงคราม
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
227 15:40 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 47 ราชบุรี  vs น่าน
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
228 15:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 83  สาย 5 นครราชสีมา  vs พิจิตร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
229 15:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 84  สาย 6 บุรีรัมย์  vs ภูเก็ต
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
230 15:40 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 48 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 61 น่าน  vs สมุทรสาคร
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
231 15:40 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 48 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 68 ปทุมธานี  vs สงขลา
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
232 15:40 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 56 กก.  รอบแรก คู่ที่ 24 อ่างทอง  vs ยะลา
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
233 15:45 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 48 ภูเก็ต  vs ชลบุรี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
234 15:45 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 16 พังงา  vs ปราจีนบุรี
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
235 15:45 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย น้ำหนัก 110 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 63 กระบี่  vs ร้อยเอ็ด
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
236 15:45 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 56 กก.  รอบแรก คู่ที่ 25 ปทุมธานี  vs อุตรดิตถ์
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
237 15:55 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 49 นครราชสีมา  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
238 16.24 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 19 ตรัง  vs ชัยภูมิ
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
239 16.44 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 21 ชัยนาท  vs กาญจนบุรี
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
240 16.55 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 22 กรุงเทพมหานคร  vs สกลนคร
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
241 16:00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 50 นครราชสีมา  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
242 16:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 85  สาย 7 ราชบุรี  vs อุบลราชธานี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
243 16:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 86  สาย 8 บุรีรัมย์  vs ชุมพร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
244 16:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 87  สาย 9 พิจิตร  vs เชียงใหม่
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
245 16:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย D เชียงใหม่  vs สุรินทร์
สนามฟุตบอล มณฑลทหารบกที่ 26 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
246 16:05 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 56 กก.  รอบแรก คู่ที่ 26 กรุงเทพมหานคร  vs พะเยา
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
247 16:10 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 18 มหาสารคาม  vs เชียงใหม่
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
248 16:10 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 56 กก.  รอบแรก คู่ที่ 27 สมุทรปราการ  vs นครศรีธรรมราช
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
249 16:16 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 51 พิจิตร  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
250 16:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 90  สาย 11 บุรีรัมย์  vs เพชรบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
251 16:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 92  สาย 12 สงขลา  vs บุรีรัมย์
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
252 16:20 มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.  รอบแรก คู่ที่ 28 อุตรดิตถ์  vs นราธิวาส
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
253 16:25 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 52 สมุทรสงคราม  vs สมุทรสาคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
254 16:25 มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.  รอบแรก คู่ที่ 29 ชัยนาท  vs ปทุมธานี
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
255 16:30 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 53 สุราษฎร์ธานี  vs สุพรรณบุรี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
256 16:30 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 20 เชียงราย  vs สิงห์บุรี
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
257 16:30 มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.  รอบแรก คู่ที่ 30 ตาก  vs พิษณุโลก
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
258 16:30 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย ก ศรีสะเกษ  vs นนทบุรี
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
259 16:35 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 54 ขอนแก่น  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
260 16:35 มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.  รอบแรก คู่ที่ 31 นครราชสีมา  vs ศรีสะเกษ
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
261 16:48 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 55 ราชบุรี  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
262 16:50 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 56 กำแพงเพชร  vs สงขลา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
263 16:50 มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.  รอบแรก คู่ที่ 32 ร้อยเอ็ด  vs บึงกาฬ
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
264 17.05 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 23 บุรีรัมย์  vs ราชบุรี
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
265 17.35 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 25 ปราจีนบุรี  vs ปทุมธานี
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
266 17.45 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 27 สงขลา  vs บุรีรัมย์
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
267 17:00 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 57 พิจิตร  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
268 17:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย D ตาก  vs นนทบุรี
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
269 17:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 97  สาย 5 สงขลา  vs ระนอง
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
270 17:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 98  สาย 6 นนทบุรี  vs นครราชสีมา
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
271 17:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 99  สาย 7 สงขลา  vs พิษณุโลก
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
272 17:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 100  สาย 8 นนทบุรี  vs ระนอง
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
273 17:00 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย ก เชียงใหม่  vs นครปฐม
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
274 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบแก้ตัว คู่ที่ 9 ปทุมธานี  vs ศรีสะเกษ
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
275 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบสอง คู่ที่ 13 นครศรีธรรมราช  vs ศรีสะเกษ
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
276 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 19 พัทลุง  vs สระแก้ว
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
277 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 21 ตรัง  vs น่าน
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
278 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 23 ขอนแก่น  vs ชัยภูมิ
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
279 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 24 ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
280 17:00 มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.  รอบแรก คู่ที่ 33 นครศรีธรรมราช  vs น่าน
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
281 17:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย เกิน 75 กก. ไม่เกิน 81 กก.  รอบแรก คู่ที่ 34 ศรีสะเกษ  vs อุบลราชธานี
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
282 17:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย เกิน 75 กก. ไม่เกิน 81 กก.  รอบแรก คู่ที่ 35 นครราชสีมา  vs ชลบุรี
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
283 17:07 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 58 สมุทรสงคราม  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
284 17:15 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 59 ขอนแก่น  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
285 17:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 101  สาย 9 ขอนแก่น  vs บุรีรัมย์
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
286 17:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 103  สาย 11 สงขลา  vs เพชรบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
287 17:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 104  สาย 12 เชียงใหม่  vs พิษณุโลก
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
288 17:20 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 24 ตรัง  vs ศรีสะเกษ
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
289 17:25 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 60 กำแพงเพชร  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
290 17:25 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย เกิน 75 กก. ไม่เกิน 81 กก.  รอบแรก คู่ที่ 36 ชุมพร  vs น่าน
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
291 17:33 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 61 สุราษฎร์ธานี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
292 17:40 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 62 ราชบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
293 17:40 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 26 สุรินทร์  vs ยะลา
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
294 17:45 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย ก สงขลา  vs อ่างทอง
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
295 17:55 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 28 กรุงเทพมหานคร  vs สิงห์บุรี
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
296 18.05 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 29 เพชรบูรณ์  vs แพร่
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
297 18.30 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 31 กรุงเทพมหานคร  vs สระบุรี
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
298 18.57 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 33 นราธิวาส  vs สุราษฎร์ธานี
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
299 18:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 110  สาย 5 พิจิตร  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
300 18:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 111  สาย 5 ราชบุรี  vs ขอนแก่น
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
301 18:00 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 22  สาย ก นครศรีธรรมราช  vs อุดรธานี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
302 18:18 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 30 ลำปาง  vs ลพบุรี
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
303 18:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 116  สาย 5 ยโสธร  vs บุรีรัมย์
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
304 18:20 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 23  สาย ก ปทุมธานี  vs ราชบุรี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
305 18:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 117  สาย 5 สุราษฎร์ธานี  vs นครปฐม
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
306 18:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 118 ลำพูน  vs ระยอง
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
307 18:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 119 สงขลา  vs เพชรบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
308 18:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 120 ขอนแก่น  vs นครราชสีมา
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
309 18:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 121 นนทบุรี  vs ลำพูน
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
310 18:44 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 32 สุรินทร์  vs หนองบัวลำภู
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
311 19.00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 122 พิจิตร  vs สมุทรปราการ
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
312 19.13 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 35 แพร่  vs สุราษฎร์ธานี
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
313 19.30 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 37 กำแพงเพชร  vs ระยอง
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
314 19.40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 132 เชียงใหม่  vs ราชบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
315 19:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 123 เพชรบุรี  vs ภูเก็ต
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
316 19:06 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 34 ระยอง  vs พังงา
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
317 19:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 126 ขอนแก่น  vs พิจิตร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
318 19:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 127 กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
319 19:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 128 ลำพูน  vs นนทบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
320 19:23 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 36 ราชบุรี  vs สุราษฎร์ธานี
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
321 19:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 129 นนทบุรี  vs สงขลา
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
322 19:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 130 ราชบุรี  vs ระนอง
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
323 19:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 131 เพชรบุรี  vs ภูเก็ต
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
324 20:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 133 ระนอง  vs นครราชสีมา
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
325 20:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 134 สงขลา  vs สุพรรณบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
326 20:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 135 สุพรรณบุรี  vs บุรีรัมย์
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
327 20:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 136 ลำพูน  vs พิษณุโลก
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
328 20:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 137 นนทบุรี  vs ขอนแก่น
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
329 20:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 138 เชียงใหม่  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
330 20:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 139 ชลบุรี  vs สงขลา
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
331 20:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 140 นนทบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
332 20:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 141 สุพรรณบุรี  vs อุบลราชธานี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
333 20:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 142 พิษณุโลก  vs ราชบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
334 20:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 143 พิจิตร  vs ระนอง
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 334 รายการ
 
ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:50 กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง  สัตตกรีฑา 1 Heat 1
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 08:50 กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง  สัตตกรีฑา 1 Heat 2
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 183
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
4 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 184
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
5 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 185
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
6 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 186
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
7 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1 มหาสารคาม  vs นครศรีธรรมราช
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
8 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 2 ประจวบคีรีขันธ์  vs อุตรดิตถ์
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
9 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 3 กระบี่  vs นครสวรรค์
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
10 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 4 สมุทรปราการ  vs อำนาจเจริญ
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
11 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 5 สงขลา  vs นนทบุรี
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
12 09:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 144 กรุงเทพมหานคร  vs ระยอง
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
13 09:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 145 สงขลา  vs นครราชสีมา
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
14 09:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 146 ลำพูน  vs พิจิตร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
15 09:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 147 เพชรบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
16 09:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 150 นนทบุรี  vs ระนอง
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
17 09:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย ก สุพรรณบุรี  vs นครสวรรค์
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
18 09:15 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 187
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
19 09:15 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 188
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
20 09:15 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 189
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
21 09:15 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 190
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
22 09:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 148 นครราชสีมา  vs พิจิตร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
23 09:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 149 กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
24 09:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 151 เพชรบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
25 09:30 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบสาม คู่ที่ 191
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
26 09:30 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบสาม คู่ที่ 192
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
27 09:30 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 65  สาย D พิจิตร  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
28 09:30 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 66  สาย D กำแพงเพชร  vs ชลบุรี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
29 09:40 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 193
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
30 09:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 152 กรุงเทพมหานคร  vs ราชบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
31 09:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 153 ระนอง  vs สุพรรณบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
32 09:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 154 สุพรรณบุรี  vs พิษณุโลก
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
33 09:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 155 นนทบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
34 09:50 กรีฑา - กระโดดสูง - หญิง  สัตตกรีฑา 2 .None
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
35 09:50 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 194
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
36 09:50 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 195
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
37 09:50 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 196
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
38 09:50 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 197
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
39 09:55 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบสาม คู่ที่ 198
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
40 09:55 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบสาม คู่ที่ 199
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
41 10:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 200
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
42 10:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 201
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
43 10:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 202
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
44 10:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 203
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
45 10:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 6 นครปฐม  vs สมุทรปราการ
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
46 10:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 8 สุราษฎร์ธานี  vs เชียงใหม่
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
47 10:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 10 สงขลา  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
48 10:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 156 สุพรรณบุรี  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
49 10:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 157 ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
50 10:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 158 สุพรรณบุรี  vs ราชบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
51 10:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 159 พิจิตร  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
52 10:00 สนุกเกอร์ - ประเภทคู่ 15 แดง  รอบแรก คู่ที่ 1 ชลบุรี  vs เชียงใหม่
Crucible Snooker Club Buriram อำเภอเมืองบุรีรัมย์
53 10:00 สนุกเกอร์ - ประเภทคู่ 15 แดง  รอบแรก คู่ที่ 2 กระบี่  vs กำแพงเพชร
Crucible Snooker Club Buriram อำเภอเมืองบุรีรัมย์
54 10:10 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 204
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
55 10:10 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 205
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
56 10:10 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 206
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
57 10:10 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 207
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
58 10:10 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 70  สาย D ภูเก็ต  vs สงขลา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
59 10:15 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย ก ขอนแก่น  vs นราธิวาส
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
60 10:20 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบสาม คู่ที่ 208
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
61 10:20 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบสาม คู่ที่ 209
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
62 10:20 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 72  สาย D สุราษฎร์ธานี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
63 10:20 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 73  สาย D น่าน  vs ภูเก็ต
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
64 10:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ยุวชน  รอบสอง คู่ที่ 160 สุราษฎร์ธานี  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
65 10:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ยุวชน  รอบสอง คู่ที่ 161 กรุงเทพมหานคร  vs พิจิตร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
66 10:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ยุวชน  รอบสอง คู่ที่ 162 สุราษฎร์ธานี  vs ราชบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
67 10:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ยุวชน  รอบสอง คู่ที่ 163 ยโสธร  vs นครปฐม
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
68 10:30 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 210
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
69 10:30 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 211
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
70 10:30 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 212
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
71 10:30 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 213
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
72 10:30 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 214
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
73 10:30 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 7 ปทุมธานี  vs นครศรีธรรมราช
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
74 10:33 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 9 นนทบุรี  vs แม่ฮ่องสอน
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
75 10:40 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 215
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
76 10:40 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 216
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
77 10:40 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 217
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
78 10:40 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 218
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
79 10:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ยุวชน  รอบสอง คู่ที่ 164 พิจิตร  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
80 10:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 165 กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
81 10:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 166 ลำพูน  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
82 10:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 167 นครราชสีมา  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
83 10:50 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบสาม คู่ที่ 219
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
84 10:50 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบสาม คู่ที่ 220
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
85 11:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 221
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
86 11:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 222
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
87 11:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 223
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
88 11:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 224
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
89 11:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 225
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
90 11:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 226
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
91 11:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 227
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
92 11:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 228
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
93 11:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 11 น่าน  vs เพชรบูรณ์
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
94 11:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 13 สุราษฎร์ธานี  vs สระบุรี
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
95 11:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 14 นครราชสีมา  vs ภูเก็ต
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
96 11:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 168 ระนอง  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
97 11:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 169 กรุงเทพมหานคร  vs สุพรรณบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
98 11:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 170 สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
99 11:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 171 สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
100 11:10 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 229
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
101 11:10 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบสาม คู่ที่ 230
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
102 11:10 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย D ชัยนาท  vs บุรีรัมย์
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
103 11:20 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบสาม คู่ที่ 231
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
104 11:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 172 ราชบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
105 11:30 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 232
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
106 11:30 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 233
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
107 11:30 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 234
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
108 11:30 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 235
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
109 11:30 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 77 กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
110 11:30 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 12 สมุทรปราการ  vs เชียงใหม่
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
111 11:30 ฮอกกี้ - กลางแจ้ง Outdoor ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย Y
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
112 11:32 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 78 สมุทรสาคร  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
113 11:40 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 236
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
114 11:40 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 237
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
115 11:40 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 238
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
116 11:40 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 239
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
117 11:45 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 15 นนทบุรี  vs ปทุมธานี
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
118 11:50 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบสาม คู่ที่ 240
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
119 11:50 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบสาม คู่ที่ 241
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
120 12:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 16 กำแพงเพชร  vs ฉะเชิงเทรา
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
121 12:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 17 นครราชสีมา  vs นครปฐม
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
122 12:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 18 เชียงใหม่  vs สุพรรณบุรี
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
123 12:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 19 ชัยภูมิ  vs สงขลา
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
124 12:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 1 พิษณุโลก  vs สงขลา
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
125 12:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 2 สุพรรณบุรี  vs บุรีรัมย์
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
126 12:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 3 ขอนแก่น  vs อุบลราชธานี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
127 12:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 4 ลำพูน  vs สงขลา
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
128 12:00 แบดมินตัน - ทีมชาย  รอบแรก .None  สาย D นครศรีธรรมราช  vs นนทบุรี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
129 12:00 แบดมินตัน - ทีมหญิง  รอบแรก .None  สาย D นครราชสีมา  vs ตรัง
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
130 12:02 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 79 พิจิตร  vs ศรีสะเกษ
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
131 12:10 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 80 กำแพงเพชร  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
132 12:15 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.  รอบแรก คู่ที่ 1 พิษณุโลก  vs พัทลุง
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
133 12:20 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 5 บุรีรัมย์  vs เพชรบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
134 12:20 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 6 เชียงใหม่  vs ระนอง
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
135 12:20 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบสอง คู่ที่ 7 กรุงเทพมหานคร  vs ภูเก็ต
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
136 12:20 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบสอง คู่ที่ 8 พิษณุโลก  vs นครราชสีมา
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
137 12:22 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.  รอบแรก คู่ที่ 39 สมุทรปราการ  vs นครศรีธรรมราช
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
138 12:25 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 81 กำแพงเพชร  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
139 12:30 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.  รอบแรก คู่ที่ 2 ชลบุรี  vs นครศรีธรรมราช
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
140 12:30 สนุกเกอร์ - ประเภทคู่ 15 แดง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 ขอนแก่น  vs ตรัง
Crucible Snooker Club Buriram อำเภอเมืองบุรีรัมย์
141 12:30 สนุกเกอร์ - ประเภทคู่ 15 แดง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 สระบุรี  vs นครราชสีมา
Crucible Snooker Club Buriram อำเภอเมืองบุรีรัมย์
142 12:35 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 82 พิจิตร  vs ราชบุรี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
143 12:40 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบสอง คู่ที่ 9 ระนอง  vs สุพรรณบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
144 12:40 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบสอง คู่ที่ 10 ขอนแก่น  vs นนทบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
145 12:40 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบสอง คู่ที่ 11 นครราชสีมา  vs ลำพูน
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
146 12:45 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.  รอบแรก คู่ที่ 3 ชุมพร  vs ประจวบคีรีขันธ์
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
147 12:50 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.  รอบแรก คู่ที่ 4 นครสวรรค์  vs อ่างทอง
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
148 13.05 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1 นครพนม  vs ระยอง
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
149 13.27 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3 สงขลา  vs เชียงใหม่
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
150 13.45 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5 สมุทรสาคร  vs ชัยนาท
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
151 13.58 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 7 ตรัง  vs ศรีสะเกษ
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
152 13:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 242
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
153 13:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 243
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
154 13:00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 83 ชลบุรี  vs ชลบุรี 2
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
155 13:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบสอง คู่ที่ 12 บุรีรัมย์  vs พิจิตร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
156 13:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบสอง คู่ที่ 13 นนทบุรี  vs ระนอง
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
157 13:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบสอง คู่ที่ 14 นครปฐม  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
158 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.  รอบแรก คู่ที่ 5 นครราชสีมา  vs ศรีสะเกษ
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
159 13:00 ฮอกกี้ - กลางแจ้ง Outdoor ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย Y
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
160 13:02 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 84 ราชบุรี  vs น่าน
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
161 13:10 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบ RE คู่ที่ 244
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
162 13:15 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 2 ลำปาง  vs นครราชสีมา
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
163 13:20 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 245
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
164 13:20 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 246
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
165 13:20 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบสาม คู่ที่ 15 กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
166 13:20 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบสาม คู่ที่ 16 ระนอง  vs ขอนแก่น
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
167 13:25 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.  รอบแรก คู่ที่ 6 สระแก้ว  vs ตาก
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
168 13:30 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบ RE คู่ที่ 247
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
169 13:30 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบ RE คู่ที่ 248
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
170 13:33 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.  รอบแรก คู่ที่ 7 ร้อยเอ็ด  vs เพชรบูรณ์
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
171 13:35 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 249
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
172 13:35 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 250
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
173 13:35 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 4 เชียงราย  vs ประจวบคีรีขันธ์
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
174 13:40 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 251
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
175 13:40 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบ RE คู่ที่ 252
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
176 13:40 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 258
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
177 13:40 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบสาม คู่ที่ 17 นครราชสีมา  vs พิจิตร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
178 13:40 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบสาม คู่ที่ 18 นนทบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
179 13:40 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 22  สาย D สงขลา  vs เชียงราย
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
180 13:45 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบ RE คู่ที่ 253
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
181 13:48 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.  รอบแรก คู่ที่ 8 กรุงเทพมหานคร  vs จันทบุรี
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
182 13:50 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 254
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
183 13:50 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 255
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
184 13:51 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 6 สกลนคร  vs น่าน
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
185 14.22 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 9 บุรีรัมย์  vs นครราชสีมา
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
186 14.41 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 11 กาฬสินธุ์  vs ชลบุรี
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
187 14.59 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 13 กาญจนบุรี  vs ลำปาง
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
188 14:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 256
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
189 14:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 257
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
190 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.  รอบแรก คู่ที่ 9 นครราชสีมา  vs ศรีสะเกษ
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
191 14:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย ก กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
192 14:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย Y
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
193 14:08 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 8 ตรัง  vs สุพรรณบุรี
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
194 14:15 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.  รอบแรก คู่ที่ 10 อุบลราชธานี  vs นครศรีธรรมราช
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
195 14:15 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.  รอบแรก คู่ที่ 11 เพชรบูรณ์  vs ยะลา
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
196 14:20 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 21 นครราชสีมา  vs เชียงใหม่
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
197 14:20 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 22 สงขลา  vs อุบลราชธานี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
198 14:20 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 23 นนทบุรี  vs บุรีรัมย์
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
199 14:20 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 24 ระนอง  vs พิษณุโลก
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
200 14:20 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.  รอบแรก คู่ที่ 12 น่าน  vs ลพบุรี
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
201 14:28 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 10 สุราษฎร์ธานี  vs กรุงเทพมหานคร
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
202 14:30 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.  รอบแรก คู่ที่ 13 สมุทรสงคราม  vs ตราด
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
203 14:30 ฮอกกี้ - กลางแจ้ง Outdoor ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย Y
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
204 14:30 แฮนด์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย D ขอนแก่น  vs เชียงราย
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
205 14:40 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 25 อุบลราชธานี  vs นครราชสีมา
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
206 14:40 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 26 บุรีรัมย์  vs เชียงใหม่
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
207 14:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 27 เพชรบุรี  vs บุรีรัมย์
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
208 14:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 28 นครราชสีมา  vs ลำพูน
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
209 14:45 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.  รอบแรก คู่ที่ 14 กาฬสินธุ์  vs กระบี่
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
210 14:46 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 12 นครสวรรค์  vs นครพนม
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
211 14:50 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.  รอบแรก คู่ที่ 15 นครสวรรค์  vs กำแพงเพชร
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
212 15.00 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 32 บุรีรัมย์  vs ภูเก็ต
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
213 15.16 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 15 นครราชสีมา  vs ระยอง
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
214 15.30 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 23  สาย ง บุรีรัมย์  vs เชียงราย
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
215 15.37 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 17 สตูล  vs กระบี่
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
216 15.44 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.  รอบแรก คู่ที่ 19 ลำพูน  vs ร้อยเอ็ด
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
217 15:00 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก - หญิง  สัตตกรีฑา 3 .None
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
218 15:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 29 นครปฐม  vs ภูเก็ต
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
219 15:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 30 ขอนแก่น  vs ลำพูน
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
220 15:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 31 นครปฐม  vs สงขลา
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
221 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 54 กระบี่  vs สมุทรปราการ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
222 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 56 กรุงเทพมหานคร  vs ร้อยเอ็ด
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
223 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 51 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 58 นนทบุรี  vs พิษณุโลก
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
224 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 60 พิษณุโลก  vs เพชรบูรณ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
225 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 60 พิษณุโลก  vs เพชรบูรณ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
226 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 92 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 62 สมุทรสาคร  vs ตรัง
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
227 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 64 สุพรรณบุรี  vs อุตรดิตถ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
228 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 65 กระบี่  vs น่าน
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
229 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 51 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 66 พัทลุง  vs อุตรดิตถ์
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
230 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 67 กรุงเทพมหานคร  vs ร้อยเอ็ด
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
231 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 92 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 68 กรุงเทพมหานคร  vs ยโสธร
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
232 15:00 สนุกเกอร์ - ประเภทคู่ 15 แดง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 5 ชลบุรี  vs สุพรรณบุรี
Crucible Snooker Club Buriram อำเภอเมืองบุรีรัมย์
233 15:00 สนุกเกอร์ - ประเภทคู่ 15 แดง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 6 นครนายก  vs กระบี่
Crucible Snooker Club Buriram อำเภอเมืองบุรีรัมย์
234 15:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย Y
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
235 15:02 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 14 แพร่  vs สุราษฎร์ธานี
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
236 15:08 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.  รอบแรก คู่ที่ 16 ตรัง  vs พะเยา
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
237 15:15 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 22  สาย ก เชียงราย  vs ศรีสะเกษ
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
238 15:20 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 34 กรุงเทพมหานคร  vs พิษณุโลก
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
239 15:20 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 35 นครราชสีมา  vs ราชบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
240 15:20 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 36 ระนอง  vs สงขลา
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
241 15:20 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 16 เชียงราย  vs ลำปาง
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
242 15:20 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.  รอบแรก คู่ที่ 17 กำแพงเพชร  vs กรุงเทพมหานคร
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
243 15:35 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.  รอบแรก คู่ที่ 18 สระแก้ว  vs อ่างทอง
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
244 15:40 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 37 บุรีรัมย์  vs สุพรรณบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
245 15:40 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 38 สุพรรณบุรี  vs พิษณุโลก
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
246 15:40 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 39 นครราชสีมา  vs ราชบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
247 15:40 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 40 นนทบุรี  vs เชียงใหม่
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
248 15:50 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 18 สมุทรปราการ  vs พังงา
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
249 16.02 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 19 หนองบัวลำภู  vs ชลบุรี
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
250 16.05 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.  รอบแรก คู่ที่ 20 นครศรีธรรมราช  vs ปทุมธานี
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
251 16.20 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 21 อุบลราชธานี  vs เพชรบุรี
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
252 16.31 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 22 ยะลา  vs สุราษฎร์ธานี
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
253 16.44 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 23 สกลนคร  vs ศรีสะเกษ
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
254 16.55 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 24 นครสวรรค์  vs สมุทรปราการ
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
255 16:00 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 41 สงขลา  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
256 16:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่  รอบสอง คู่ที่ 42 กรุงเทพมหานคร  vs ขอนแก่น
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
257 16:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่  รอบสอง คู่ที่ 43 เพชรบุรี  vs พิจิตร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
258 16:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่  รอบสอง คู่ที่ 44 สงขลา  vs ลำพูน
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
259 16:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย D กระบี่  vs เชียงใหม่
สนามฟุตบอล มณฑลทหารบกที่ 26 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
260 16:06 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 20 นครพนม  vs กาญจนบุรี
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
261 16:15 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.  รอบแรก คู่ที่ 21 สุราษฎร์ธานี  vs ชัยนาท
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
262 16:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่  รอบสอง คู่ที่ 45 นครปฐม  vs นนทบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
263 16:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่  รอบสอง คู่ที่ 46 กรุงเทพมหานคร  vs ลำพูน
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
264 16:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่  รอบสอง คู่ที่ 47 สงขลา  vs เพชรบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
265 16:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่  รอบสอง คู่ที่ 48 ระนอง  vs ภูเก็ต
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
266 16:20 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.  รอบแรก คู่ที่ 22 ศรีสะเกษ  vs สงขลา
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
267 16:24 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.  รอบแรก คู่ที่ 23 นครพนม  vs พะเยา
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
268 16:30 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย เกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก.  รอบแรก คู่ที่ 25 นครราชสีมา  vs บุรีรัมย์
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
269 16:40 กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร - หญิง  สัตตกรีฑา 4 Heat 1
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
270 16:40 กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร - หญิง  สัตตกรีฑา 4 Heat 2
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
271 16:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่  รอบสอง คู่ที่ 49 นครราชสีมา  vs พิจิตร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
272 16:40 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่  รอบสาม คู่ที่ 50 กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
273 16:40 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่  รอบสาม คู่ที่ 51 ระนอง  vs สุพรรณบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
274 16:40 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่  รอบสาม คู่ที่ 52 สุพรรณบุรี  vs ราชบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
275 16:40 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.  รอบแรก คู่ที่ 24 นครสวรรค์  vs นครราชสีมา
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
276 16:42 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย เกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก.  รอบแรก คู่ที่ 26 สระแก้ว  vs ชลบุรี
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
277 16:56 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย เกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก.  รอบแรก คู่ที่ 27 น่าน  vs กาญจนบุรี
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
278 17.05 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 25 ตรัง  vs ชลบุรี
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
279 17.13 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 26 ขอนแก่น  vs นครนายก
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
280 17.27 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 27 พิษณุโลก  vs แพร่
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
281 17.35 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 28 ลำปาง  vs สระบุรี
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
282 17.45 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 29 ขอนแก่น  vs อุบลราชธานี
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
283 17:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย D อุทัยธานี  vs ชลบุรี
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
284 17:00 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่  รอบสาม คู่ที่ 53 นนทบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
285 17:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่  รอบสาม คู่ที่ 54 กรุงเทพมหานคร  vs พิจิตร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
286 17:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่  รอบสาม คู่ที่ 55 สงขลา  vs นนทบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
287 17:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่  รอบสาม คู่ที่ 56 กรุงเทพมหานคร  vs เพชรบุรี
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
288 17:00 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 31  สาย ก นครปฐม  vs ปทุมธานี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
289 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบ 16 คน คู่ที่ 29 กรุงเทพมหานคร  vs ตรัง
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
290 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบ 16 คน คู่ที่ 30 เพชรบูรณ์  vs น่าน
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
291 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบ 16 คน คู่ที่ 31 ขอนแก่น  vs อุบลราชธานี
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
292 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบ 16 คน คู่ที่ 32 นครศรีธรรมราช  vs ชัยภูมิ
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
293 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 33 ศรีสะเกษ  vs ยโสธร
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
294 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 34 สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
295 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 35 กรุงเทพมหานคร  vs กำแพงเพชร
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
296 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 36 ขอนแก่น  vs สงขลา
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
297 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบ RE คู่ที่ 39 ปทุมธานี  vs เพชรบูรณ์
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
298 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.  รอบ RE คู่ที่ 40 สระแก้ว  vs น่าน
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
299 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบ RE คู่ที่ 41 ชัยภูมิ  vs ศรีสะเกษ
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
300 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบ 16 คน คู่ที่ 46 กำแพงเพชร  vs สมุทรปราการ
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
301 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบ 16 คน คู่ที่ 47 ปทุมธานี  vs สุพรรณบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
302 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบ 16 คน คู่ที่ 48 สงขลา  vs อุตรดิตถ์
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
303 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบ 16 คน คู่ที่ 49 พัทลุง  vs ศรีสะเกษ
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
304 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 50 น่าน  vs อุบลราชธานี
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
305 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 51 นนทบุรี  vs ร้อยเอ็ด
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
306 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 52 เพชรบูรณ์  vs สุพรรณบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
307 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 53 นครศรีธรรมราช  vs ศรีสะเกษ
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
308 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 53 นครศรีธรรมราช  vs ศรีสะเกษ
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
309 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.  รอบ RE คู่ที่ 57 กรุงเทพมหานคร  vs กำแพงเพชร
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
310 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 58 น่าน  vs ศรีสะเกษ
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
311 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 60 กรุงเทพมหานคร  vs ปทุมธานี
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
312 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 62 กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
313 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 63 ศรีสะเกษ  vs สงขลา
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
314 17:02 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย เกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก.  รอบแรก คู่ที่ 28 นครสวรรค์  vs ตรัง
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
315 17:18 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย เกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก.  รอบแรก คู่ที่ 29 พิษณุโลก  vs อุบลราชธานี
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
316 17:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่  รอบสาม คู่ที่ 57 ภูเก็ต  vs นครราชสีมา
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
317 17:20 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 32  สาย ก ราชบุรี  vs อุดรธานี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
318 17:30 แฮนด์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย D พัทลุง  vs สงขลา
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
319 17:32 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย เกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก.  รอบแรก คู่ที่ 30 นครศรีธรรมราช  vs ชุมพร
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
320 17:40 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 33  สาย ก เชียงใหม่  vs นครศรีธรรมราช
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
321 17:45 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย เกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก.  รอบแรก คู่ที่ 31 กรุงเทพมหานคร  vs ยะลา
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
322 17:45 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย เกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก.  รอบแรก คู่ที่ 32 ลำพูน  vs สุพรรณบุรี
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
323 18.10 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 31 ประจวบคีรีขันธ์  vs ชลบุรี
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
324 18.21 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 32 เลย  vs สมุทรปราการ
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
325 18.35 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 33 สิงห์บุรี  vs พิษณุโลก
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
326 18.55 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 35 สุโขทัย  vs ลพบุรี
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
327 18:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 30 ตรัง  vs จันทบุรี
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
328 18:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.  รอบแรก คู่ที่ 33 อุบลราชธานี  vs ชุมพร
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
329 18:10 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.  รอบแรก คู่ที่ 34 ร้อยเอ็ด  vs พิษณุโลก
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
330 18:25 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.  รอบแรก คู่ที่ 35 บุรีรัมย์  vs ชลบุรี
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
331 18:30 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.  รอบแรก คู่ที่ 36 ตรัง  vs สงขลา
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
332 18:45 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.  รอบแรก คู่ที่ 37 อ่างทอง  vs จันทบุรี
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
333 18:46 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 34 บุรีรัมย์  vs กรุงเทพมหานคร
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
334 19.08 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 36 ยะลา  vs สุราษฎร์ธานี
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
335 19.14 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 37 ระนอง  vs สระบุรี
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
336 19:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.  รอบแรก คู่ที่ 38 ศรีสะเกษ  vs นครสวรรค์
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
337 19:18 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.  รอบแรก คู่ที่ 40 เพชรบูรณ์  vs กรุงเทพมหานคร
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 337 รายการ
 
ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 คริกเก็ต - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย Y
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
2 08:30 เปตอง - Shooting บุคคลชาย  รอบที่ 1 .None เลย  vs กำแพงเพชร 2
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 08:30 เปตอง - Shooting บุคคลชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 ตาก  vs ศรีสะเกษ
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 08:30 เปตอง - Shooting บุคคลชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5 08:30 เปตอง - Shooting บุคคลชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 อุทัยธานี  vs เลย
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6 08:30 เปตอง - Shooting บุคคลชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 สุราษฎร์ธานี  vs สิงห์บุรี
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7 08:30 เปตอง - Shooting บุคคลหญิง  รอบที่ 1 .None กาญจนบุรี  vs บุรีรัมย์
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
8 08:30 เปตอง - Shooting บุคคลหญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 สระบุรี  vs ภูเก็ต
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
9 08:30 เปตอง - Shooting บุคคลหญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 นครศรีธรรมราช  vs กรุงเทพมหานคร
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
10 08:30 เปตอง - Shooting บุคคลหญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 พัทลุง  vs จันทบุรี
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
11 08:30 เปตอง - Shooting บุคคลหญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 กาญจนบุรี  vs นนทบุรี
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
12 09:00 กรีฑา - กระโดดไกล - หญิง  สัตตกรีฑา 5 .None
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
13 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 265
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
14 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 266
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
15 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 267
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
16 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 268
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
17 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 269
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
18 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 270
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
19 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1 พิษณุโลก  vs เชียงใหม่
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
20 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 2 น่าน  vs ขอนแก่น
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
21 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 3 สุพรรณบุรี  vs นครปฐม
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
22 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 4 ประจวบคีรีขันธ์  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
23 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 5 พิษณุโลก  vs อุบลราชธานี
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
24 09:00 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 25  สาย จ อุดรธานี  vs เชียงราย
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
25 09:00 แบดมินตัน - ทีมชาย  รอบแรก .None  สาย D สระบุรี  vs นนทบุรี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
26 09:10 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 271
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
27 09:10 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 272
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
28 09:10 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 273
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
29 09:10 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 274
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
30 09:20 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบสาม คู่ที่ 275
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
31 09:20 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบสาม คู่ที่ 276
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
32 09:30 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 277
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
33 09:30 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 278
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
34 09:30 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 279
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
35 09:30 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 280
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
36 09:30 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 281
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
37 09:30 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  พบกันหมด คู่ที่ 4  สาย D พิจิตร  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
38 09:30 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  พบกันหมด คู่ที่ 5  สาย G กำแพงเพชร  vs ภูเก็ต
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
39 09:40 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 282
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
40 09:40 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 283
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
41 09:40 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 284
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
42 09:40 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 285
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
43 09:50 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบสาม คู่ที่ 286
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
44 09:50 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบสาม คู่ที่ 287
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
45 10:00 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  พบกันหมด คู่ที่ 8  สาย H พิจิตร  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
46 10:00 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย D
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
47 10:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 6 ภูเก็ต  vs ขอนแก่น
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
48 10:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 7 นครสวรรค์  vs สุพรรณบุรี
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
49 10:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 8 ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
50 10:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 9 สุพรรณบุรี  vs ปทุมธานี
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
51 10:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 10 นครปฐม  vs อำนาจเจริญ
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
52 10:10 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 288
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
53 10:10 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 289
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
54 10:10 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 290
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
55 10:10 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 291
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
56 10:10 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 292
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
57 10:10 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 293
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
58 10:20 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 294
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
59 10:20 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 295
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
60 10:20 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 296
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
61 10:20 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 297
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
62 10:30 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบสาม คู่ที่ 298
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
63 10:30 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบสาม คู่ที่ 299
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
64 10:40 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 300
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
65 10:40 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 301
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
66 10:40 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 302
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
67 10:40 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 303
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
68 10:40 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 304
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
69 10:40 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 305
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
70 10:40 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 306
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
71 10:50 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 307
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
72 10:50 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 308
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
73 10:50 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 309
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
74 10:50 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 310
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
75 11:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบสาม คู่ที่ 311
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
76 11:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบสาม คู่ที่ 312
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
77 11:00 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  รอบ 16 คน คู่ที่ 9 กำแพงเพชร  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
78 11:00 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  รอบ 16 คน คู่ที่ 10 กรุงเทพมหานคร  vs สุพรรณบุรี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
79 11:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 11 ขอนแก่น  vs ชลบุรี
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
80 11:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 12 ภูเก็ต  vs อำนาจเจริญ
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
81 11:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 13 อุบลราชธานี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
82 11:00 เปตอง - Shooting บุคคลชาย  รอบแรก ครั้งที่ 2 .None อุดรธานี  vs เลย
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
83 11:00 เปตอง - Shooting บุคคลหญิง  รอบแรก ครั้งที่ 2 .None พระนครศรีอยุธยา  vs กรุงเทพมหานคร
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
84 11:10 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 313
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
85 11:10 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 314
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
86 11:10 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 315
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
87 11:15 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  รอบ 16 คน คู่ที่ 11 พิจิตร  vs ภูเก็ต
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
88 11:15 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  รอบ 16 คน คู่ที่ 12 ราชบุรี  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
89 11:20 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 316
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
90 11:20 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 317
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
91 11:20 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 318
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
92 11:20 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 319
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
93 11:20 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย D
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
94 11:25 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  รอบ 16 คน คู่ที่ 13 พิจิตร  vs ภูเก็ต
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
95 11:25 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  รอบ 16 คน คู่ที่ 14 ราชบุรี  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
96 11:30 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบสาม คู่ที่ 320
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
97 11:30 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบสาม คู่ที่ 321
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
98 11:30 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 27  สาย ก สุพรรณบุรี  vs พิษณุโลก
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
99 11:35 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  รอบ 16 คน คู่ที่ 15 ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
100 11:40 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 322
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
101 11:40 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 323
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
102 11:40 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 324
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
103 11:40 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 325
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
104 11:40 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 326
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
105 11:40 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 327
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
106 11:40 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 328
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
107 11:50 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 329
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
108 11:50 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 330
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
109 11:50 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 331
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
110 11:50 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 332
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
111 12.00 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 27  สาย จ อ่างทอง  vs นครปฐม
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
112 12:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบสาม คู่ที่ 333
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
113 12:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบสาม คู่ที่ 334
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
114 12:05 มวยสากลสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท - หญิง เกิน 54 กก. ไม่เกิน 57 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 สมุทรปราการ  vs นครราชสีมา
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
115 12:06 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  รอบ 16 คน คู่ที่ 16 กำแพงเพชร  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
116 12:10 มวยสากลสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท - หญิง เกิน 54 กก. ไม่เกิน 57 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 กำแพงเพชร  vs หนองบัวลำภู
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
117 12:30 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบ RE คู่ที่ 335
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
118 12:30 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบ RE คู่ที่ 336
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
119 12:30 มวยสากลสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท - หญิง เกิน 54 กก. ไม่เกิน 57 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 นครสวรรค์  vs อุตรดิตถ์
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
120 12:35 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 337
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
121 12:35 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 338
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
122 12:35 มวยสากลสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท - หญิง เกิน 54 กก. ไม่เกิน 57 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 อุบลราชธานี  vs นครศรีธรรมราช
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
123 12:40 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบ RE คู่ที่ 339
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
124 12:40 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบ RE คู่ที่ 340
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
125 12:45 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 341
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
126 12:45 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 342
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
127 12:45 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 5 สงขลา  vs ชุมพร
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
128 12:45 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 28  สาย ก ขอนแก่น  vs ชลบุรี
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
129 12:50 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบ RE คู่ที่ 343
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
130 12:50 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบ RE คู่ที่ 344
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
131 12:50 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 6 ร้อยเอ็ด  vs พิษณุโลก
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
132 12:55 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 345
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
133 12:55 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 346
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
134 13.13 มวยสากลสมัครเล่น - มิดเดิลเวท - หญิง เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 8 ชลบุรี  vs ศรีสะเกษ
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
135 13.17 มวยสากลสมัครเล่น - มิดเดิลเวท - หญิง เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 9 บึงกาฬ  vs ร้อยเอ็ด
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
136 13.22 มวยสากลสมัครเล่น - มิดเดิลเวท - หญิง เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 10 ลำปาง  vs หนองบัวลำภู
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
137 13.25 มวยสากลสมัครเล่น - มิดเดิลเวท - หญิง เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 11 กาญจนบุรี  vs ชัยนาท
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
138 13.35 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.  รอบแรก คู่ที่ 12 อ่างทอง  vs นราธิวาส
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
139 13.45 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.  รอบแรก คู่ที่ 13 สุรินทร์  vs ลำปาง
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
140 13.47 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 6 ประจวบคีรีขันธ์  vs ขอนแก่น
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
141 13.50 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.  รอบแรก คู่ที่ 14 กำแพงเพชร  vs ตราด
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
142 13:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบ RE คู่ที่ 347
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
143 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 1 กรุงเทพมหานคร  vs น่าน
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
144 13:02 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 7 สุราษฎร์ธานี  vs พะเยา
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
145 13:05 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 348
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
146 13:05 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 349
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
147 13:10 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบ RE คู่ที่ 350
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
148 13:10 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบ RE คู่ที่ 351
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
149 13:11 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 2 บุรีรัมย์  vs อำนาจเจริญ
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
150 13:13 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 3 กระบี่  vs ศรีสะเกษ
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
151 13:15 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 352
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
152 13:15 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 353
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
153 13:20 คริกเก็ต - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย Z
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
154 13:20 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบ RE คู่ที่ 354
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
155 13:20 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบ RE คู่ที่ 355
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
156 13:20 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย D จันทบุรี  vs บุรีรัมย์
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
157 13:25 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 356
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
158 13:25 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 357
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
159 13:26 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 4 อุดรธานี  vs นราธิวาส
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
160 13:30 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี  รอบแรก คู่ที่ 358
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
161 13:30 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี  รอบแรก คู่ที่ 359
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
162 13:33 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 5 กรุงเทพมหานคร  vs เชียงราย
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
163 13:40 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี  รอบสอง คู่ที่ 360
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
164 13:40 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี  รอบแรก คู่ที่ 361
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
165 13:40 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี  รอบสอง คู่ที่ 362
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
166 13:40 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี  รอบสอง คู่ที่ 363
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
167 13:50 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี  รอบสาม คู่ที่ 364
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
168 13:50 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี  รอบสาม คู่ที่ 365
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
169 13:54 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 7 แพร่  vs กระบี่
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
170 14.09 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 9 สุราษฎร์ธานี  vs ระยอง
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
171 14.28 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 11 บุรีรัมย์  vs กาญจนบุรี
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
172 14.50 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 13 ศรีสะเกษ  vs สุราษฎร์ธานี
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
173 14:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 8 น่าน  vs เชียงใหม่
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
174 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.  รอบแรก คู่ที่ 15 นครราชสีมา  vs ชุมพร
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
175 14:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย D
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
176 14:10 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.  รอบแรก คู่ที่ 16 อุบลราชธานี  vs ลำพูน
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
177 14:14 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.  รอบแรก คู่ที่ 17 เพชรบูรณ์  vs ชลบุรี
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
178 14:18 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 10 นครสวรรค์  vs สมุทรปราการ
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
179 14:28 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.  รอบแรก คู่ที่ 18 นครศรีธรรมราช  vs ยโสธร
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
180 14:37 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 12 อำนาจเจริญ  vs สระบุรี
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
181 14:42 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.  รอบแรก คู่ที่ 19 ตรัง  vs กรุงเทพมหานคร
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
182 14:57 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.  รอบแรก คู่ที่ 20 สระแก้ว  vs นครสวรรค์
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
183 15.03 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 14 สมุทรปราการ  vs อุทัยธานี
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
184 15.09 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 16 เพชรบูรณ์  vs กรุงเทพมหานคร
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
185 15.27 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 18 หนองคาย  vs หนองบัวลำภู
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
186 15.40 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 29  สาย ฉ กรุงเทพมหานคร  vs ชัยภูมิ
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
187 15.40 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 19 พิษณุโลก  vs ยะลา
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
188 15.51 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 20 ปทุมธานี  vs บุรีรัมย์
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
189 15:00 แบดมินตัน - ทีมชาย  รอบแรก .None  สาย D นครศรีธรรมราช  vs สระบุรี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
190 15:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย Y
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
191 15:07 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 15 เชียงราย  vs นครศรีธรรมราช
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
192 15:10 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.  รอบแรก คู่ที่ 21 กระบี่  vs ตรัง
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
193 15:15 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.  รอบแรก คู่ที่ 22 นครราชสีมา  vs ชลบุรี
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
194 15:20 กรีฑา - พุ่งแหลน - หญิง  สัตตกรีฑา 6 .None
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
195 15:22 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 17 ตรัง  vs สิงห์บุรี
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
196 15:25 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.  รอบแรก คู่ที่ 23 สระบุรี  vs สุพรรณบุรี
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
197 15:40 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.  รอบแรก คู่ที่ 24 กำแพงเพชร  vs ชุมพร
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
198 15:50 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.  รอบแรก คู่ที่ 25 เพชรบูรณ์  vs ตาก
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
199 16.11 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.  รอบแรก คู่ที่ 27 พิษณุโลก  vs ศรีสะเกษ
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
200 16.12 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 22 นนทบุรี  vs ศรีสะเกษ
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
201 16.32 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 24 สมุทรปราการ  vs สุราษฎร์ธานี
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
202 16.49 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 26 สิงห์บุรี  vs จันทบุรี
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
203 16.52 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 60 กก.  รอบแรก คู่ที่ 30 หนองบัวลำภู  vs นราธิวาส
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
204 16:00 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี  รอบแรก คู่ที่ 366
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
205 16:00 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี  รอบแรก คู่ที่ 367
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
206 16:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย D ตาก  vs นครสวรรค์
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
207 16:05 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.  รอบแรก คู่ที่ 26 ยะลา  vs นครปฐม
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
208 16:06 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 21 บุรีรัมย์  vs พระนครศรีอยุธยา
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
209 16:10 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี  รอบสอง คู่ที่ 368
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
210 16:10 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี  รอบสอง คู่ที่ 369
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
211 16:10 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี  รอบสอง คู่ที่ 370
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
212 16:10 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี  รอบสอง คู่ที่ 371
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
213 16:17 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 23 เชียงราย  vs นครราชสีมา
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
214 16:20 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี  รอบสาม คู่ที่ 372
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
215 16:20 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี  รอบสาม คู่ที่ 373
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
216 16:30 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 31  สาย ก กรุงเทพมหานคร  vs สงขลา
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
217 16:32 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 60 กก.  รอบแรก คู่ที่ 28 กรุงเทพมหานคร  vs ชลบุรี
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
218 16:37 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 25 หนองบัวลำภู  vs กรุงเทพมหานคร
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
219 16:38 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 60 กก.  รอบแรก คู่ที่ 29 กำแพงเพชร  vs อุตรดิตถ์
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
220 16:53 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 27 แม่ฮ่องสอน  vs อุตรดิตถ์
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
221 16:55 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 60 กก.  รอบแรก คู่ที่ 31 ลำปาง  vs ศรีสะเกษ
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
222 17.02 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 28 สมุทรปราการ  vs ตรัง
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
223 17.23 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 30 อุทัยธานี  vs สงขลา
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
224 17.30 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 30  สาย Y ชลบุรี  vs เชียงราย
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
225 17.37 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 32 สุราษฎร์ธานี  vs กำแพงเพชร
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
226 17.51 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 34 ระนอง  vs ชลบุรี
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
227 17:00 กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร - หญิง  สัตตกรีฑา 7 Heat 1
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
228 17:00 กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร - หญิง  สัตตกรีฑา 7 Heat 2
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
229 17:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 60 กก.  รอบแรก คู่ที่ 32 อ่างทอง  vs สุราษฎร์ธานี
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
230 17:13 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 29 สระบุรี  vs สุรินทร์
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
231 17:15 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 60 กก.  รอบแรก คู่ที่ 33 สมุทรปราการ  vs กระบี่
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
232 17:15 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 60 กก.  รอบแรก คู่ที่ 34 สุพรรณบุรี  vs ชัยภูมิ
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
233 17:28 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 31 ลำปาง  vs เลย
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
234 17:33 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 60 กก.  รอบแรก คู่ที่ 35 ระยอง  vs พิษณุโลก
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
235 17:40 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 45  สาย ก ปทุมธานี  vs อุดรธานี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
236 17:45 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 32  สาย ก เชียงราย  vs อ่างทอง
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
237 17:48 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 33 กำแพงเพชร  vs ชัยภูมิ
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
238 18.10 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 36 บึงกาฬ  vs สมุทรปราการ
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
239 18:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย D อุทัยธานี  vs อุบลราชธานี
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
240 18:00 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 46  สาย ก เชียงใหม่  vs ราชบุรี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
241 18:05 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 35 ราชบุรี  vs สุรินทร์
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
242 18:20 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 47  สาย ก นครปฐม  vs นครศรีธรรมราช
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 242 รายการ
 
ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 07:00 กอล์ฟ - บุคคลชาย  วันที่ 1 .None
สนามกอล์ฟ พานอราม่า อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
2 07:00 กอล์ฟ - ทีมชาย  วันที่ 1 .None
สนามกอล์ฟ พานอราม่า อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
3 08:00 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี  รอบแรก คู่ที่ 385
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
4 08:00 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี  รอบแรก คู่ที่ 386
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
5 08:00 ฮอกกี้ - กลางแจ้ง Outdoor ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย Y
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
6 08:10 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี  รอบสอง คู่ที่ 387
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
7 08:10 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี  รอบสอง คู่ที่ 388
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
8 08:10 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี  รอบสอง คู่ที่ 389
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
9 08:10 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี  รอบสอง คู่ที่ 390
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
10 08:20 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี  รอบสาม คู่ที่ 391
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
11 08:20 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี  รอบสาม คู่ที่ 392
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
12 08:30 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 380
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
13 08:30 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 381
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
14 08:30 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี  รอบแรก คู่ที่ 393
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
15 08:30 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี  รอบแรก คู่ที่ 394
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
16 08:30 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง  Payoff คู่ที่ 13 บุรีรัมย์  vs สุราษฎร์ธานี
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
17 08:30 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1 สุพรรณบุรี  vs นครปฐม
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
18 08:30 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 2 ฉะเชิงเทรา  vs หนองคาย
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
19 08:30 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 3 นครราชสีมา  vs บุรีรัมย์
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
20 08:30 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 4 พิษณุโลก  vs ชุมพร
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
21 08:30 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 5 นครศรีธรรมราช  vs สุโขทัย
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
22 08:30 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 7 จันทบุรี  vs สงขลา
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
23 08:30 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 8 พระนครศรีอยุธยา  vs มุกดาหาร
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
24 08:30 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 9 พัทลุง  vs บุรีรัมย์
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
25 08:30 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 10 ร้อยเอ็ด  vs เพชรบุรี
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
26 08:30 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 11 ตราด  vs อุตรดิตถ์
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
27 08:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 13 กาญจนบุรี  vs ตรัง
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
28 08:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 14 พัทลุง  vs ชัยนาท
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
29 08:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 15 ชัยภูมิ  vs บุรีรัมย์
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
30 08:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 16 พิจิตร  vs ฉะเชิงเทรา
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
31 08:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 17 นนทบุรี  vs สุรินทร์
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
32 08:35 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี  รอบ RE คู่ที่ 382
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
33 08:40 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 383
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
34 08:40 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 384
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
35 08:40 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี  รอบสอง คู่ที่ 395
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
36 08:40 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี  รอบสอง คู่ที่ 396
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
37 08:40 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี  รอบสอง คู่ที่ 397
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
38 08:40 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี  รอบสอง คู่ที่ 398
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
39 08:50 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี  รอบสาม คู่ที่ 399
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
40 08:50 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี  รอบสาม คู่ที่ 400
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
41 09:00 กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - ชาย  อัฎฐะกรีฑา 1 Heat 1
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
42 09:00 กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - ชาย  อัฎฐะกรีฑา 1 Heat 2
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
43 09:00 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี  รอบ RE คู่ที่ 406
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
44 09:00 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 17 กำแพงเพชร  vs ราชบุรี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
45 09:00 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 18 ราชบุรี  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
46 09:00 เทนนิส - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 1 สงขลา  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
47 09:00 เทนนิส - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 2 กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
48 09:00 เทนนิส - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 3 สมุทรปราการ  vs พิษณุโลก
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
49 09:00 เทนนิส - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 4 ชัยนาท  vs นครศรีธรรมราช
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
50 09:00 เทนนิส - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 5 ประจวบคีรีขันธ์  vs ขอนแก่น
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
51 09:00 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 31  สาย ฉ ระยอง  vs เชียงใหม่
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
52 09:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 33  สาย ก นครสวรรค์  vs ชลบุรี
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
53 09:00 หมากล้อม - บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย D เชียงราย  vs สระบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
54 09:00 หมากล้อม - บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย D สุราษฎร์ธานี  vs ลำพูน
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
55 09:00 หมากล้อม - ทีมผสม  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย D ศรีสะเกษ  vs ชลบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
56 09:20 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 402
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
57 09:20 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 410
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
58 09:30 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี  รอบ RE คู่ที่ 403
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
59 09:30 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 19 กรุงเทพมหานคร  vs พิจิตร 2
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
60 09:30 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 20 ชลบุรี  vs พิจิตร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
61 09:50 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 404
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
62 09:50 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 405
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
63 10.15 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 22 พิษณุโลก  vs ระยอง
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
64 10:00 กรีฑา - กระโดดไกล - ชาย  อัฎฐะกรีฑา 2 .None
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
65 10:00 เทนนิส - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 6 เชียงใหม่  vs นนทบุรี
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
66 10:00 เทนนิส - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 7 กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
67 10:00 เทนนิส - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 8 สุพรรณบุรี  vs ภูเก็ต
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
68 10:00 เทนนิส - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 9 เชียงใหม่  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
69 10:00 เทนนิส - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 10 นนทบุรี  vs ชลบุรี
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
70 10:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย D ร้อยเอ็ด  vs ฉะเชิงเทรา
สนามฟุตบอล มณฑลทหารบกที่ 26 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
71 10:15 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 19 สุพรรณบุรี  vs นครราชสีมา
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
72 10:15 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 20 นครปฐม  vs ฉะเชิงเทรา
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
73 10:15 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 21 หนองคาย  vs บุรีรัมย์
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
74 10:15 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 23 ชุมพร  vs นครศรีธรรมราช
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
75 10:15 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 25 จันทบุรี  vs พัทลุง
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
76 10:15 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 26 สงขลา  vs พระนครศรีอยุธยา
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
77 10:15 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 27 มุกดาหาร  vs บุรีรัมย์
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
78 10:15 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 28 ร้อยเอ็ด  vs กำแพงเพชร
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
79 10:15 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 29 เพชรบุรี  vs ตราด
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
80 10:15 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 31 กาญจนบุรี  vs ชัยภูมิ
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
81 10:15 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 32 ตรัง  vs พัทลุง
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
82 10:15 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 33 ชัยนาท  vs บุรีรัมย์
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
83 10:15 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 34 พิจิตร  vs กำแพงเพชร
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
84 10:15 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 35 ฉะเชิงเทรา  vs นนทบุรี
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
85 10:15 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 34  สาย ก พิษณุโลก  vs นราธิวาส
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
86 10:40 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง  Payoff คู่ที่ 14 ระยอง  vs ชัยนาท
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
87 10:40 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 32  สาย Y ยะลา  vs บุรีรัมย์
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
88 11:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 48  สาย D อุบลราชธานี  vs บุรีรัมย์
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
89 11:00 เทนนิส - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 11 ภูเก็ต  vs นนทบุรี
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
90 11:00 เทนนิส - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 12 อำนาจเจริญ  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
91 11:00 เทนนิส - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 13 เชียงใหม่  vs ตรัง
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
92 11:00 เทนนิส - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 14 อำนาจเจริญ  vs ปทุมธานี
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
93 11:00 เทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 15 ชัยนาท  vs สมุทรปราการ
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
94 11:10 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  รอบสอง  สาย Y เชียงใหม่  vs น่าน
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
95 12.10 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 พิษณุโลก  vs นครศรีธรรมราช
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
96 12.20 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 ชุมพร  vs อ่างทอง
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
97 12.50 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 33  สาย จ นครปฐม  vs อุดรธานี
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
98 12:00 เทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 16 กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
99 12:00 เทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 17 สุพรรณบุรี  vs นครปฐม
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
100 12:00 เทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 18 สุราษฎร์ธานี  vs อุบลราชธานี
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
101 12:00 เทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 19 สงขลา  vs ขอนแก่น
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
102 12:00 เทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 20 นนทบุรี  vs ภูเก็ต
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
103 12:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย D ราชบุรี  vs ร้อยเอ็ด
สนามฟุตบอล มณฑลทหารบกที่ 26 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
104 12:00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 15 แดง  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 7  สาย D นครสวรรค์  vs ชุมพร
Crucible Snooker Club Buriram อำเภอเมืองบุรีรัมย์
105 12:00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 15 แดง  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 8  สาย D จันทบุรี  vs ขอนแก่น
Crucible Snooker Club Buriram อำเภอเมืองบุรีรัมย์
106 12:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย Y
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
107 12:30 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 นครราชสีมา  vs ตาก
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
108 12:35 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 เพชรบูรณ์  vs จันทบุรี
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
109 12:50 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง  Payoff คู่ที่ 15 ชลบุรี  vs ตราด
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
110 12:50 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 5 นครราชสีมา  vs นครศรีธรรมราช
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
111 13.00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 1 สุราษฎร์ธานี  vs นครพนม
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
112 13.09 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 2 นครราชสีมา  vs เชียงใหม่
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
113 13.15 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 6 เพชรบูรณ์  vs ลพบุรี
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
114 13.22 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 3 เชียงราย  vs สมุทรสาคร
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
115 13.25 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 7 สมุทรสงคราม  vs กาฬสินธุ์
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
116 13.34 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 4 สกลนคร  vs ศรีสะเกษ
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
117 13.35 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 8 นครสวรรค์  vs ตรัง
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
118 13.45 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 5 ปทุมธานี  vs พิษณุโลก
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
119 13.45 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 9 กำแพงเพชร  vs อ่างทอง
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
120 13.56 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 6 ตรัง  vs บุรีรัมย์
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
121 13:00 เทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 21 สมุทรปราการ  vs ชลบุรี
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
122 13:00 เทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 22 เชียงใหม่  vs สุพรรณบุรี
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
123 13:00 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 37 สุพรรณบุรี  vs หนองคาย
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
124 13:00 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 38 นครปฐม  vs นครราชสีมา
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
125 13:00 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 39 ฉะเชิงเทรา  vs บุรีรัมย์
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
126 13:00 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 40 พิษณุโลก  vs สุโขทัย
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
127 13:00 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 41 ชุมพร  vs ระยอง
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
128 13:00 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 43 จันทบุรี  vs มุกดาหาร
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
129 13:00 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 44 สงขลา  vs พัทลุง
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
130 13:00 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 45 พระนครศรีอยุธยา  vs บุรีรัมย์
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
131 13:00 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 46 ร้อยเอ็ด  vs อุตรดิตถ์
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
132 13:00 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 47 เพชรบุรี  vs กำแพงเพชร
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
133 13:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 49 กาญจนบุรี  vs ชัยนาท
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
134 13:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 50 ตรัง  vs ชัยภูมิ
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
135 13:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 51 พัทลุง  vs บุรีรัมย์
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
136 13:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 52 พิจิตร  vs สุรินทร์
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
137 13:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 53 ฉะเชิงเทรา  vs กำแพงเพชร
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
138 13:00 ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ บุคคลชาย  รอบ 16 คน คู่ที่ 1
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
139 13:00 ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ บุคคลชาย  รอบ 16 คน คู่ที่ 1
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
140 13:00 ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ บุคคลชาย  รอบ 16 คน คู่ที่ 1
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
141 13:00 หมากล้อม - บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย D สุราษฎร์ธานี  vs เชียงราย
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
142 13:00 หมากล้อม - บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 2  สาย D สระบุรี  vs ลำพูน
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
143 13:00 หมากล้อม - ทีมผสม  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย D นครศรีธรรมราช  vs ศรีสะเกษ
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
144 13:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 22  สาย Y
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
145 13:15 ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ บุคคลชาย  รอบ 16 คน คู่ที่ 2
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
146 13:15 ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ บุคคลชาย  รอบ 16 คน คู่ที่ 2
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
147 13:15 ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ บุคคลชาย  รอบ 16 คน คู่ที่ 2
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
148 13:30 ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ บุคคลชาย  รอบ 16 คน คู่ที่ 3
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
149 13:30 ฟันดาบ - ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง  รอบ 16 คน คู่ที่ 1
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
150 13:30 ฟันดาบ - ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง  รอบ 16 คน คู่ที่ 1
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
151 13:40 ฟันดาบ - ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง  รอบ 16 คน คู่ที่ 2
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
152 13:40 ฟันดาบ - ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง  รอบ 16 คน คู่ที่ 2
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
153 13:50 ฟันดาบ - ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง  รอบ 16 คน คู่ที่ 3
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
154 14.09 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 7 สุราษฎร์ธานี  vs กาฬสินธุ์
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
155 14.19 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 8 นครพนม  vs ลำปาง
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
156 14.25 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 9 กรุงเทพมหานคร  vs สุราษฎร์ธานี
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
157 14.34 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 10 นครราชสีมา  vs ลำปาง
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
158 14.47 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 11 สตูล  vs สมุทรปราการ
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
159 14.59 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 12 หนองบัวลำภู  vs นครพนม
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
160 14:00 ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ บุคคลชาย  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 1
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
161 14:00 ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ บุคคลชาย  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 1
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
162 14:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย D ฉะเชิงเทรา  vs ราชบุรี
สนามฟุตบอล มณฑลทหารบกที่ 26 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
163 14:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 37  สาย ก นนทบุรี  vs อ่างทอง
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
164 14:05 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 10 ร้อยเอ็ด  vs ปทุมธานี
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
165 14:05 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 11 สุราษฎร์ธานี  vs ศรีสะเกษ
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
166 14:15 ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ บุคคลชาย  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 2
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
167 14:15 ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ บุคคลชาย  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 2
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
168 14:20 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 12 พะเยา  vs นครราชสีมา
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
169 14:25 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 51 กก. ไม่เกิน 54 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 13 นครปฐม  vs ร้อยเอ็ด
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
170 14:30 ฟันดาบ - ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 1
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
171 14:30 ฟันดาบ - ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 2
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
172 14:30 แฮนด์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 22  สาย D เชียงราย  vs กรุงเทพมหานคร
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
173 14:40 ฟันดาบ - ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 1
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
174 14:40 ฟันดาบ - ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 2
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
175 14:40 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 51 กก. ไม่เกิน 54 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 14 พิษณุโลก  vs สุราษฎร์ธานี
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
176 14:45 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 55 สุพรรณบุรี  vs ฉะเชิงเทรา
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
177 14:45 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 56 นครปฐม  vs บุรีรัมย์
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
178 14:45 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 57 หนองคาย  vs นครราชสีมา
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
179 14:45 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 58 พิษณุโลก  vs นครศรีธรรมราช
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
180 14:45 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 60 สุโขทัย  vs ระยอง
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
181 14:45 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 61 จันทบุรี  vs พระนครศรีอยุธยา
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
182 14:45 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 62 สงขลา  vs บุรีรัมย์
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
183 14:45 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 63 มุกดาหาร  vs พัทลุง
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
184 14:45 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 64 ร้อยเอ็ด  vs ตราด
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
185 14:45 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 66 อุตรดิตถ์  vs กำแพงเพชร
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
186 14:45 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 67 กาญจนบุรี  vs พัทลุง
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
187 14:45 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 68 ตรัง  vs บุรีรัมย์
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
188 14:45 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 69 ชัยนาท  vs ชัยภูมิ
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
189 14:45 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 70 พิจิตร  vs นนทบุรี
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
190 14:45 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 72 สุรินทร์  vs กำแพงเพชร
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
191 14:52 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 51 กก. ไม่เกิน 54 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 15 นครราชสีมา  vs อำนาจเจริญ
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
192 14:55 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 51 กก. ไม่เกิน 54 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 16 พะเยา  vs ปทุมธานี
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
193 15.09 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 13 สกลนคร  vs กระบี่
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
194 15.21 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 14 ตาก  vs เพชรบูรณ์
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
195 15.24 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 15 ศรีสะเกษ  vs พังงา
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
196 15.29 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 16 อุทัยธานี  vs ตรัง
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
197 15.40 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 17 นครราชสีมา  vs พังงา
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
198 15.51 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 18 สุราษฎร์ธานี  vs มหาสารคาม
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
199 15:00 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก - ชาย  อัฎฐะกรีฑา 3 .None
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
200 15:00 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง  Payoff คู่ที่ 16 น่าน  vs ขอนแก่น
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
201 15:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 52  สาย D ราชบุรี  vs นครศรีธรรมราช
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
202 15:05 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - หญิง เกิน 57 กก. ไม่เกิน 60 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 17 บุรีรัมย์  vs ชัยนาท
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
203 15:15 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - หญิง เกิน 57 กก. ไม่เกิน 60 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 18 อุตรดิตถ์  vs สิงห์บุรี
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
204 15:15 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 38  สาย ก สงขลา  vs ศรีสะเกษ
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
205 15:30 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - หญิง เกิน 57 กก. ไม่เกิน 60 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 19 ตรัง  vs สระแก้ว
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
206 15:45 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - หญิง เกิน 57 กก. ไม่เกิน 60 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 20 กรุงเทพมหานคร  vs พิษณุโลก
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
207 15:55 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย เกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 21 นครราชสีมา  vs ชลบุรี
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
208 16.02 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 19 ตรัง  vs เชียงราย
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
209 16.11 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 20 ชัยนาท  vs สกลนคร
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
210 16.14 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย  รอบสาม คู่ที่ 21 อุบลราชธานี  vs สุราษฎร์ธานี
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
211 16.20 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 35  สาย จ เชียงราย  vs อ่างทอง
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
212 16.40 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย  รอบสาม คู่ที่ 23 ชลบุรี  vs ขอนแก่น
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
213 16.58 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 25 เชียงใหม่  vs อุบลราชธานี
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
214 16:00 กาบัดดี้ - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย D กาญจนบุรี  vs ลำพูน
โดม โรงเรียนพระครูพิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
215 16:00 กาบัดดี้ - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย D น่าน  vs นครศรีธรรมราช
โดม โรงเรียนพระครูพิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
216 16:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย D นนทบุรี  vs นครสวรรค์
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
217 16:00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 15 แดง  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 15  สาย D นครสวรรค์  vs จันทบุรี
Crucible Snooker Club Buriram อำเภอเมืองบุรีรัมย์
218 16:00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 15 แดง  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 16  สาย D ชุมพร  vs ขอนแก่น
Crucible Snooker Club Buriram อำเภอเมืองบุรีรัมย์
219 16:10 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย เกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 22 น่าน  vs ตรัง
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
220 16:25 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย  รอบสาม คู่ที่ 22 ศรีสะเกษ  vs สมุทรปราการ
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
221 16:25 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย เกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 23 พิษณุโลก  vs นครศรีธรรมราช
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
222 16:30 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 73 สุพรรณบุรี  vs บุรีรัมย์
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
223 16:30 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 74 นครปฐม  vs หนองคาย
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
224 16:30 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 75 ฉะเชิงเทรา  vs นครราชสีมา
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
225 16:30 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 77 ชุมพร  vs สุโขทัย
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
226 16:30 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 78 นครศรีธรรมราช  vs ระยอง
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
227 16:30 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 79 จันทบุรี  vs บุรีรัมย์
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
228 16:30 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 80 สงขลา  vs มุกดาหาร
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
229 16:30 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 81 พระนครศรีอยุธยา  vs พัทลุง
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
230 16:30 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 83 เพชรบุรี  vs อุตรดิตถ์
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
231 16:30 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 84 ตราด  vs กำแพงเพชร
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
232 16:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 85 กาญจนบุรี  vs บุรีรัมย์
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
233 16:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 86 ตรัง  vs ชัยนาท
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
234 16:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 87 พัทลุง  vs ชัยภูมิ
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
235 16:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 89 ฉะเชิงเทรา  vs สุรินทร์
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
236 16:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 90 นนทบุรี  vs กำแพงเพชร
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
237 16:30 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย เกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 24 ยะลา  vs สุพรรณบุรี
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
238 16:44 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย  รอบสาม คู่ที่ 24 พิษณุโลก  vs สระบุรี
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
239 16:45 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 56 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 25 ยโสธร  vs พิษณุโลก
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
240 17.23 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 27 ปราจีนบุรี  vs ยะลา
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
241 17.35 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 56 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 28 กรุงเทพมหานคร  vs นครศรีธรรมราช
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
242 17.40 มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 29 กรุงเทพมหานคร  vs อุตรดิตถ์
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
243 17.50 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย  รอบสาม คู่ที่ 29 ขอนแก่น  vs ตรัง
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
244 17.55 มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 30 ปทุมธานี  vs พิษณุโลก
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
245 17:00 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 55  สาย ก นครปฐม  vs อุดรธานี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
246 17:09 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 26 สุราษฎร์ธานี  vs ศรีสะเกษ
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
247 17:10 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 56 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 26 นครราชสีมา  vs ลำพูน
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
248 17:20 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 56  สาย ก นครศรีธรรมราช  vs ราชบุรี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
249 17:30 แฮนด์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 24  สาย D สงขลา  vs จันทบุรี
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
250 17:36 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 28 บุรีรัมย์  vs สิงห์บุรี
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
251 17:40 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 57  สาย ก เชียงใหม่  vs ปทุมธานี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
252 17:50 กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - ชาย  อัฎฐะกรีฑา 4 Heat 1
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
253 17:50 กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - ชาย  อัฎฐะกรีฑา 4 Heat 2
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
254 18.15 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย  รอบสาม คู่ที่ 31 พิษณุโลก  vs บุรีรัมย์
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
255 18.20 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 56 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 27 อ่างทอง  vs ปทุมธานี
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
256 18.20 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย เกิน 75 กก. ไม่เกิน 81 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 33 ตราด
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
257 18.20 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย เกิน 75 กก. ไม่เกิน 81 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 34 กรุงเทพมหานคร  vs ร้อยเอ็ด
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
258 18.20 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย เกิน 75 กก. ไม่เกิน 81 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 35 ลำปาง  vs นครราชสีมา
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
259 18.29 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 33 ศรีสะเกษ  vs สงขลา
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
260 18.35 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย เกิน 75 กก. ไม่เกิน 81 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 36 น่าน  vs นราธิวาส
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
261 18.49 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 35 กรุงเทพมหานคร  vs หนองบัวลำภู
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
262 18:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 24  สาย D ชลบุรี  vs อุบลราชธานี
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
263 18:00 มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 31 นครราชสีมา  vs ร้อยเอ็ด
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
264 18:02 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย  รอบสาม คู่ที่ 30 ชลบุรี  vs เลย
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
265 18:05 มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 32 นครศรีธรรมราช  vs สุราษฎร์ธานี
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
266 18:27 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย  รอบสาม คู่ที่ 32 สุโขทัย  vs สุราษฎร์ธานี
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
267 18:40 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 34 ชลบุรี  vs พระนครศรีอยุธยา
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
268 18:57 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 36 สุราษฎร์ธานี  vs ระยอง
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
269 19.03 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์มิดเดิลเวท นน. เกิน 67 กก.ไม่เกิน 71 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 37 ชลบุรี  vs ลำพูน
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 269 รายการ
 
ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 07:00 กอล์ฟ - บุคคลชาย  วันที่ 2 .None
สนามกอล์ฟ พานอราม่า อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
2 07:00 กอล์ฟ - ทีมชาย  วันที่ 2 .None
สนามกอล์ฟ พานอราม่า อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
3 07:00 กอล์ฟ - บุคคลหญิง  วันที่ 1 .None
สนามกอล์ฟ พานอราม่า อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
4 07:00 กอล์ฟ - ทีมหญิง  วันที่ 1 .None
สนามกอล์ฟ พานอราม่า อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
5 08:00 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 1000 เมตร  H1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6 08:00 ฮอกกี้ - กลางแจ้ง Outdoor ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 22  สาย Y
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
7 08:08 เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 1000 เมตร  H1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
8 08:16 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลชาย  H1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
9 08:24 เรือพาย - แคนู 1000 เมตร บุคคลชาย  H1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
10 08:30 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  พบกันหมด คู่ที่ 2  สาย G สุราษฎร์ธานี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
11 08:30 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง  Payoff คู่ที่ 17 ลำพูน  vs ชัยภูมิ
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
12 08:30 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบแบ่งกลุ่ม .None กาญจนบุรี  vs นครนายก
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
13 08:30 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบแบ่งกลุ่ม .None ภูเก็ต  vs สงขลา
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
14 08:30 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบแบ่งกลุ่ม .None เชียงราย  vs อุดรธานี
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
15 08:30 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบแบ่งกลุ่ม .None มหาสารคาม  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
16 08:30 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบแบ่งกลุ่ม .None ศรีสะเกษ  vs ระยอง
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
17 08:30 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบแบ่งกลุ่ม .None พิษณุโลก  vs ราชบุรี
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
18 08:30 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 ฉะเชิงเทรา  vs ระยอง
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
19 08:30 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 บุรีรัมย์  vs ชุมพร
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
20 08:30 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 สุโขทัย  vs สุพรรณบุรี
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
21 08:30 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 นครศรีธรรมราช  vs นครราชสีมา
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
22 08:30 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 พัทลุง  vs กำแพงเพชร
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
23 08:30 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 จันทบุรี  vs ร้อยเอ็ด
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
24 08:30 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 ตราด  vs มุกดาหาร
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
25 08:30 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 อุตรดิตถ์  vs บุรีรัมย์
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
26 08:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 กาญจนบุรี  vs ฉะเชิงเทรา
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
27 08:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 ชัยนาท  vs พิจิตร
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
28 08:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 สุรินทร์  vs ตรัง
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
29 08:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 กำแพงเพชร  vs ชัยภูมิ
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
30 08:30 วู้ดบอล - นับจำนวนการตี ทีมชาย  รอบแรก .None
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
31 08:32 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร หญิงคู่  H1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
32 08:40 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย 1000 เมตร  H1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
33 08:48 เรือพาย - เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 1000 เมตร  H1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
34 08:56 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 1000 เมตร  H2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
35 09:00 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  รอบสอง M18  สาย Y น่าน  vs ขอนแก่น
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
36 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 54  สาย D อุบลราชธานี  vs ตรัง
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
37 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 33 กก.  รอบแรก คู่ที่ 1 ชัยภูมิ  vs ปัตตานี
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
38 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 33 กก.  รอบแรก คู่ที่ 2 นครปฐม  vs ปทุมธานี
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
39 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 33 กก.  รอบแรก คู่ที่ 3 สงขลา  vs ชุมพร
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
40 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 33 กก.  รอบแรก คู่ที่ 4 ขอนแก่น  vs สมุทรสาคร
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
41 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 33 กก.  รอบแรก คู่ที่ 5 อุทัยธานี  vs นครราชสีมา
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
42 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 29 กก.  รอบแรก คู่ที่ 6 ลพบุรี  vs เพชรบุรี
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
43 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 29 กก.  รอบแรก คู่ที่ 7 สมุทรปราการ  vs ชุมพร
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
44 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 29 กก.  รอบแรก คู่ที่ 8 ภูเก็ต  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
45 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 29 กก.  รอบแรก คู่ที่ 9 อุบลราชธานี  vs พิษณุโลก
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
46 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 29 กก.  รอบแรก คู่ที่ 10 พะเยา  vs มหาสารคาม
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
47 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 33 กก.  รอบสอง คู่ที่ 11 น่าน  vs ปัตตานี
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
48 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 33 กก.  รอบสอง คู่ที่ 12 นครปฐม  vs ชุมพร
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
49 09:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 33 กก.  รอบสอง คู่ที่ 13 พระนครศรีอยุธยา  vs ขอนแก่น
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
50 09:00 เทควันโด - รุ่น 78 กก. ขึ้นไป ชาย  รอบแรก คู่ที่ 1 สกลนคร  vs สมุทรปราการ
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
51 09:00 เทควันโด - รุ่น 78 กก. ขึ้นไป ชาย  รอบแรก คู่ที่ 2 สระบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
52 09:00 เทควันโด - รุ่น 68 กก. ขึ้นไป - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 3 พัทลุง  vs ลำพูน
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
53 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 78 กก. มากกว่า 73 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 4 นครปฐม  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
54 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 5 เชียงใหม่  vs สมุทรปราการ
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
55 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 6 กระบี่  vs สมุทรสาคร
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
56 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 7 ราชบุรี  vs ปทุมธานี
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
57 09:00 เทควันโด - ต่อสู้ทีมหญิง 5 คน  รอบแรก คู่ที่ 1 กรุงเทพมหานคร  vs สุพรรณบุรี
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
58 09:00 เทควันโด - ต่อสู้ทีมหญิง 5 คน  รอบแรก คู่ที่ 2 นครศรีธรรมราช  vs นครสวรรค์
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
59 09:00 เทควันโด - ต่อสู้ทีมหญิง 5 คน  รอบแรก คู่ที่ 3 ชลบุรี  vs อุบลราชธานี
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
60 09:00 เทควันโด - ต่อสู้ทีมหญิง 5 คน  รอบแรก คู่ที่ 4 พิษณุโลก  vs เชียงใหม่
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
61 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 1 มหาสารคาม  vs ขอนแก่น
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
62 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 2 กระบี่  vs อำนาจเจริญ
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
63 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 3 สุพรรณบุรี  vs เชียงใหม่
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
64 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 4 นนทบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
65 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 5 พิษณุโลก  vs สมุทรปราการ
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
66 09:00 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 37  สาย ฉ ชัยภูมิ  vs ระยอง
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
67 09:00 วู้ดบอล - นับจำนวนการตี บุคคลชาย  รอบแรก .None
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
68 09:00 หมากล้อม - บุคคลชาย  รอบสาม คู่ที่ 1  สาย D สุราษฎร์ธานี  vs สระบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
69 09:00 หมากล้อม - บุคคลชาย  รอบสาม คู่ที่ 2  สาย D เชียงราย  vs ลำพูน
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
70 09:00 หมากล้อม - ทีมผสม  รอบสาม คู่ที่ 1  สาย D นครศรีธรรมราช  vs ชลบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
71 09:04 เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 1000 เมตร  H2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
72 09:12 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลชาย  H2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
73 09:20 กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย  อัฎฐะกรีฑา 5 Heat 1
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
74 09:20 กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย  อัฎฐะกรีฑา 5 Heat 2
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
75 09:20 เรือพาย - แคนู 1000 เมตร บุคคลชาย  H2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
76 09:28 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร หญิงคู่  H2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
77 09:30 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  พบกันหมด คู่ที่ 8  สาย D สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
78 09:36 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย 1000 เมตร  H2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
79 09:44 เรือพาย - เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 1000 เมตร  H2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
80 09:45 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบแบ่งกลุ่ม .None สงขลา  vs นครนายก
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
81 09:45 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบแบ่งกลุ่ม .None กาญจนบุรี  vs ภูเก็ต
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
82 09:45 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบแบ่งกลุ่ม .None กรุงเทพมหานคร  vs เชียงราย
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
83 09:45 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบแบ่งกลุ่ม .None อุดรธานี  vs มหาสารคาม
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
84 09:45 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบแบ่งกลุ่ม .None ราชบุรี  vs ศรีสะเกษ
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
85 09:45 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบแบ่งกลุ่ม .None ระยอง  vs พิษณุโลก
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
86 09:52 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 1000 เมตร  H3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
87 09:55 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  พบกันหมด คู่ที่ 10  สาย G สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
88 10:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 33 กก.  รอบสอง คู่ที่ 14 อุทัยธานี  vs เชียงใหม่
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
89 10:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 29 กก.  รอบสอง คู่ที่ 15 ประจวบคีรีขันธ์  vs ลพบุรี
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
90 10:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 29 กก.  รอบสอง คู่ที่ 16 ชุมพร  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
91 10:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 29 กก.  รอบสอง คู่ที่ 17 นนทบุรี  vs อุบลราชธานี
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
92 10:00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 29 กก.  รอบสอง คู่ที่ 18 มหาสารคาม  vs เชียงใหม่
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
93 10:00 เทควันโด - รุ่น 78 กก. ขึ้นไป ชาย  รอบสอง คู่ที่ 8 ภูเก็ต  vs สมุทรปราการ
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
94 10:00 เทควันโด - รุ่น 78 กก. ขึ้นไป ชาย  รอบสอง คู่ที่ 9 ลำปาง  vs เชียงใหม่
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
95 10:00 เทควันโด - รุ่น 78 กก. ขึ้นไป ชาย  รอบสอง คู่ที่ 10 เพชรบูรณ์  vs พัทลุง
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
96 10:00 เทควันโด - รุ่น 78 กก. ขึ้นไป ชาย  รอบสอง คู่ที่ 11 กรุงเทพมหานคร  vs สระแก้ว
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
97 10:00 เทควันโด - รุ่น 68 กก. ขึ้นไป - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 12 นครราชสีมา  vs พัทลุง
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
98 10:00 เทควันโด - รุ่น 68 กก. ขึ้นไป - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 13 ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
99 10:00 เทควันโด - รุ่น 68 กก. ขึ้นไป - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 14 สุพรรณบุรี  vs พิจิตร
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
100 10:00 เทควันโด - รุ่น 68 กก. ขึ้นไป - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 15 สงขลา  vs ปทุมธานี
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
101 10:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 78 กก. มากกว่า 73 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 16 สมุทรสาคร  vs นครปฐม
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
102 10:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 78 กก. มากกว่า 73 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 17 ชุมพร  vs ฉะเชิงเทรา
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
103 10:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 78 กก. มากกว่า 73 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 18 นครสวรรค์  vs สุโขทัย
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
104 10:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 78 กก. มากกว่า 73 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 19 ชลบุรี  vs ร้อยเอ็ด
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
105 10:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 6 ประจวบคีรีขันธ์  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
106 10:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 7 สุราษฎร์ธานี  vs ขอนแก่น
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
107 10:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 8 นครศรีธรรมราช  vs สุพรรณบุรี
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
108 10:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 9 สุพรรณบุรี  vs นนทบุรี
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
109 10:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 10 สงขลา  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
110 10:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบสอง .None  สาย ก กรุงเทพมหานคร  vs อุทัยธานี
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
111 10:00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกแอโรบิก- บุคคลชาย  สะสมคะแนน .None
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
112 10:00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกแอโรบิก- บุคคลหญิง  สะสมคะแนน .None
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
113 10:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย D เพชรบุรี  vs นราธิวาส
สนามฟุตบอล มณฑลทหารบกที่ 26 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
114 10:00 เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 1000 เมตร  H3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
115 10:00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 15 แดง  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 19  สาย D นครสวรรค์  vs ขอนแก่น
Crucible Snooker Club Buriram อำเภอเมืองบุรีรัมย์
116 10:00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 15 แดง  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 20  สาย D ชุมพร  vs จันทบุรี
Crucible Snooker Club Buriram อำเภอเมืองบุรีรัมย์
117 10:08 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลชาย  H3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
118 10:10 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  พบกันหมด คู่ที่ 11  สาย D พิจิตร  vs ภูเก็ต
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
119 10:16 เรือพาย - แคนู 1000 เมตร บุคคลชาย  H3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
120 10:20 กรีฑา - กระโดดสูง - ชาย  อัฎฐะกรีฑา 6 .None
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
121 10:24 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร หญิงคู่  H3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
122 10:30 คริกเก็ต - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย Y
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
123 10:32 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย 1000 เมตร  H3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
124 10:35 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 38  สาย Y เชียงราย  vs ยะลา
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
125 10:40 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  พบกันหมด คู่ที่ 15  สาย G น่าน  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
126 10:40 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  พบกันหมด คู่ที่ 16  สาย H ชลบุรี  vs สงขลา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
127 10:40 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง  Payoff คู่ที่ 18 กรุงเทพมหานคร  vs จันทบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
128 10:40 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 22  สาย D
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
129 10:40 เรือพาย - เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 1000 เมตร  H3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
130 10:48 เรือพาย - คยัค 1000 เมตร บุคคลหญิง  H1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
131 10:56 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 1000 เมตร  H1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
132 11:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 11 สมุทรปราการ  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
133 11:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 12 อำนาจเจริญ  vs ภูเก็ต
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
134 11:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 13 ปทุมธานี  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
135 11:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 14 ขอนแก่น  vs อำนาจเจริญ
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
136 11:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 15 นครราชสีมา  vs เชียงใหม่
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
137 11:00 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบแบ่งกลุ่ม .None นครนายก  vs ภูเก็ต
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
138 11:00 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบแบ่งกลุ่ม .None เชียงราย  vs มหาสารคาม
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
139 11:00 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบแบ่งกลุ่ม .None กรุงเทพมหานคร  vs อุดรธานี
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
140 11:00 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบแบ่งกลุ่ม .None ศรีสะเกษ  vs พิษณุโลก
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
141 11:00 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบแบ่งกลุ่ม .None ราชบุรี  vs ระยอง
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
142 11:04 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลหญิง  H1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
143 11:12 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 1000 เมตร  H1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
144 11:20 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  พบกันหมด คู่ที่ 18  สาย G สุราษฎร์ธานี  vs สุพรรณบุรี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
145 11:20 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร ชายคู่  H1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
146 11:28 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง 1000 เมตร  H1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
147 11:30 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  พบกันหมด คู่ที่ 20  สาย H พิจิตร  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
148 11:30 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 43  สาย ก สุพรรณบุรี  vs นราธิวาส
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
149 11:36 เรือพาย - เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 1000 เมตร  H1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
150 11:44 เรือพาย - คยัค 1000 เมตร บุคคลหญิง  H2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
151 11:52 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 1000 เมตร  H2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
152 11:55 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  รอบ 16 คน คู่ที่ 21 พิจิตร  vs สงขลา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
153 12.25 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 39  สาย ฉ เชียงใหม่  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
154 12:00 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 24  สาย D
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
155 12:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 16 กำแพงเพชร  vs เพชรบูรณ์
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
156 12:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย D พิษณุโลก  vs เพชรบุรี
สนามฟุตบอล มณฑลทหารบกที่ 26 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
157 12:00 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลหญิง  H2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
158 12:05 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 อ่างทอง  vs ลำปาง 2
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
159 12:08 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 1000 เมตร  H2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
160 12:10 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  รอบ 16 คน คู่ที่ 22 กรุงเทพมหานคร  vs ภูเก็ต
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
161 12:15 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  รอบ 16 คน คู่ที่ 23 ราชบุรี  vs สมุทรสาคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
162 12:16 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร ชายคู่  H2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
163 12:22 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 กำแพงเพชร  vs ชุมพร
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
164 12:24 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง 1000 เมตร  H2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
165 12:31 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 ลำพูน  vs เพชรบูรณ์
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
166 12:32 เรือพาย - เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 1000 เมตร  H2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
167 12:40 เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 1000 เมตร  H3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
168 12:41 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 นครศรีธรรมราช  vs ตรัง
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
169 12:45 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 44  สาย ก ขอนแก่น  vs นครสวรรค์
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
170 12:48 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลหญิง  H3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
171 12:50 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง  Payoff คู่ที่ 19 บุรีรัมย์  vs ชลบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
172 12:50 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 5 นครสวรรค์  vs ตรัง
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
173 12:56 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 1000 เมตร  H3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
174 13.00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบสอง .None  สาย ก ลำปาง  vs นครศรีธรรมราช
สนามฟุตบอล โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
175 13.00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง  รอบสาม คู่ที่ 1 กรุงเทพมหานคร  vs ขอนแก่น
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
176 13.15 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง  รอบสาม คู่ที่ 2 แพร่  vs เชียงใหม่
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
177 13.15 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 7 ชุมพร  vs ตาก
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
178 13.23 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง  รอบสาม คู่ที่ 3 สุราษฎร์ธานี  vs นครสวรรค์
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
179 13.30 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 8 ยะลา  vs ศรีสะเกษ
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
180 13.30 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 60 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 9 กรุงเทพมหานคร  vs อุตรดิตถ์
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
181 13.35 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง  รอบสาม คู่ที่ 4 บุรีรัมย์  vs สระบุรี
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
182 13.40 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 60 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 10 หนองบัวลำภู  vs ศรีสะเกษ
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
183 13.45 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 60 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 11 อ่างทอง  vs กระบี่
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
184 13.49 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย  รอบสาม คู่ที่ 5 สุราษฎร์ธานี  vs สมุทรปราการ
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
185 13.50 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 60 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 12 ชัยภูมิ  vs พิษณุโลก
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
186 13:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 58  สาย D ราชบุรี  vs พิษณุโลก
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
187 13:00 ฟันดาบ - ดาบเอเป้ บุคคลชาย  รอบ 32 คน คู่ที่ 1
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
188 13:00 ฟันดาบ - ดาบเอเป้ บุคคลชาย  รอบ 32 คน คู่ที่ 3
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
189 13:00 ฟันดาบ - ดาบเอเป้ บุคคลชาย  รอบ 32 คน คู่ที่ 5
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
190 13:00 หมากล้อม - บุคคลชาย  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 1  สาย Y กาญจนบุรี  vs เชียงราย
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
191 13:00 หมากล้อม - บุคคลชาย  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 2  สาย Y สมุทรสาคร  vs นนทบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
192 13:00 หมากล้อม - ทีมผสม  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 1  สาย Y มหาสารคาม  vs ชลบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
193 13:00 หมากล้อม - ทีมผสม  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 2  สาย Y พัทลุง  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
194 13:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 28  สาย D
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
195 13:00 แฮนด์บอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 25 ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
196 13:04 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร ชายคู่  H3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
197 13:05 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 6 นครราชสีมา  vs สุพรรณบุรี
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
198 13:12 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง 1000 เมตร  H3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
199 13:15 ฟันดาบ - ดาบเอเป้ บุคคลชาย  รอบ 32 คน คู่ที่ 2
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
200 13:15 ฟันดาบ - ดาบเอเป้ บุคคลชาย  รอบ 32 คน คู่ที่ 4
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
201 13:15 ฟันดาบ - ดาบเอเป้ บุคคลชาย  รอบ 32 คน คู่ที่ 6
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
202 13:20 เรือพาย - เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 1000 เมตร  H3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
203 13:28 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลหญิง  H4 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
204 13:30 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None กรุงเทพมหานคร  vs ศรีสะเกษ
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
205 13:30 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None มหาสารคาม  vs ภูเก็ต
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
206 13:30 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None นครนายก  vs อุดรธานี
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
207 13:30 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None พิษณุโลก  vs สงขลา
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
208 13:30 ฟันดาบ - ดาบเอเป้ บุคคลชาย  รอบ 16 คน คู่ที่ 1
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
209 13:30 ฟันดาบ - ดาบเอเป้ บุคคลชาย  รอบ 16 คน คู่ที่ 4
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
210 13:30 ฟันดาบ - ดาบเอเป้ บุคคลชาย  รอบ 16 คน คู่ที่ 7
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
211 13:36 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 1000 เมตร  R .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
212 13:44 เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 1000 เมตร  R1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
213 13:45 ฟันดาบ - ดาบเอเป้ บุคคลชาย  รอบ 16 คน คู่ที่ 2
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
214 13:45 ฟันดาบ - ดาบเอเป้ บุคคลชาย  รอบ 16 คน คู่ที่ 5
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
215 13:45 ฟันดาบ - ดาบเอเป้ บุคคลชาย  รอบ 16 คน คู่ที่ 8
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
216 13:52 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลชาย  R1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
217 14.02 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย  รอบสาม คู่ที่ 6 นครศรีธรรมราช  vs กรุงเทพมหานคร
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
218 14.10 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 40  สาย Y บุรีรัมย์  vs ชลบุรี
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
219 14.17 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย  รอบสาม คู่ที่ 7 ตรัง  vs หนองบัวลำภู
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
220 14.28 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย  รอบสาม คู่ที่ 8 พิษณุโลก  vs บุรีรัมย์
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
221 14.40 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 9 ราชบุรี  vs ร้อยเอ็ด
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
222 14.54 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 10 ตรัง  vs กรุงเทพมหานคร
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
223 14:00 ฟันดาบ - ดาบเอเป้ บุคคลชาย  รอบ 16 คน คู่ที่ 3
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
224 14:00 ฟันดาบ - ดาบเอเป้ บุคคลชาย  รอบ 16 คน คู่ที่ 6
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
225 14:00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติก แอโรบิก คู่ผสม  สะสมคะแนน .None
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
226 14:00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติก แอโรบิก ทีม 3 คน  สะสมคะแนน .None
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
227 14:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย D นราธิวาส  vs พิษณุโลก
สนามฟุตบอล มณฑลทหารบกที่ 26 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
228 14:00 เรือพาย - แคนู 1000 เมตร บุคคลชาย  R1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
229 14:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 29  สาย Y
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
230 14:05 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 13 อุบลราชธานี  vs พิษณุโลก
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
231 14:08 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร หญิงคู่  R .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
232 14:10 คริกเก็ต - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 22  สาย Z
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
233 14:15 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  รอบ 16 คน คู่ที่ 24 ชลบุรี  vs ราชบุรี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
234 14:16 เรือพาย - เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 1000 เมตร  R .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
235 14:20 ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง  รอบ 16 คน คู่ที่ 1
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
236 14:20 ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง  รอบ 16 คน คู่ที่ 4
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
237 14:20 ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง  รอบ 16 คน คู่ที่ 7
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
238 14:24 เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 1000 เมตร  R2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
239 14:25 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 14 บุรีรัมย์  vs สงขลา
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
240 14:30 แฮนด์บอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 26 นนทบุรี  vs ชัยภูมิ
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
241 14:32 เรือพาย - แคนู 1000 เมตร บุคคลชาย  R2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
242 14:35 ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง  รอบ 16 คน คู่ที่ 2
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
243 14:35 ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง  รอบ 16 คน คู่ที่ 5
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
244 14:35 ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง  รอบ 16 คน คู่ที่ 8
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
245 14:35 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 15 อ่างทอง  vs ศรีสะเกษ
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
246 14:38 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  รอบ 16 คน คู่ที่ 25 พิจิตร  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
247 14:40 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลชาย  R2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
248 14:45 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  รอบ 16 คน คู่ที่ 26 ชลบุรี  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
249 14:48 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย 1000 เมตร  R .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
250 14:50 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  รอบ 16 คน คู่ที่ 27 สุพรรณบุรี  vs ภูเก็ต
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
251 14:50 ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง  รอบ 16 คน คู่ที่ 3
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
252 14:50 ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง  รอบ 16 คน คู่ที่ 6
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
253 14:51 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 16 นครศรีธรรมราช  vs กรุงเทพมหานคร
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
254 14:56 เรือพาย - คยัค 1000 เมตร บุคคลหญิง  R1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
255 15.09 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 11 บุรีรัมย์  vs ศรีสะเกษ
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
256 15.22 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 12 นครราชสีมา  vs สุราษฎร์ธานี
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
257 15.24 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย  รอบสาม คู่ที่ 13 หนองบัวลำภู  vs จันทบุรี
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
258 15.30 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย  รอบสาม คู่ที่ 14 แม่ฮ่องสอน  vs ตรัง
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
259 15.42 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย  รอบสาม คู่ที่ 15 สุรินทร์  vs สงขลา
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
260 15.45 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 41  สาย จ อุดรธานี  vs อ่างทอง
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
261 15.54 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย  รอบสาม คู่ที่ 16 ลำปาง  vs กำแพงเพชร
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
262 15:00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  รอบ 16 คน คู่ที่ 28 นครราชสีมา  vs สุพรรณบุรี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
263 15:00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  รอบ 16 คน คู่ที่ 29 กรุงเทพมหานคร  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
264 15:00 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง  Payoff คู่ที่ 20 ระยอง  vs ขอนแก่น
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
265 15:00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 15 แดง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 25 ภูเก็ต  vs น่าน
Crucible Snooker Club Buriram อำเภอเมืองบุรีรัมย์
266 15:00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 15 แดง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 26 จันทบุรี  vs ปทุมธานี
Crucible Snooker Club Buriram อำเภอเมืองบุรีรัมย์
267 15:00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 15 แดง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 27 ลำปาง  vs กำแพงเพชร
Crucible Snooker Club Buriram อำเภอเมืองบุรีรัมย์
268 15:00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 15 แดง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 28 ชลบุรี  vs นครสวรรค์
Crucible Snooker Club Buriram อำเภอเมืองบุรีรัมย์
269 15:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 30  สาย Y
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
270 15:04 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 1000 เมตร  R1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
271 15:05 ฟันดาบ - ดาบเอเป้ บุคคลชาย  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 1
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
272 15:05 ฟันดาบ - ดาบเอเป้ บุคคลชาย  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 3
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
273 15:06 มวยสากลสมัครเล่น - มิดเดิลเวท - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 17 นครราชสีมา  vs อุบลราชธานี
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
274 15:12 มวยสากลสมัครเล่น - มิดเดิลเวท - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 18 ปทุมธานี  vs พิษณุโลก
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
275 15:12 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลหญิง  R1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
276 15:20 ฟันดาบ - ดาบเอเป้ บุคคลชาย  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 2
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
277 15:20 ฟันดาบ - ดาบเอเป้ บุคคลชาย  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 4
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
278 15:20 เรือพาย - แคนู 1000 เมตร ชายคู่  R .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
279 15:27 มวยสากลสมัครเล่น - มิดเดิลเวท - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 19 ราชบุรี  vs ตรัง
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
280 15:28 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร ชายคู่  R .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
281 15:31 มวยสากลสมัครเล่น - มิดเดิลเวท - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 20 เพชรบูรณ์  vs นราธิวาส
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
282 15:36 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง 1000 เมตร  R .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
283 15:40 ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 1
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
284 15:40 ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 3
หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
285 15:44 เรือพาย - เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 1000 เมตร  R .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
286 15:50 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  รอบ 16 คน คู่ที่ 30 กำแพงเพชร  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
287 15:52 เรือพาย - คยัค 1000 เมตร บุคคลหญิง  R2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
288 15:55 ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 2
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
289 15:55 ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 4
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
290 16.05 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 17 กาญจนบุรี  vs นนทบุรี
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
291 16.18 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 18 สุราษฎร์ธานี  vs หนองบัวลำภู
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
292 16.30 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 19 กำแพงเพชร  vs ระนอง
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
293 16.32 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 20 สุรินทร์  vs สมุทรปราการ
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
294 16.52 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 21 หนองบัวลำภู  vs ยะลา
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
295 16.57 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 22 ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
296 16:00 กรีฑา - วิ่ง 1, 000 เมตร - ชาย  อัฎฐะกรีฑา 8 .None
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
297 16:00 กาบัดดี้ - ทีมชาย  รอบแรก